Maaeluministeerium suurendab toetuse määri koolituste ja infopäevade korraldamiseks

Tarmo Tamm

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas teadmussiirde ja teavituse toetuse määruse muudatuse, millega täpsustatakse tegevuste kestust ning  suurendatakse kehtivaid toetuse määri koolitustele, konverentsidele ja infopäevadele.

„Teadmised on suur rikkus ja nendesse tuleb panustada. Toetuse maksmine ergutab olulisel määral teadmiste edasiandmist teadlastelt tootjatele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Muu hulgas annab toetus tootjatele suurepärase võimaluse üksteisega kogemusi jagada ning õppida teiste tootjate headest ja halbadest kogemustest.“

Määruse peamise muudatusena korrigeeritakse koolituste, infopäevade ja konverentside korraldamise toetuse määri, et need vastaks paremini turuolukorrale. Toetatavate tegevuste minimaalset kestust lühendatakse neljalt akadeemiliselt tunnilt kolmele akadeemilisele tunnile. Lisaks täiendatakse määrust seoses veebikeskkonnas toimuvate tegevustega.

Tänavu saab teadmussiirde ja teavituse toetust  nii üleriigiliste kui ka maakondlike tegevuste läbiviimiseks taotleda varem kui mullu. Toetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) vahendusel 4. aprillist kuni 10. aprillini 2019. aastal. Toetust võib taotleda sellise tegevuse hüvitamiseks, millega ei ole alustatud varem kui taotluse esitamisele järgneval päeval.

Meetme üldisem eesmärk on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate valdkondlike teadmiste suurendamine. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks. Üleriigiliseks tegevuseks loetakse vähemalt kahe maakonna lõppkasusaajatele suunatud või kogu Eesti maaelu edendamiseks suunatud tegevus. Maakondlikuks tegevuseks loetakse ühe maakonna lõppkasusaajatele suunatud tegevus.

Täpsemat teavet toetuse kohta saab Riigi Teatajast ja PRIA meetme lehelt.

1 Kommentaar
  1. Kole 2 aastat ago
    Reply

    lugeda, kuidas Tarmoke õilistab selliseid rahakantimisi. Need teabepäevad ja koolitused ju rahakantimiseks ongi mõeldud. Meil on nõukogude ajast igavene kari igasugu põhulõugu ette valmistatud üle igasugu vajaduse ja kõik nad tahavad pappi teenida, kuid midagi ei oska. Nii nad siis nuputavadki kokku, kuidas rahvast petta ja selle eest pappi välja pressida. Olen ise kahel sellisel viibinud ja piinlik hakkas, sest nende kangete paberitega koolitajate endi tase oli ülimalt piiratud. Lisaküsimustele ei osatud vastata isegi jurkalikult udutades, nad ei tundnud üldse oma koolituse seostamisvõimalust eluga.
    Loomulikult pöördutakse siis selliste tainapeade poole nagu on kabinetirott Tarmo Tamm, küll temalt saab pappi ikka sooja õhu eest välja pigistada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.