Reps: kogu teaduse lisaraha jõuab teadlasteni

Teadusraha arutelu ministeeriumis. Foto: Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Rene Tammist kohtusid  Eesti Teaduste Akadeemias teadlaste ja ettevõtjate esindajatega, et arutada teadusleppega kokku lepitud lisaraha kasutamise prioriteetide ja tegevuste üle.

„Keegi ei kahtle, et teadus vajab lisaraha. Praegu on kõige tähtsam jõuda ühise arusaamiseni, kuidas ja kuhu suunata teaduse lisaraha, et see tooks Eesti ühiskonnale ja majandusele kõige enam kasu,“ ütles Reps.

Minister kinnitas, et nädal tagasi Teadus- ja Arendusnõukogus kokkulepitud proportsioonid 40-40-20 ei tähenda, et teadlasteni jõuab vaid 40% rahast. „Me ei tegele raha jagamisega teadlaste ja ettevõtete vahel. Kogu teadusleppe sihiks seatud 1% SKP-st jõuab teadussüsteemi – kas siis teadusasutustesse või ettevõtetesse ning seeläbi teadlasteni.“

Lisaressurssi on kavas suunata nii baasrahastuse kui uurimistoetuste kasvu, kuid selle kõrval on oluline muuta ka Eesti ühiskonna toimimist ja majanduse arengut rohkem teadmistepõhiseks. „Peame senisest rohkem panustama sellesse, kuidas teadus- ja arendustegevuse kogemustega inimesi viia rohkem ettevõtlusesse, et ehitada silda teaduse ja ettevõtluse vahele,“ märkis minister Raps. „Vaatamata Eesti teaduse kõrgele tasemele on meie ettevõtluse teadus- ja arendustegevus kesine ja meil on vähe teadus- ja arendustegevusega tegelevaid ettevõtteid.“

Tänasele kohtumisele olid kutsutud esindajad ülikoolidest, teadus- ja arendusasutustest, Eesti Teaduste Akadeemiast, Eesti Noorte Teaduste Akadeemiast, Eesti Teadusagentuurist, Riigikantseleist, ministeeriumidest ning ettevõtlusorgansatsioonidest.

Eesti Teadusagentuuri koordineerimisel jätkuvad arutelud teadusleppe osapoolte vahel. Arutelude tulemusena märtsi alguses sündivad ettepanekud on sisendiks riigi järgmise eelarvestrateegia protsessile. Otsused sünnivad järgemööda järgmiste aastate eelarveprotsessis, arvestades uue koalitsiooni otsuseid ning koostatava uue teadus- ja arendustegevuse strateegia valikutega.

Eesti erakondade esimehed ning teadusasutuste, teadlaste ja suurimate ettevõtlusorganisatsioonide esindajad allkirjastasid 19. detsembril teadusleppe, et tõsta teadus- ja arendustegevuse riiklik rahastamine 1 protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

2 kommentaari
  1. Nii 5 aastat ago
    Reply

    pappi ei jaotata! Vaja on kehtestada eesmärk midagi kindlat välja töödata ja ainult selleks ka raha eraldada. Nii lennutati maailmaruumi raketid ja loodi massihävitusrelvad, samuti meil võimutsevad majandustarbed. Ei tohi eraldada raha mingitele nimedele, kes ise pole millekski suutelised, vaja on luua uut ja loodavat ka katsetada. Mitte sentigi kabinettidesse!

  2. Nojah 5 aastat ago
    Reply

    Tehnika on kõrgelt arenenud. Need nutitelefonid oleksid võinud küll olemata olla.Kindlasti oleks vaja suunata raha tedlastele et nad avstaksid ravimeid mitmetele haigustele. Praegu arstid leevendavad haigusi aga ei ravi, sest paljusid haigusi ei saa ravida kuna pole vastavaid ravimeid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.