Riigihalduse minister Janek Mäggi osaleb täna uuringu Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks tutvustamisel Valgas.

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõnul on igati tervitatav, et ühiskonnas mõeldakse aktiivselt sellele, kuidas aidata kaasa meie piirialade arengule ning pakutakse arutlemiseks välja erinevaid lahendusi ja ettepanekuid. „Samuti on hea, et selle raames uuritakse kohalike elanike arvamust,“ sõnas Mäggi. „Mida rohkem me teame piirialade elanike ootustest ja murekohtadest, seda paremini oskame neid lahendada.“

Minister märkis, et uuringust tuli ühe probleemina välja ääremaastumine, mis maapiirkondades annab rohkem tunda kui linnades. „See kinnitab meie senist teadmist ja vajadust sinna raha suunata. Ja siin näen ma kindlasti ruumi koostöö tihendamiseks nii kohalike omavalitsuste kui ka riikide tasandil. Ühiste teenuste arendamine transpordi vallas oleks üheks piirülese koostöö tihendamise näiteks,“ lisas Mäggi.

Valga-Valka näitel on juba aastaid tehtud kahepoolset koostööd Interreg Eesti-Läti piiriülese programmi kaasrahastuse abil, rakendatud ühiseid arendustegevusi ja viidud ellu projekte. Valga valla, Valga linna ja Valka linna vahel toimub ka praegu aktiivne koostöö teenuste pakkumisel ning piiriüleste projektide elluviimisel.

Alates 2007. aastast on Valga osalenud Eesti-Läti programmi kaheksas projektis ning kokku on Valga Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust neis projektides saanud ligikaudu 4,42 miljonit eurotTäiendavaid toetusi saavad need piirkonnad ka Interreg Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmist ja Interreg Läänemere piirkonna programmi kaudu. Nimetatud programmid on taganud Valga-Valka kandile võimaluse osaleda rahvusvahelistes projektides.

Kagu-Eesti programmi raames, mille eelarve aastateks 2019-2022 on 3,2 miljonit eurot, plaanib riik toetada piirkonna ettevõtlust, parandada tööturu olukorda ning abistada Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava väljatöötamisel. Praeguseks on paigas Kagu-Eesti programmi üldised toetussuunad ning loomisel toetuse andmise tingimused.

Euroopa Parlamendi rahastamisel ja Saar Polli läbi viidud uuringuga Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks uuriti Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakuid, suhtumist ja seda mõjutavaid komponente riikide ülese kohaliku omavalitsuse tekkimise ideesse.

1 Kommentaar
  1. Süda 2 aastat ago
    Reply

    läks pahaks, kui Mäki Janek jõudis mainekujunduskavani. See on ju ilmselge rahva raha kantimine OMADELE udujutlustajatele. Sm Mäki võiks taibata et maine kujundab inimene ise oma töö, käitumise ja ellusuhtumisega, kõik tehislik on sisuliselt pettus ehk tegelikkuse eitus.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.