Kolme erakonna eesmärgid on ülikiire internet ja eesti keele laialdasem kasutamine IT-lahendustes

Lairiba baasvõrgu arendamine maapirkondades. Foto: Arvo Meeks/Scanpix

Eile lõppesid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa konsultatsioonid e-riigi ja infoühiskonna küsimustega. Konsultatsioonil lepiti kokku e-residentsus 2.0 jätkamine, kiirete ühenduste väljaehitamine ning digioskuste edendamine.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et riigil tuleb enam toetada innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmist, samuti noorte ja täiskasvanute digioskuste edendamist. “Meie e-riigi lahendused on eeskujuks ja ekspordiartikliks väga paljudele riikidele maailmas. Samuti on erasektor järjest enam arendamas Eestis uudseid ja majandusarengule olulisi lahendusi. Innovatsiooni toetamisel tuleb riigil ajaga kaasas käia, mis tähendab nii IT ja inseneriteaduste õppe väärtustamist kõigis haridusastmetes, kiirete internetiühenduste pakkumist kui ka seadusandluse kaasajastamist,” tõi Ratas välja viidates seejuures näiteks ka pakirobotitele ja isesõitvatele autodele.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul toetatakse majanduse digitaliseerimist. “Näeme tööviljakuse tõstmise ühe olulise vahendina infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu kogu majanduses ja sellekohase koolituse ning teabe suuremat pakkumist haridussüsteemis ja valdkondlikes kompetentsikeskutes. Samuti tagame isikuandmete ja avalikule sektorile (sh tervishoiusüsteemile) esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse ning suurendame inimeste võimalusi kontrollida oma andmete kasutamist. Jätkame küberrünnete vastast rahvusvahelist koostööd ning tõstatame avalikkuse teadlikkust küberturvalisusest. Ka tahame ellu viia rahvuslikku digiprogrammi Eesti vaimuvara digitaliseerimiseks.

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul on vajalik tagada eesti keele kasutamine digiruumis. “Selleks toetame tarkvaraarendusi, et oleks võimalik kasutada enam eesti keelt,” ütles Sester. Tema sõnul toetatakse igati uute innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu. “Hoolitseda tuleb selle eest, et riik ei oleks innovatsiooni pidur, vaid IT-lahenduste eksportija,” ütles Sven Sester. “Lisaks võtame suuna riigile andmete esitamise koormuse vähendamisele, kasutades ühekordse sisestamise printsiipi, et vähendada kodanike ajakulu riigiga suhtlemisel ning toetame riigiettevõtete poolt kogutud andmete turvalist ja anonüümset kasutamist ka erasektori poolt.

1 Kommentaar
  1. Väga 3 aastat ago
    Reply

    ebamäärane ja elu mittemäärav kokkulepe.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.