Palju õnne, Heido Vitsur 75!

Heido Vitsur. Foto: MARKO SAARM/SCANPIX

Eesti üks teenekamaid majandusteadlasi ja arvamusliidreid, Vabariigi Presidendi majandusnõunik  Heido Vitsur  saab  28. märtsil 75-aastaseks.

Pärnu poiss Heido  asus kõigepealt Tartu Ülikoolis õppima matemaatikat ja siirdus hiljem  majandusteadusse kui matemaatika praktilise rakendamise alale (lisaks veel kõrvalepõige Moskva Ülikooli, alles hiljuti valeteaduse sildist vabanenud küberneetikat “nuusutama”).  Ilmselt on sellisel  taustal  päris suur teene selles, et  Heido oskab  tajuda, piltlikult öeldes, kõhutundega  nähtuste kvantitatiivseid  proportsioone, samas aga ei jää kinni üksikutesse numbritesse, vaid oskab eristada olulist ja  näha tervikpilti.

Ta ei ole ei Excel’i mees ega mingi dogmaatilise majanduspoliitilise liini fanaatiline kaitsja. Majandus, eriti makromajandus, lihtsalt huvitab teda, aga mitte ainult majandus, vaid elu üleüldse. Võib arvata, et kui ta ei oleks mingis kõrges riigiametis, tegeleks ta ikka edasi maailmamajanduse muutuvate indikaatorite uurimisega ja selle mõtestamisega, mis see võiks Eestile kaasa tuua. Heido on kõike muud kui dogmaatik. Majandusteoreetiliste arusaamade alusel võiks teda pidada liberaaliks, aga Heido arusaam näib olevat, et liberalism võib küll tore asi olla, aga inimesi tuleb hoida. Et majandus on küll oluline, aga pole veel kõik, millest hoolida tuleb.

Heido on näinud majandust ja elu väga mitmetelt positsioonidelt. Peale ülikooli lõpetamist on ta töötanud kaunis pikalt praktilises rahanduses, nii Eesti kui ka Tallinna tasandil. 1980-ndate aastate teisel poolel liitus ta IME Probleemnõukoguga, Eestis radikaalset turumajanduslikku reformi ette valmistanud seltskonnaga. Hiljem on ta olnud mitmetes ametites, ka ministriametis; enamik neist ameteist on aga kandnud nimetust nõunik. Rahvusvaheliste Ettevõtete Liidu nõunik, majandusministri nõunik, Tallinna Linnavalitsuse esimehe majandusnõunik, siis generalist-analüütik kommertspanga juures, nüüd siis Vabariigi Presidendi majandusnõunik. Termin nõunik on tänapäeval mõneti devalveerunud. Tihti öeldes nõunik mõeldakse nn noort poliitbroilerit. Heido on nõunik selle sõna traditsioonilises ja õiges mõttes.

Ta annab nõu ja on arutluspartner tõesti oluliste majandusküsimuste läbiarutamisel.  Heidot on tema erinevates nõunikuametites iseloomustanud lai  suhtlusring  – temaga kontakteeruvad nii ärimehed kui ka eri parteide poliitikud. Heido ise võtab nendega vajadusel pikalt mõtlemata ühendust. Ikka selleks, et asjad edasi ja mõistlikumaks läheksid. Heidot usutakse. Ja Heido sõbralik suhtlemisstiil võlub.

Omaette teema on Heido  Vitsuri majanduskommentaarid ja esseed, ükskõik kas siis jooksvaid majandussündmusi selgitavad või pikemaajalisi süvaarenguid tõlgendavad. Nii intelligentseid ja heas stiilis kirjatükke  on Eestis vähestel kõrvale panna. Vabariigi Presidendi majandusnõunikuna on sellealase sulepruukimise tihedus küll mõnevõrra kannatanud, aga neid kirjutisi talt tuleb, ja loodame, et jääb tulema ka tulevikus.

Üks juubelisoov: Heido Vitsuri ajakirjanduses ilmunud paremad majandusalased esseed tuleks kokku koguda ja ühtsete kaante vahel raamatuna uuesti välja anda. Oleks, millest õppida nii majandusliku mõtlemise kultuuri kui ka stiili.

Kolleegidelt ja sõpradelt: Jõudu edasiseks!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.