Riibe: üheskoos panustades saame kiiremini liikuda edasi

Süstalde korjamise talgud. FOTO: MIHKEL MARIPUU/SCANPIX

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Viis kuud tagasi uuriti tallinlaste käest: Kas te olete isiklikult viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna – teinud tasuta tööd – mõnes ettevõtmises, mille eesmärgiks on teha midagi Tallinna või oma linnaosa ning nende elanike hüvanguks? Näiteks mõnel heategevus-, heakorra- või kogukonnaüritusel. Küsitluse* tulemuste põhjal selgus, et linnaosade lõikes elavad kõige aktiivsemad linnakodanikud Kristiines (40% linnaosa elanikest). Tulemuselt teisel kohal olid Põhja-Tallinna ja Nõmme elanikud.

Iga inimese panus on mõnusa elukeskkonna loomisel oluline. Linna ülesanne on seejuures pakkuda keskkonda, kus inimesed saaksid olla aktiivsed ja hoolivad. Inimesed peavad tundma, et siin saab teha ägedaid asju – nii üksinda kui ka koos teistega. Et kodutunne ei lõpeks koduukse või -aiavärava taga, vaid inimsõbralik linnaruum ümbritseks meid kõikjal. Tallinn toetab kohalikke algatusi ja koostööprojekte päris mitmel rindel. Erinevate projektide ja ettevõtmiste poolest ollakse Eestis teistele eeskujuks, infovahetuse võimalused on avardunud ning paljuski tänu sellele on ka linnakodanikud aasta-aastalt muutunud järjest aktiivsemaks.

Oleme Kristiine linnaosavalitsusega omalt poolt aktiivselt kaasanud inimesi mitmesugustesse ettevõtmistesse. Järjepidevalt toimuvad erinevatel teemadel infotunnid, oleme teinud kohtumisõhtuid asumites ja hoovides. Osad neist on suunatud eelkõige korteriühistutele, kuid avatud kõikidele huvilistele. Igapäevaselt arutleme linnaosa elanikega päevakajalistel teemadel ning tulevikuplaanide üle. Inimesekeskne ja läbipaistev linnaosajuhtimine on loonud soodsa pinnase, et Kristiine inimesed oleks aktiivsed ja tahavad olla kaasatud. Kõige tihedam ongi läbikäimine korteriühistutega, aga ka asumiseltsidega ja kodanikega.

On hea tunne, kui saame mured lahendatud või ühiselt koos kõigi hüvanguks midagi olulist ära teha. Nii aitas linnaosavalitsus sügisel vedada ära puulehekotte ja talvel jagasime graniitkillustikku, et tagada tõhusam libedusetõrje. Kõige lumerohkemal perioodil olime elanikega pidevas suhtluses, et lumesahkade tööd paremini korraldada. Vajadusel aitasid korteriühistud organiseerida lumesahkade käiguteed autodest vabaks. Kevadel ja sügisel toimuvad traditsioonilised tänavate suurpuhastused.

Juba olemegi startinud kevadiste heakorratöödega.

14. aprillil algab Tallinnas järjekordne heakorrakuu, mille tunnuslauseks on „Lööme linna läikima!“.

15. mail toimuvaks Tallinna päevaks tahame ka meie oma linnaosa puhtaks teha. Nii toimuvad Kristiineski mitmel pool talgud, kus alati on palju osalejaid. Suviti korraldame koos meie linnaosa elanikega hoovikohvikute päeva, kui avanevad huvilistele paljud kaunid koduaiad. Sügisel algab uus ring jälle peale.

Tänu projektidele „Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“ on linna toel korda tehtud nii mõnedki meie linnaosa kortermajad ja nende ümbrus. Lisaks oleme aidanud korteriühistutel tõsta turvalisust, rajanud hoovidesse mänguväljakuid ja välitrenažööre. Loomulikult teeb see rõõmu, et meie inimesed tunnevad ennast siin koduselt ega pea paljuks erinevates ettevõtmistes kaasa lüüa. Elanikud tunnevad ise aktiivselt huvi linnaosavalitsuse ettevõtmiste vastu ning üheskoos panustades saame kiiremini liikuda edasi, kui igaüks omaette seda teha suudaks.

*Allikas: Kantar Emor  „Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-1“

 

1 Kommentaar
  1. Kesktsensuur 2 aastat ago
    Reply

    .

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.