Mailis Reps: Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing on asendamatu partner kutsehariduse arendamisel

Kutseõppeasutuste õppurite poolt ettevalmistatud kutsehariduse konverents. Foto: HTM

11.-12. aprillil tähistab Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ) seminariga oma 20. tegevusaastat Kuresaares Rüütli hotellis, kus ühing ka asutati.

„Esmakordselt sel kevadel Eesti kutsehariduse kohta koostatud raportis rõhutas OECD meie kutsehariduse head korraldust. Selle saavutamisel on kahtlemata olnud oluline roll suurepärasel koostööl EKEÜ-ga, kellega oleme teinud pikaajalisi pingutusi, et Eesti kutseharidus oleks maailmas arvestataval tasemel ja vastaks tänapäevase töömaailma vajadustele,“ sõnas minister Mailis Reps õnnitledes ühingut 20. tegevusaasta täitumisel.

„Tuleb tõdeda, et kutseõpe on jätkuvalt populaarne täiskasvanud õppijate hulgas – käesoleval õppeaastal moodustavad 25 aastased ja vanemad õppijad juba 40% kogu kutseõppes õppijate arvust. See näitab et täiskasvanud usaldavad kutsekoole, kuna nad on kindlad, et saavad kutsekoolist väärtuslikke kutseoskusi ja teadmisi. See usaldus on kahtlemata välja teenitud tänu meie tublidele koolidele ning oma eriala hästi tundvatele õpetajatele. Erialase tipptaseme ning ettevõtluskogemusega spetsialistide meelitamine kooli ei ole lihtne ülesanne,“ sõnas Mailis Reps.

„Eesti kutseharidus on teinud viimase 20 aastaga läbi väga kiire arengu. Nõukogudeaegsetest kutsekatest on saanud kaasaegsed, väga moodsa sisustusega ja heade õpetajatega ametikoolid. Nendes leidub elukestvalt õppimisvõimalusi igale inimesele. Ühingu liikmetel on selles oma osa,“ ütles praegune EKEÜ juhatuse esimees, Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus.

EKEÜ-l on täna 116 liiget. Need on inimesed erinevatelt elualadelt. Ühingus tehakse tihedat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, tööandjate, Töötukassa, SA Kutsekoja, SA Innove ja paljude teistega. Lisaks on osaletud Riigikogus kutsehariduse kui riiklikult tähtsa küsimuse arutelul.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.