Riigihalduse ministri kandidaat: suurendame omavalitsuste otsustusõigust

Jaak Aab

Eesti Linnade ja Valdade liit ning loodava valitsuskoalitsiooni esindajad kohtusid täna, et arutada Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna koalitsioonilepet. Avaliku sektori töökohtade väljaviimine Tallinnast jätkuks ka uue valitsuskoalitsiooni ajal, enam soovitakse panustada kohalike teede korrashoidu.

Loodava valitsuskoalitsiooni riigihalduse ministri kandidaat Jaak Aab ütles, et omavalitsuste hakkama saamisele on viimastel aastatel senisest enam rõhku pööratud nii haldusreformi raames kui ka tõstes omavalitsuste tulubaasi majanduskriisi eelsele tasemele. „Kolme erakonna eesmärk on ka edaspidi anda enam otsustamisvõimalust omavalitsustele, kes kohalikke vajadusi enim mõistavad ja suudavad elukeskkonda oma elanike vajadusi arvestades arendada. Näeme, et linnadele-valdadele võiks riik osa oma tänaseid funktsioone üle anda, kuid seda koos vajaliku rahalise kattega,“ rõhutas Aab.

Ta lisas, et loodava valitsuskoalitsiooni eesmärk on, et elu Eestis areneks kõikjal ning inimesed näeksid võimalust luua pere ja töötada ka väljaspool Tallinnat, Tartut või muud suurlinna. Aabi hinnangul on oluline seejuures töökoha olemasolu, mistõttu jätkab loodav valitsuskoalitsioon töökohtade väljaviimist pealinnast. „Tänase valitsuse ajal oli eesmärk viia 1000 töökohta üle Eesti ning näeme võimalust viia sama palju veel täiendavalt, et kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvad ja hea palgatasemega töökohad oleksid kättesaadavad erinevates Eestimaa piirkondades,“ sõnas Aab.

Samuti tuleb Aabi sõnul panustada nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse. „Oleme kokku leppinud, et suurendame võimalusel rahastust teede korrashoidu, jätkame ning arendame edasi piirkondi toetavaid regionaalprogramme ning panustame koostöös omavalitsustega elukeskkonna parandamisse. Selleks lammutame lagunenud ja ohtlikud hooned ning loome meetmed majade renoveerimise võimaldamiseks,“ selgitas regionaalministri kandidaat.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei sõnas, et liidu hinnangul mõistab loodav koalitsioon omavalitsuste vajadusi ning koalitsioonilepingu järgi võib eeldada, et konstruktiivne koostöö omavalitsuste ja riigi vahel jätkub. „Meie jaoks on kindlasti tähtis, et viimastel aastatel tõusnud omavalitsuste tulubaas ei langeks, et kohalikud teed saaksid omavalitsuste ja riigi koostöös korda ning lisaülesanded, mida riik omavalitsustele annab, oleksid kaetud riigi poolt ka rahaliste vahenditega. Oluline on, et järgmise Euroopa Liidu finantsperioodist saaksid kohalikud omavalitsused piisavad rahastused teenuste arendamisteks ja vajalikeks investeeringuteks,“ lõpetas Trei.

1 Kommentaar
  1. isevalitseja 3 aastat ago
    Reply

    Seda ärge küll tehke !!!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.