Valitsus kiitis heaks saja päeva plaani

Vabariigi valitsuse istung. FOTO:SANDER ILVEST/SCANPIX

Stenbocki maja, 16. mai 2019 – Valitsus kiitis täna heaks oma saja päeva plaani, mis lähtub valitsuse viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

Saja päeva plaanis on iga prioriteedi all valitsusliidu leppest lähtuvad ülesanded koos vastutava ministri ja täitmise kuupäevaga. Valitsuse sada päeva täitub 8. augustil ning perioodi hõlmavas plaanis on 58 ülesannet.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on saja päeva plaan valitsuse töö lendstart, milles on kokku lepitud kõige esimesed olulised ülesanded. „Valitsus on seadnud endale ambitsioonikad sihid ning seetõttu on tähtis alguses jõudsalt tööga pihta hakata. Mõtestame oma esimese 100 päeva ülesandeid valitsuse viie prioriteedi kaudu, mis lubab nii igal kodanikul kui ka ametkonnal mõista, mida valitsus kindla ülesandega soovib suures pildis saavutada või arendada,“ sõnas Ratas.

Peresõbralik Eesti on selline riik, kus inimesed tunnevad ennast turvaliselt ja kindlalt, et just siin luua oma pere. Esimese saja päeva jooksul on näiteks plaanis liikuda edasi noortele peredele oma kodu soetamise võimaluste parandamisega. Samuti peab juuliks valmima tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks.

Sidusa ühiskonna liikmed tunnevad end ühiskonnaellu kaasatuna ning seal on kõikide inimeste põhiõigused ja -vabadused võrdselt tagatud. Plaanis on muu hulgas ettepanekute esitamine pikaajalise hoolduse ja erivajadusega inimeste poliitikate rahastamiseks ning digiregistratuuri kasutuselevõtt piirkondlikes kesk- ja üldhaiglates. Samuti on esimese saja päeva plaanis seaduseelnõu, mis võrdsustaks põhikooli ühiskonnaõpetuse eksami kodakondsuseksamiga.

Teadmistepõhine majandus tähendab, et riik toetab tarka majandust, mille vundamendiks on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon. Saja päeva plaanist leiab näiteks e-residentsuse 2.0 tegevuskava ja Eesti krati ehk tehisintellekti tegevuskava loomise. Samuti koostatakse analüüs ja ettepanekud, kuidas toetada välis-tippspetsialistide Eestisse saabumist ja siin töötamist.

Tõhus valitsemine tähendab, et inimestele ja ettevõttele on riigiga suhtlemine lihtne ja sujuv, ilma liigse bürokraatia ja halduskoormuseta. Selle raames peavad esimese saja päevaga valmima ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks ning ka riigireformi tegevuskava aastani 2023. Lisaks leiab ülesannete seast ettepanekud rahapesu vastaste reeglite parandamiseks ning poliitilise välireklaami piirangute kaotamise eelnõu.

Vabas ja kaitstud riigis tunnevad inimesed end turvaliselt – see tähendab ka Eesti nägemist osana rahvusvahelisest kogukonnast. Saja päeva jooksul valmivad otsused Eesti osaluse jätkamise kohta operatsioonidel Malis ja Afganistanis, samuti ettepanekud uue siseturvalisuse arengukava koostamiseks. Lisaks koostatakse analüüs ja ettepanekud piiri valvamise tugevdamiseks.

Valitsuse saja päeva tegevusplaaniga saab tutvuda aadressil: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/100_paeva_plaan_v_2019-05-16… (PDF)(PDF)

Lisaks saja päeva plaanile koostatakse detailne valitsuse tegevusprogramm kogu valitsusperioodiks, mida käsitletakse istungil mai lõpus.

2 kommentaari
 1. Puhtad 2 aastat ago
  Reply

  loosungid, mille väärtus on 0. Kus on kindel ajakava, kes teeb ja kuidas vastutab?

 2. ! 2 aastat ago
  Reply

  Ärge selle SIDUSA ühiskonna mittesidusaid liikmeid aruteludest välja jätke.
  Küsige ikka NENDE KÄEST KA MIDA NEMAD TAHAVAD.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.