Riigikogust värske pilguga

Värsked Riigikogu liikmed Marek Jürgenson ja Maria Jufereva-Skuratovski. Foto Riigikogu kantselei

Marek Jürgenson, Riigikogu liige

Avalikkuses on levinud eelarvamus, et Riigikogus veedetakse mõnusalt aega ja teeseldakse tõsist tööd. Võin kinnitada, et minu esimesed kogemused parlamendis näitavad vastupidist. Tööd tehakse pingeliselt ning valdav osa saadikutest tunneb vastutust oma maa ja rahva ees.

Riigikogus on mitmeid korduvalt esinduskogusse valitud poliitikuid, kellelt saab sisseelamiseks tuge ja head nõu. Muidugi võtab oma koha leidmine ja üldise töörütmiga harjumine aega, ent tunnen, et olen sellega tänu pikaajalisele omavalitsuskogemusele hästi hakkama saanud. Riigikogu töö on omavalitsusjuhi omast küll abstraktsem, ent vastutus inimeste ees, soov muuta ühiskonda edukamaks ja riiki tugevamaks, sarnaneb linnaosa juhtimisele. Riigikogu liikme päevakava on tihe, kuid rutiin üldjoontes sama, mis linnaametis. Ikka tuleb hommikul ärgata mõttega, mida päeva jooksul jõuab ära teha, ning õhtul väsinult, ent kordasaadetust õnnelikuna koju naasta, et perega koos olla ja uueks tegusaks päevaks valmistuda.

Olen leidnud oma teemad

Riigikogus on oluline leida oma juhtteemad, millesse süveneda, ning komisjonid, mille töös osaledes neile teemadele parimaid lahendusi leida. Minu teemaks on jätkuvalt perede, eriti suurperede toetamine, ja lastekasvatamiseks soodsamate tingimuste tagamine. Kolme lapse isana on mul selleks piisavalt praktilisi kogemusi.

Teine oluline valdkond, millega olin seotud juba linnaosavanemana ning mida nüüd püüan üleriiklikult edendada, on siseturvalisus. Inimeste kindlustunne algab teadmisest, et riik hoiab ja kaitseb neid, et tänavatel on rahulik käia, peredest kaob vägivald, et riigipiirid on kaitstud, hooned tulekindlad, liikluses hukkumise ja tervise kaotamise võimalus väike jne. Siseturvalisus on ehk kõige olulisem märk riigi hoolivusest, ning selle mõju ühiskonna stabiilsusele ei tohi alahinnata. Varasem riigi maksku mis maksab õhukeseks hööveldamine on andnud siseturvalisusele tagasilöögi, mille korvamisega tuleb nii Riigikogul kui ka valitsusel tegelda.

Kolmanda teemana pean endise linnaosavanemana, kellel seni on säilinud usalduslikud suhted korteriühistutega, oma kohuseks viia kortermajade haldamisega seonduvad olulised probleemid Riigikogu tasandile. Meie elamufond on valdavas osas pärit eelmise sajandi keskpaigast ning praeguseks nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud. On ühistuid, mis suudavad hooneid oma vahendeid kaasates kaasajastada ja tehnosüsteeme uuendada, ent Tallinnas ja teisteski linnades ning eelkõige maapiirkondades on kortermajade renoveerimiseks vahendite leidmine tõsine probleem. Nii ilmuvadki tänavapilti hoolitsemata välimusega lagumajad, kus elu pole kvaliteedilt võrreldav tänapäevastes kortermajades pakutavaga.

Laokilejäetud kodudest algab jagunemine esimeseks ja teiseks Eestiks. Selleni välja, et lõplikult amortiseerunud elamute maksejõuetud asukad hakkavad sõltuma munitsipaalpindade eraldamisest või halvemal juhul satuvad kodutuina tänavale. Selle ärahoidmine on Riigikogu ja valitsuse järgnevate tegusate aastate väljakutse.

Kust leida vahendeid kortermajade renoveerimistoetusteks? Millised on võimalused peatada elamistingimuste allakäik eelmisel sajandil rajatud asumites? Neile küsimustele on tarvis leida vastused. Loetletud probleemidele lahendusteede otsimiseks pean parimaks võimaluseks osalemist õiguskomisjoni töös, kust käib läbi enamik eelnõudest.

Uuendusmeelne meeskond

Keskerakonna fraktsiooni kuulub 25 tegusat ja tarka poliitikut, kes ühiseid väärtusi kandes moodustavad valitsuserakonnale väärilise tuumiku. Me tunnetame vastutust ja mõistame ootusi, mida valijad meiega seovad.

Laiapõhjaline ning kõiki osapooli arvestav poliitika on olnud Eestile võõras, sestap ka opositsiooni rünnakud valitsuse vastu. Võitlus uue poliitilise kultuuri eest kandub paratamatult Riigikogusse, kus kahjuks leidub piisavalt neid parteipoliitilise joone eestvõitlejaid, kes leiavad, et seista tuleb üksnes oma valijate ja oma erakonna toetajate huvide eest. Keskerakond on selle seisakuajast pärineva praktika hüljanud. Keskerakondlaste ja valitsuserakonna liikmetena ei tegutse me mitte üksnes oma valijate, vaid kõigi hea tahtega eestimaalaste parema käekäigu nimel. Mõistes vastutust, mille Riigikogu mandaat annab, on see õige valik.

Minu esimesed kogemused Riigikogus on positiivsed ning ma vaatan tulevikku lootusrikkalt. Muidugi tuleb mul veel palju õppida, omandada teadmisi ja varuda kannatlikkust eesmärkideni jõudmisel, ent selle jaoks ma ju esinduskokku kandideerisingi, et vaeva näha ja oma maad teenida.

2 kommentaari
 1. Marek 2 aastat ago
  Reply

  võiks kuulata surmaeelikute nõuandeid. Võltsriigikogus rabeleb see, kes on noor ja loll. Sest selle rabelemise kasutegur on lõpmatult 0-le lähenev. Sest eelnõud sokutatakse ette ikkagi võltsvalitsuse ametnike poolt. Koositsumistel käib vaid jura, kuid asja ennast ei otsustata. Samuti otsustab oma bande killuke ikkagi seda, kuidas teisele ära panna.
  Kui Marek oma istumised aastaga kokku võtaks ja ausalt aru annaks, palju sai koos istutud, palju tema esitatud vastuväiteid (pooltväitmise pärast ju kokku pole vaja tullagi) aastaga läbi läks, siis saaks ta arvutada ka oma kasuteguri. Vaat see nigel arvuke huvitaks küll. Võibolla küsiks ka Marek endalt, milleks sai üldse kokku tuldud ning kas seda umbluuajamist nimetataksegi tööks?
  Milles Marek 3 latse papana on kohe valel teel, on lastekasvatamise soodustamine. Nii vanana peaks juba taipama, et laste arvukuse viib alla linnastumine ja elu mugavnemine. Nii hävitatakse vanad majandussidemed pere sees ning pereisal ja -emal pole enam mõtetki saada üle 2 lapse. Milleks 2-korruseline maja koos kõrvalelamuga, kui lapsed kodunt lahkuvad ning seda maja või talu pole kellelegi jätta. Samuti müüakse praegu mets ärikatele maha, sest pole selle eest hooldajaid peale tulemas.
  Ajaga mingi looduslik enesekorraldus siiski toimub, kuid selleks peaks linn manduma ka eluväärtustelt. Seda aga aega oodata pole. Pigem moondub enne inimese vaim, kui taastub rahva looduslik enesetunnetus.

 2. harry 2 aastat ago
  Reply

  Õpetussõnad5
  Hoiatus truudusetuse eest
  51 Mu poeg, pane tähele mu tarkust, pööra oma kõrv minu arusaamise poole, 2 et tallele panna head nõu ja et su huuled võiksid säilitada teadlikkuse! 3 Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. 4 Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav otsekui kaheterane mõõk. 5 Ta jalad lähevad alla surma, ta sammud veavad põrguhaua poole. 6 Ta ei pea silmas elurada, ta jäljed ekslevad, ilma et ta märkakski. 7 Seepärast, mu pojad, kuulake mind, ja ärge lahkuge mu suu sõnadest! 8 Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi, 9 et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule, 10 et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta, 11 et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõppenud, 12 ega ütleks: „Miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitust? 13 Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud kõrva õpetajate poole? 14 Peagi oleksin sattunud lausa õnnetusse keset kogukonda ja kogudust!” 15 Joo vett oma kaevust, voolavat vett oma allikast! 16 Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele? 17 Kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile! 18 Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest, 19 kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits – ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse. 20 Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue? 21 Sest mehe teed on Issanda silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi. 22 Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega. 23 Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.