Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart osales M28 tippkohtumisel Londonis

Mihhail Kõlvart

Teisipäeval toimus Londoni linnapea Sadiq Khan’i  kutsel Londonis kaheksas Euroopa Liidu pealinnade linnapeade kohtumine.

Hommikusel sessioonil arutati põhiküsimusena linnade rolli Euroopa linnapoliitika kujundamisel uue Euroopa Komisjoni ametisse astumise valguses, et anda selge signaal linnade soovist olla koos Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega võrdsete partneritena kaasatud Euroopa poliitikate ja regulatsioonide kujundamisel.

Arutati, kuidas 2016. aastal Amsterdamis vastu võetud Euroopa linnade tegevuskava on oma eesmärke täitnud ja kuidas sellega edasi minna. Olulisemate teemadena tõid 19 Euroopa pealinna linnapead esile keskkonna, turvalisuse, migratsiooni, majandusarengu ja liikuvusega seonduvad probleemid.

“Oluline on tõhustada dialoogi linnade ja Euroopa Komisjoni vahel ja suurendada linnade otsustusõigust ressursside suunamisel linnadele oluliste probleemide lahendamiseks. Samas tuleb silmas pidada, et suurem otsustusõigus tähendab detsentraliseerimise suuna võtmist liikmesriikide tasandil. Küsimus on selles, kas valitsused on selleks valmis,” ütles linnapea Kõlvart.

Kohtumise teises pooles arutati linnade rolli ja võimalusi Euroopas ja kogu maailmas üha enam murettekitava vägivaldse ekstremismi ja radikaliseerumise vastases võitluses. “Kuigi see probleem meid veel otseselt puudutanud ei ole, ei tähenda, et me ei peaks olema valmis nende teemadega tegelema. Paljud arvavad, et ekstremism on midagi sellist, mis tuleb vaid väljastpoolt riiki. Samas võivad poliitikud ise oma ettevaatamatute väljaütlemistega ja suunatud tegevustega luua soodsat pinnast radikaliseerumiseks. Rääkides ennetamisest on oluline kogukonna tunde loomine ja otsesuhtlus inimeste vahel,” märkis linnapea.

Kohtumisel tuli kõneks ka Euroopa Liidu linnade ja Suurbritannia linnade edasine koostöö läheneva Brexiti kontekstis. “Olenemata sellest, milliseid otsuseid teevad riigid, on oluline linnade solidaarsuse ja koostöö jätkumine,” lisas linnapea. Kohtumisel kõlas ka ettepanek kaasata Euroopa Liidu pealinnade linnapeade (M28) kohtumisetele tulevikus ka teiste Euroopa pealinnade linnapead. Lepiti kokku, et järgmine linnapeade kohtumine toimub järgmise aasta esimeses pooles Zagrebis.

BNS

1 Kommentaar
  1. Esimene 3 aastat ago
    Reply

    kõlakas sellest kohtumisest jättis mulje, et Kimm ja Sadiik kohtusid, eta ru pidada, kuidas ka mujal võim üle võtta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.