Ratas: regionaalpoliitika eesmärk on head elutingimused nii metsatalus kui suures linnas

Foto: Riigikantselei

Tõrva, 16. august 2019 – Peaminister Jüri Ratas osales täna loometalgudes, mis võtavad kokku mitme ministeeriumi ametnike välitööd Kagu-Eestis. Valitsusjuhi sõnul nõuab Eesti regionaalpoliitika elluviimine laiapõhjalist läbiarutamist ja koostööd, terviklikku lähenemist ja järjepidevust. 

„Me peame looma oma inimestele võimalused valida enesele vabalt elukoht ükskõik kus Eesti 43 465 ruutkilomeetril. Elu väikesaarel või metsatalus erineb väga palju elust suurtes linnades, kuid sõltumata sellest peab olema kõikjal hea ja turvaline elada ning riigi ja omavalitsuste teenused võrreldava kvaliteediga ja kättesaadavad,“ toonitas Ratas.

Peaministri sõnul pöörab riik nende eesmärkide elluviimiseks tähelepanu kohalike omavalitsuste tugevdamisele ja nende finantsautonoomia suurendamisele. Ka valitsuse tegevusprogramm näeb ette maakondadesse avaliku sektori töökohtade loomist, regionaalpoliitika programmide jätkamist, maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei tagamist.

Probleemide lahendamise kõrval pole aga vähem tähtis iga piirkonna potentsiaali avastamine, mis on võimalik üksnes läbi arenenud ettevõtluse, haridusvõimaluste ja taristu, olgu see kiire internetiühendus või korralik teede võrgustik.

Ratas avaldas lootust, et Kagu-Eesti suure kultuurilise ja piirkondliku potentsiaali avastamisele aitab tublisti kaasa Kagu-Eesti programm, mille kokkulepitud eelarve aastateks 2019-2023 on 4 miljonit eurot. „See peaks aitama suurendada piirkondlikku aktiivsust, toetada mikro- ja väikeettevõtlust, luua elutingimusi spetsialistide meelitamiseks ning panustama ka piirkonna kõige paremas mõttes suhtekorraldusse,“ ütles peaminister ja tänas kõiki inimesi, kes aitasid ametnike välitööde käigus luua sidemeid ja korjata praktilisi ideid Kagu-Eesti väljakutsete lahendamiseks ja potentsiaali ärakasutamiseks.

Nädal aega kestnud välitööde tulemused on sisendiks riiklike ja kohalike arengudokumentidele ja tegevuskavadele.

Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng…

2 kommentaari
 1. Miks 2 aastat ago
  Reply

  Jurka midagi ei rääkinud, kus need metsaelanikud tööl hakkavad käima?

 2. õpetaja 2 aastat ago
  Reply

  OH ISSAND, ANNA KANNATLIKKU MEELT!
  VALITSUS EI PEA EGA TOHI !!! ANDA JUHTHOOBASID KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE, LIIAKS RAHA KÜLVAMA KONTROLLIMA KÕLL, JA RANGELT,TIHEDALT,MITMEKÜLGSELT, KONTAKTEERUDES INIMESTEGA VÄLLJAPOOL OMAV. HAARDEULATUST .
  PLAANIMAJANDUST TE EI TAHA. TÄNAPÄEVA EI SOBI. NÜÜD ON LIBERAALNE TURUMAJANDUS JA IDUFIRMAD…
  PLAAN PEAB IKKA OLEMA. SELLETA EI EHITA KOERAKUUTIGI.
  KÕIGEPEALT VALITSUS KÕSIB TEADLASTE KÄEST /mittekorruptiivsete/ JA ANNAB ÜLESANDE, MIDA TOOTA JA MIS TEENINDUST VAJA. MILLISTES REGIOONIDES. SEEJÄREL KÜSITAKSE KOV-ide ETTEPANEKUID /need on tavaliselt olematud või põhinevad kohalike ettevõtjate tahtmistel,kasumil ja hüvel-ei muul-sest nemad panevad paika tulevased omav.Sest poleks ju lugu kui kohalikud ettevõtjad poleks oma vananenud ,neile kasulike meetoditega risti jalus kõigel uuel ja helgemal-sageli/
  SEEJÄREL ANTAKSE KOV-idele SOOVITUSED TEADLASTE OMAD. SEEJÄREL TEADLASTELE KOV-ide “ARVAMUSED”, SEEJÄREL ARUTAB JA VÕTAB VALITSUS VASTU OTSUSED.
  JA IKKA NII, ET EI KANNATAKS LOOMAD, LOODUS, INIMESED JA KESKKOND.
  LOOTA, ET KÜLL IDUFIRMAST KASVAB SUUR SEEN ON ENNATU, KUI KASVAB, MÜÜKSE PATENT MAHA, TAVALISELT EI KASVA,KASVAB KRÕBUSKITSEHHIKESEKENE.
  LIBERAALNE TURUMAJ. EI TOO MITMEKESISUST JA PAREMUST, VAID SEGADUST JA KOKKUOSTJATELE EDASIMÜÜJATELE KASU- MITTE TERVISELE. SEDA POES KUI APTEEGIS. VAADAKE RINGI!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.