Valitsuse kliima- ja energiakomisjon sai esimese ülevaate Eesti kliimaneutraalsuse analüüsi vahearuandest

Foto: Riigikantselei
Stenbocki maja, 10. september 2019 – Täna kogunes esimest korda valitsuse kliima- ja energiakomisjon, kes sai ülevaate riigikantselei, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja OÜ Finantsakadeemia ning keskkonnaministeeriumi koostöös valmivast Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüsi vahearuandest ja Eesti Energia investeeringuplaanidest. Valitsuskomisjon jätkab arutelusid kuu lõpus. 

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eestil soov saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks riigiks, mille majandus on konkurentsivõimeline ning elukeskkond kaasaegne. „Valitsus on kliimaküsimused võtnud prioriteediks ja oleme veendunud, et läbimõeldud tegutsemisega saame pöörata kliimamuutustega võitlemise enda kasuks. Täna saime esialgse ülevaate võimalustest  kliimaneutraalsuse saavutamiseks  ja arutasime ka põlevkivisektori tulevikku. Jätkame arutelusid, et teha Eesti jaoks kõige targemad valikud,” sõnas Ratas.

Praegu on Eesti võtnud eesmärgiks vähendada sajandi keskpaigaks kasvuhoonegaaside heidet 80 protsenti võrreldes 1990. aastaga. SEI ja OÜ Finantsakadeemia uuringu „Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs“ käigus selgitatakse välja, kas ja milliste tõenäoliste muudatuste ning kaasnevate mõjudega on võimalik jõuda aastaks 2050 eesmärgini 100 protsenti ehk saavutada kliimaneutraalsus.  Uuring võtab detailsemalt vaatluse alla kuus valdkonda: energeetika, tööstus, transport, põllumajandus, ehitus ning metsamajandus ja maakasutus.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul tuleb edasistes aruteludes silmas pidada, et kõige suurema mõjuga investeeringud võiks teha juba aastaks 2030. Tema hinnangul ei tasu kasvuhoonegaaside heitmete vähendamises näha vaid kohustust ja maksumust. „Madala kasvuhoonegaaside heitmega riigiks saamine pakub meile rohkesti võimalusi, mida ära kasutada. Eesti lõplikud seisukohad selguvad arutelude käigus,“ lausus Kokk.

Lisaks sai komisjon ülevaate Eesti Energia plaanist ehitada Auveresse uus Enefit õlitehas ning Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamise plaanidest. „Meie üks suund energeetikas on oma tähtsaimat maavara põlevkivi senisest enam väärindada. Uued õlitehased ja eelrafineerimistehas aitaks Ida-Virumaa energeetikasektoril kohanduda efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks, säilitades samas töökohti ja luues uusi. Lisaks jääb kindlus omavalitsustele ja kohalikele ettevõtetele tulubaasi säilimisel,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Valitsuskomisjon otsustas jätkata kõigi kolme teema arutelusid 30. septembril järgmisel kliima- ja energiakomisjoni kohtumisel.

Kliima- ja energiakomisjoni juhib peaminister ning selle alalised liikmed on keskkonnaminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ja välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil, kui teemakäsitlus seda eeldab. Oma ettepanekud esitab komisjon valitsuse istungile või kabinetinõupidamisele.

1 Kommentaar
 1. nõuanne 1 aasta ago
  Reply

  Ja ometi ehitatakse 4 realisi jne /saan aru, et sõjalennuk saab paremini maanduda neil, aga kas uutes sõdades neil selleks aega on / maanteid, et need,kel ei kõlba bussi või rongiga sõita, oleks mugavam -sellega soodustades autode arvu kasvu ja inimeste rasvumist veelgi.
  Ja lennusõitu ja transpordilaevu, et tuua kaupu, mida me hädasti ei vajagi.SAASTE???
  Ei usu,et metsa või rohu põletamine annaks vähem saastet. Ja kui neid enne töödelda maksab see, mille peab tarbija kinni maksma.
  Mõelge välja filtrid /tahkete osade püüdmisekski/ korstnate, nii väikemajade kui tööstuskorstnatele.
  NSVL olid tehasekorstnatel need olemas.
  Kõtle ära kogu prügi, mis saab elektriks, mitte metsi.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.