Tallinna linnavõim soovib muuta juhtide teenistussuhte tähtajaliseks

Tallinna Volikogu hoone, Vana-Viru 12 Foto PEETER LANGOVITS/SCANPIX

02.10.2019

Tallinna linnavõim plaanib esitada valitsusele ettepaneku, mille kohaselt võimaldatakse kohaliku omavalitsuse volikogul kinnitada üksuse juhtidele tähtajalised teenistuskohad.

Linnavõimu eelnõu kohaselt tehakse ettepanek esitada vabariigi valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ettepaneku eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse volikogule õigus kinnitada kohaliku omavalitsuse üksuse juhtide tähtajalised teenistuskohad, et võimaldada sarnaselt riigi ametiasutustega ka kohaliku omavalitsuse üksuste juhtide puhul rakendada tähtaegset teenistussuhet.

Paljude riigiasutuste juhtide ametikohtade tähtajaline teenistussuhe on avaliku teenistuse seadus sätestatud. Eelnõus pakutud viieaastase teenistustähtaja puhul on kasutatud paralleelina riigi ametiasutuste juhtide teenistustähtaega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muudatuse järgi on kohaliku omavalitsuse volikogul õigus oma õigusaktides – näiteks linna või valla põhimääruses sätestada, millised omavalitsuse üksuse teenistuskohad on tähtajalised ning kuhu juhid võetakse teenistusse või tööle määratud ajaks. Siiski ei ole see ühelegi omavalitsusele kohustuslik. Ettepanek on piisavalt paindlik ning annab igale kohalikule omavalitsusele võimaluse kaaluda, kas ja millised juhtide teenistuskohad soovitakse muuta tähtajaliseks.

Tähtajaline teenistussuhe on põhjendatud, kuna juhtide otsuste kvaliteedist sõltub suurel määral asutuse või üksuse toimimine. Seetõttu on vaja teatud aja järel hinnata, kas seda ülesannet täidab isik, kes suudab seda teha parimal võimalikul viisil. Tähtajaline teenistus aitab ühtlasi parandada juhtide kompetentsust, kuna nõuab neilt pidevat enesearendamist ja koolitamist  ning lisab uutele pädevatele juhtidele arengu- ja karjäärivõimalusi. See aitab muuta avaliku teenistuse kohalikus omavalitsuses atraktiivsemaks, võimaldades kaasata pädevaid inimesi laiemalt.

Ettepanek ei käsitle linnavalitsuse liikmeid ja linnaosade vanemaid, kuna nende volituste aeg on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses juba reguleeritud.

BNS

1 Kommentaar
  1. Väga 1 aasta ago
    Reply

    õige! Kui kellegi nägu ei meeldi, saab olema võimalus ta minema peksta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.