Valitsus suhtub rahapesu tõkestamisesse täie tõsidusega

Foto: Arvo Meeks/Scanpix

Stenbocki maja, 3. oktoober 2019 – Valitsus sai tänasel kabinetinõupidamisel ülevaate arengutest rahapesu tõkestamisel ning rõhutas vajadust ennetamist ja tõkestamist veelgi tõhustada.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on rahapesu vastu võitlemine Eesti jaoks ülioluline, sest majanduskeskkonna usaldusväärsus on riigi jõukuse ja konkurentsivõime üks alussambaid – seepärast on see eesmärgina selgelt kirjas ka valitsuse koalitsioonileppes. „Täna saime ülevaate valdkonna arengutest ning vaatasime otsa ka tulevikuriskidele. Oleme otsustanud 2020. aastal täiendavalt rahastada PPA rahapesu tõkestamise alast võimekust 1,6 miljoni euroga ja prokuratuuri 0,3 miljoni euroga. Meil on plaanis kaasajastada ka õigusruumi. Valitsus liigub rahapesuvastase tegevusega jõuliselt edasi,“ ütles peaminister.

Seadusandluse osas soovib valitsus lähikuul heaks kiita mitu eelnõud, mis on vajalikud ELi rahapesudirektiivi (AMLD V) õigeaegseks ülevõtmiseks järgmise aasta jaanuaris. „Seoses sellega soovime oluliselt karmistada trahve rahapesuga seotud väärtegude eest, samuti laiendame nende isikute ringi, kes peavad oma tegevuses arvestama rahapesu tõkestamise seaduse nõuetega,“ selgitas rahandusminister Martin Helme.

Eestit on lähiaastatel ees ootamas Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas Eesti erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. “Väga oluline on Eesti jaoks rahapesuriskide rahvusvaheliseks hindamiseks valmistumine, sest selle põhjal teevad järeldusi meie riigi ja tema ettevõtluskeskkonna kohta väga paljud osapooled,“ lisas rahandusminister Martin Helme.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.