Euroopa Parlament kiitis heaks Simsoni kandidatuuri voliniku kohale

Kadri Simson vastab küsimustele. Foto: AP Photo/Virginia Mayo/Scanpix

03.10.2019

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) kiitis neljapäeval heaks Kadri Simsoni kandidatuuri Euroopa Komisjoni energeetikavolinikuks, kirjutavad ERR-i uudisteportaal ja Postimees. 

Neljapäeva ennelõunal küsitlesid parlamendiliikmed Simsonit kolm tundi kestnud kuulamisel energiajulgeoleku, gaasivarustuse, avamere tuuleparkide, energiajulgeoleku ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise teemadel.

Endine Eesti majandus- ja taristuminister rääkis, et energiasektoril on oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel, mille Euroopa Komisjoni esitab esimese saja päeva jooksul. Seejuures tahab ta üle vaadata Euroopa Liidu (EL) energiavaldkonna eeskirjad eesmärgiga muuta Euroopa Liidu (EL) kliimaneutraalseks aastaks 2050.

Aastaks 2021 peaks EL suurendama oma 2030. aasta süsihappegaasiheite vähendamise eesmärki vähemalt 50 protsenti ja võimalusel 55 protsenti. “See on võimalik, säilitades samas konkurentsivõime,” rõhutas Simson.

Mitmed parlamendiliikmed esitasid Simsonile küsimusi EL-i kliimaeesmärkide ja energiasektori reformi rahastamisallikate kohta. Seda peaks Eesti volinikukandidaadi arvates tegema EL-i eelarve kaudu ja muutes Euroopa Investeerimispanga niinimetatud kliimapangaks.

Parlamendiliikmed rõhutasid õiglase ülemineku fondi olulisust, et toetada kivisöe tootmisest sõltuvaid piirkondi nende üleminemisel taastuvenergiale ning et üleminek peab tagama taskukohase energia kõigile tarbijatele.

Samuti sooviti teada, kas Simson toetab liidu 2030. aasta taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkide ambitsioonikamaks muutmist. Keskerakondlasest endine minister kinnitas oma pühendumust nendes küsimustes.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas 10. septembril, et Kadri Simson saab tema kabinetis energeetikavoliniku portfelli.

Uue komisjoni koosseisu sobivust hindab Euroopa Parlament ja kiidab heaks ühtse nimekirjana. Võttes arvesse Euroopa Parlamendi komisjonide tehtud soovitusi, otsustab parlamendi esimeeste konverents 17. oktoobril, kas parlamendil on saanud avalike kuulamiste käigus piisavalt infot kandidaatide kohta, et kuulutada kuulamiste protsess lõppenuks.

Kui kuulamiste protsess kuulutatakse lõppenuks, hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu 23. oktoobril Euroopa Komisjoni ametisse nimetamist. Seejärel nimetab Euroopa Komisjoni uue koosseisu ametisse Euroopa Ülemkogu. Järgmise komisjoni koosseis peaks alustama tööd 1. novembril.

BNS

1 Kommentaar
  1. Ootan 2 aastat ago
    Reply

    kannatamatult teateid, kuidas Kata Nortstriimi ehitamist toetab. Sest petiste karjas pead ka ise OODATUD TASEMEL olema.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.