Kiik: vajalik uuringueetika komitee sai septembriks loodud

Tanel Kiik

06.10.2019

Kui Tartu Ülikool heidab sotsiaalminister Tanel Kiigele ette, et viimane pole enam kui poole aasta jooksul täitnud oma kohustust moodustada uuringueetika komitee ja see takistab otseselt Eesti geenivaramu ja teiste inimgeeniuuringutega tegelevate asutuste teadustööd, siis Kiige kinnitusel sai vajalik komitee septembriks loodud. 

Kiik tõstab esile, et nii eelmine kui praegune valitsus on järjepidevalt investeerinud nii geenivaramusse, personaalmeditsiini arendamisse kui tervisevaldkonna teadustöösse laiemalt. Aastatel 2018-2019 on riik toetanud geenivaramu tegevust seitsme miljoni euroga ning valitsus otsustas riigieelarve läbirääkimistel panustada veel 2,3 miljonit eurot. Lisaks on tervisevaldkonna teadustöösse panustatud 2018-2019 aastatel täiendavalt 3,5 miljonit eurot. Samuti rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest viis miljoni euro ulatuses geeniinfol tuginevate teenuste arendamist.

“Kaht nõukogu ühendava uuringueetika komitee moodustamisega läks küll aega, kuid vastav sotsiaalministri määrus on 24. septembri seisuga vastu võetud ja eelmisel nädalal ka Riigi Teatajas avaldatud. Määrusega ühendati seni sotsiaalministeeriumi valdkonnas tegutsenud kahe nõuandva kogu – uuringueetika komitee ning bioeetika ja inimuuringute nõukogu – tegevus ning loodi Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu,” märkis Kiik.

Ta tõdes, et läbirääkimised uuringueetika komitee liikmete ja juhi leidmiseks on võtnud aega, viimased nõusolekud nõukogu töös osalemiseks laekusid alles sel nädalal. “Sellest tulenevalt on võimalik allkirjastada käskkiri viidatud määruse alusel nõukogu koosseisu määramiseks algaval nädalal,” lubab Kiik.

Tartu Ülikooli senat pöördus reedel sotsiaalministri ja peaministri poole ning palub tungivalt, et sotsiaalminister täidaks kõige kiiremas korras talle seadusega pandud kohustuse moodustada Eesti geenivaramu töötlemisele hinnangut andev uuringueetika komitee.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser kirjutas sotsiaalministrile ja peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et Eesti geenivaramu andmete kasutamine teadustöös on aegkriitiline ja teadusprojektides osalemise takistused võivad oluliselt kahjustada geenivaramu rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Komitee puudumine takistab otseselt Eesti geenivaramu ja ka teiste inimgeeniuuringutega tegelevate asutuste teadustööd ning rahvusvaheliste koostööprojektide täitmist. See võib kahjustada Eesti riigi mainet ennustamatul määral, märkis Asser.

Eesti riik on varasemalt Eesti geenivaramu arendamise prioriteediks seadnud,  investeerinud märkimisväärse rahasumma geeniandmete kogumiseks ning peaks olema otseselt huvitatud kogutud andmete väärindamisest ning geenivaramu rahvusvahelise teadusvõimekuse tõstmisest, kirjutas rektor.

Tänavu 15. märtsil  jõustus inimgeeniuuringute seaduse muudatus, millega läks geenivaramu töötlemisele hinnangut andva uuringueetika komitee moodustamise õigus ja kohustus Tartu Ülikoolilt üle sotsiaalministrile.

BNS

1 Kommentaar
  1. LG... 2 aastat ago
    Reply

    Aga ebatraditsiooniliste seksuaalsete gruppide juures on sel vennikesel käsi kõvasti sees.Veel üks Keskerakonna euroliberast tegutsemas.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.