Ratas: Ülemkogu eesistujal on oluline roll Euroopa ühtsuse looja ja hoidjana

Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 15. oktoober 2019 – Peaminister Jüri Ratas arutas Eestit külastava tulevase Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga Euroopa ees seisvaid olulisi küsimusi.

Peaminister Jüri Ratase sõnul raamistab Euroopa Liidu liikmesriikide lähiaastate tööd üheskoos kokku lepitud strateegiline tegevuskava. „See püstitab suured küsimused, millele peame kõikide liikmesriikidega ühiselt vastuseid leidma. Nendeks on eurooplaste turvalisus ja heaolu, kliima- ja keskkond, majanduskasv ning euroopalike väärtuste kaitsmine kogu maailmas. See tähendab, et järgnevatel aastatel keskendume eelkõige sellele, mis on tähtis meie inimeste jaoks,“ sõnas peaminister. Samuti nimetas Ratas ühe suure väljakutsena näiteks Brexitit.

Ratas pidas väga oluliseks ühtsust ja tugevat koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. „Ülemkogu eesistujal on oluline roll Euroopa ühtsuse looja ja hoidjana,“ lausus peaminister.

Lähiaja olulisemaid ülesandeid on Ratase sõnul ka Euroopa Liidu tulevase pikaajalises eelarves kokkuleppimine. „Eelarvekava näitab, millisena soovime näha ühist tulevikku. Euroopa Liit peab järgmises eelarves toetama reforme ja investeeringuid tulevikku, aga ka tavapärast ühispoliitikat teaduse, siseturu, ühtekuuluvuse ja põllumajanduse küsimustes,“ sõnas peaminister.

Ratase sõnul määravad tulevikku aina enam kliimaküsimused. Euroopa Liit on kliimaküsimuste eestkõneleja kogu maailmas. „Eesti on liitunud riikidega, kes toetavad Euroopa Liidus aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamist. Meie jaoks on kliimaneutraalsus proovikivi energeetika sektorile. Põhjalikku muutust tähendab see aga kogu Euroopas. Peame olema valmis tegelema ka keeruliste küsimustega ning mõtlema kliimapöörde tegemisel ka sotsiaalsele õiglusele,“ lausus Ratas.

Peaminister märkis veel, et Eestile on Euroopa Liidus väga oluline ühenduse konkurentsivõime ja infoühiskonna areng. „See aitab heaolul jõuda kõigi inimesteni. Seepärast on meil vaja rohkem tähelepanu pöörata tõhusale ja järjest arenevale siseturule ning minema edasi sellest, mis sai kaks aastat tagasi Tallinna digitippkohtumisel kokku lepitud,“ ütles Ratas.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.