Vabamüürlased: Ma olen vaid kiriku teener

Märgistatud Eesti kroon

25.10.2019

Nii ütles Tallinna praost oma koguduse rahvale ja pärast ka ajakirjanduses meile kõigile. Varsti aga tunnistas, et on ikkagi salaorgani liige loožis ja isegi 30. positsioonil. Seega siis tipust puudu vaid kolm trepiastet. Vabamüürlaste hulka kuulumist tunnistanud Tallinna praostile Jaan Tammsalule kehtestati koheselt usuraadios „Pereraadio” eetrikeeld.

Kolmkümmend Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikku pöördusid kiriku juhtkonna poole palvega “keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni”, kuna see “on kokkusobimatu vaimuliku ametiga” ja “tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna,” kirjutas Delfi.

9. märts 2012 Äripäevast leiame veel ka nimed: Toomas Peek, Peep Siimon, Siim Kallas, Tunne Kelam, Indrek Tarand, Harri Tiido, Hannes Tamjärv, Rein Loik ja palju veel, keda nimetatakse vabamüürlaseks kuulumises.

Vabamüürlased ei tohi üldjuhul avaldada oma kuulumist sellesse rühmitusse. Vaid üksikud neist on muutunud edevateks. Vist üks esimesi oli kunagine autosõitja, hiljem 17 aastat Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees. Raido Rüütel, kes läks Raadio 2 saatesse „Hallo Kosmos” ja teatas, et on 33. astme vabamüürlane ja olnud aastaid ka Eesti Suurlooži suurmeister.

Ilmselt lobisemise pärast sooviti temast vabaneda, olgugi, et ta ise teatas avaliku kirjaga, et lahkub vennaskonnast, kuna ei suuda austada kooseluseaduse vastu võtnud riigikogulasi ja presidenti.

Sellist avalikustamist on teinud  ka Endel Lippmaa, üks endine linnapea ja mõned teised veel. Esialgseks eitajaks oli ka Siim Kallas, ometigi on vabamüürluse tugisambaks just pankurid üle maailma.

Mis asi on vabamüürlus?

See on globaalne ühendus, mis mõjutab maailma poliitikat. Mõjutab ebademokraatlikult. Kes siis üritab otsustada Eesti saatuse üle kui me teame, et vabamüürlane on tänast valitsust vihkav Reformierakondlane Siim Kallas koos oma parteijuhist tütrega?

Vaadakem kasvõi endist Eesti 50 kroonist rahatähte, kus toonase panga presidendi allkirja kõrval ilutses vabamüürlaste märk.

Endine vaimulik Kalle Gaston kirjutas ajalehes Sakala, „Mida kujutab endast näiteks Bilderbergi grupp, kes kinnistel koosolekutel teeb maailma arengut määravaid otsuseid ja kelle korraldusi täidavad riikide valitsused?” Vaadates kas või Eesti valitsuse toimetamisi ja otsuseid, on raske aru saada, kelle heaks ta töötab. Eesti rahvas see igatahes küll ei ole,” arvas mees märtsis 2013.  „Huvitav on ka asjaolu, et uurijad, kes on püüdnud vabamüürlastel lasuvat saladuseloori kergitada, näiteks David Icke ja Jüri Lina, on tembeldatud skisofreenikuiks,” ütles endine vaimulik ja tõdes lõpetuseks, et hullusärki panek on läbi aegade olnud tõhus meetod ebamugavate isikute elimineerimiseks.

Vabamüürlaste saladuslik maailm hoiab omasid ega lase võõrastel enda tegemistesse sekkuda. Eesti 300 vabamüürlast hoiavad varju, kuigi legendaarseima eestlasest vabamüürlase Arno Köörna sõnul pole vendadel avalikkusega suhtlemine keelatud. Nende mõju maailmas on teada. Eestis veel mitte. Suur osa USA presidente on vabamüürlased (see on veenvaim tunnistus vabamüürlaste mõjuvõimust!); Washingtoni tänavate ülesehitus lähtub vabamüürlaste uskumustest; USA ühedollariline on vabamüürlaste märgiga. Kümned maailma nimekamad teadlased, ärimehed, luuletajad, heliloojad ja kohtunikud kuuluvad vabamüürlaste müstilisse seltskonda.

Teise vabariigi esimene vabamüürlasest suurmeister Arno Köörna võeti vendade sekka 1991. aastal Soomes. 10 aastat tagasi oli Eestis üle 300 vabamüürlase, teatas Köörna toona rõõmsameelselt. Loože on Eestis 11 ja nendegi arv suureneb. „Eestis vabamüürlusega liituvad inimesed on erineva ettevalmistusega. Mõni on palju lugenud, kuid teda huvitavad rituaalid. Osa tuleb uudishimust, et kes need vabamüürlased siis ikka on… Mõne aja pärast, kui saladusi enam pole, märkavad, et vennaskonnas olles istutakse meeste seltskonnas. Nad on meeste klubis,“ rääkis Köörna vabamüürlusest kui väliselt tavapärasest ajaveetmisvormist. Maailmas liigub tuhandeid kuulujutte, kus ja kuidas on vabamüürlased üksteist soosinud või astunud samme, mida vaid nemad ise näevad ja mõistavad.

Milline õiguslik vahekord saab olla, kui näiteks kohtunik on vabamüürlane ja kohtualune samuti? Mõlemad kuuluvad salaorganisatsiooni. Soomes  on vabamüürlaseks olek kohtunikul keelatud.

Vaikijad

Äkki ongi vabamüürlased süüdi selles, et meie riigil ei lähe nii hästi kui me 30 aastat tagasi soovisime? Võib-olla me olemegi leidnud ühe süüdlase. Kasutagem loogikat: seal, kus on salastamine, sellest järgmine samm ongi korruptsioon. See organisatsioon on loodud selleks, et ringkäendusega omasid igati kaitsta. Nende peamine pürgimus on pääseda võimule. Just see, mida pingsalt taotleb Reformierakond. Vabamüürlus on rahvusvaheline ja seega meie vabamüürlased kuuluvad sinna kui alluvad, ehk käsutäitjad. Meie omad pole seal mitte käsuandjad vaid hoopis käsusaajad – käsutäitjad. Valitseb väga range hierarhiline struktuur ja siinsetel vabamüürlastel pole õigust keelduda nende ülevalt poolt tulnud käskude täitmisest. Ehk seletab see ka selle armetu olukorra, kuhu Eesti on 17 aastase Reformierakonna valitsemisega sattunud.

Kuna see organisatsioon on ülimalt salastatud, siis kujutab endast ohtu ka meie riigile.

Soomes jälgis miljon vaatajat saadet, kus selgus, et Turu linna suured ehitushanked käivad läbi vaba-müürlaste ringkäenduse ja keegi teine sinna ligi ei pääse. Kas meil ei või samuti olla?

Vabamüürlaseks saab vaikimisvande läbi, kus sinu munandeid tõrvaga pritsitakse. Milleks sellised totrad rituaalid? Aga ikka selleks, et te peate vaikima. Vaikima käskudest, vaikima tegudest, vaikima saavutatust.

Milline on suhe vabamüürlastesse, kes ilmselt pole oma tegevuses meie konstitutsiooniga kooskõlas ? Nende peakontor asub Tatari 25, Tallinnas.

Vaatame ka naabri poole. Venemaa esimüürlane oli Vladimir Uljanov Lenin, kes kirjutas 1918. aastal: “Me ei tohi end oma võitluses lasta takistada põhimõtetest. Me peame valmis olema kasutama ükskõik missuguseid võtteid, valesid, ebaseaduslikke meetodeid ja kavalust … Kui töölised ja talupojad ei võta omaks sotsialismi, siis ei ole mõtet kasutada sõnu, tuleb kasutada vägivalda. … Kui me kommunismi teostamise nimel peaksime hävitama kas või 9/10 elanikkonnast, siis me ei kõhkle seda tegemast. Parem on hävitada 100 süütut, kui lasta pääseda ühel süüdlasel. (!)…Vägivald on möödapääsematu ja vajalik!” Neid viimaseid juhendeid rakendasid kommunistlikud  repressiivorganid ellu eriti agaralt. Muide, Lenin ei öelnud šovinismi seisukohast lähtudes midagi uut. Juba omaaegne vene kirjanik Fjodor Dostojevski kirjutas: “Kui mõned rahvad ei mõista meie elulaadi ja ei taha selle kohaselt elada, siis tuleb see neile jõuga selgeks teha!” Muuseas Lenin oli 31. kraadi vabamüürlane ja (Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur) liige.

Kes  vabamüürluse vastu suuremat huvi tunneb, siis palun: http://www.conspiracyarchive.com/Blog/?p=613

Aivo Oina

28 kommentaari
 1. ometi ka midagi lugeda 1 aasta ago
  Reply

  Pideva propaganda kõrval ka tükike lugemist.
  Viimasel ajal on palju juttu sellest salaorganist.
  Täitsa põnev!

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   (see kommentaar on jaetud 19.12.2020)

   V6IKS SELGEMALT SELETADA, ET KAS PEALE NUTUVABAMUURI RUUTLIORDUDES NIMME LABIVIIDAVAID (MAARAHVASTE SEISUKOHAST) R6VEDAID JA M6TTETUID RITUAALE, MILLEGA SUNNITAKSE SINNA OMA RAHVUST MAHA MUUMA MEELITATUD PARISMAALASI END KURJATEGIJATEKS PIDAMA HAKKAMA JA SEELABI OMA TULEVASEST TEGEVUSEST

   (mille labi vabvamuuri varskeid vastuv6etuid alles hakatakse uritama teha t6elisteks kurjategijateks, mis tegelikult paljude puhul tegelikult ei 6nnestu) MITTEKELLELEGI RAAKIMA,

   ON HALLIDE KARDINALIDE RASSI SEISUKOHALT ULDSE V6IMALIK VABAMUURIST LAHKUDA, MUUDMOODI, KUI JALAD EES?

   JA MIKS SEE TOLAKARI SEDA MUINASJUTTU USUB? KAS NAITEKS UHTEGI JA TERRAS LOODAVAD, ET KOGU UGRI VAGI LAHEBKI L6PUKS NUTUVABAMUURI KAHURILIHAKS V66RSILE JA JATAB KALEVA KAITSETA JA MIKS ENAMUS UGRI VAGE PEAKS NIISUGUSEID KARTMA JA NEILE ALLUMA? MIS EESMARGID NIISUGUSTEL ON MEIE S6DURITELE SEATUD, MIKS ON ARSENALI ASEMEL MILREM, MILLE V66ROLIGARHID EI TAHA EESTISSE OMA SOOMUS- JA RELVATOOSTUSE TAASTAMIST NING MIKS ME PEAKSIME LOOTMA , ET NENDE (tulevikus oma vaimsest pingest murduvate) VABAMUURLASTE PUHUL LAHEB EESTI ISESEISVUSEL PAREMINI, KUI NENDE ORDUDE VENDADE PATSI JA LAIDONERI JUHTIMISEL?

   Oina Aivo on hea nimi, mille all nutuvabamuuri, 800 aastat nende ruutlite orje all elanud ugri maarahva ‘matsidele” tutvustama hakata.

   Eriti neile, kes pole m6hkugi aru saanud, miks Eesti pole omarahvuslikku v6imu saanud ja miks me sellest kaugemale oleme liikunud, kuigi justkui rahvuslik valitsus ju valitseb alates aprillist 2019.

   P6HILINE SIINSE ARTIKLI M6TE ON ILMSELT, VABAMUURLASTEST INFONALJAS MASSID RUTTKASID ARTIKLI ALL ARATOODUD VIIDET LUGEMA JA NEIL PEA VABAMUURI TRIKKIDEST VEELGI ENAM SASSI LAHEKS (arvates, et selle pudru ja kapsad labi lugedes selgub neile t6de).

   AGA RIIGIKOGU NUTUVABAMUURI KAPIKUD, KELLEST SEAL KUBISEB, H66RUVAD MUIDUGI SELLEPEALE KASI.

   OINA POOLT ON ERITI ANDEKAS LISADA L6PPU, ET LENIN OLI KA 31. ASTME VABAMUURLANE. MA TAIESTI USUN, ET K6IK VABAMUURLASED ULJANOVILE KINNITASID, ET TA ONGI SEDA

   (samamoodi, nagu sellele h6lstis sellile, kes on selle artikli kirjutanud

   https://kesknadal.ee/2019/04/19/kaklustest-kaunis-kreenis/

   ja arvab nuud, et kui vabamuurlane, Reinsalu, kuhveldab tema poolt juhitavatele kirikuvabamuuridele nuud meie rahvusraha 100 000-id eurosid aastas, siis ta juhibki kogu Eesti rahvusvaimsust lammatavat salapara.)

   AGA TAMMSALU JA OINA JATAVAD UTLEMATA, ET MIKS SIIS ULJANOVI VASTU OLI VAJA TEHA KIIRELT PEALE 1917 REVOLUTSIOONI ATENTAATI

   (NAGU 1964 KENNEDIVASTU, KES OLI HRUSHEVIGA SAAVUTANUD KOKKULEPPE KUUBAL MILITAARSE MAAILMAS6JA ALUSTAMISE VALTIMISEKS JA OLEKS MEIL KANGELASE STATUSSE T6STETUD EINSELNIGI ILMSELT IDA-AASIA USA ANASTUSKANGELASE TIITLIST ILMA JATNUD, TUUES NUTUVABAMUURI USA S6DURID NEID MULDI JAADAVALT MURGITAMAST ARA)

   JA MIKS SIIS K6GU VABAMUURI KONTROLLIV JUUTKOND TERITAB SIIANI HAMBAID 1917 VENE REVOLUTSIOONI KALLAL JA SARJAB BOLSHEVIKKE P6RGUP6HJA, SELLEPARAST, ET ULJANOV V6TTIS KULL ULE V6IMU, MIS OLI TALLE LUBATUD PEALE SISULT MOSSADI OP-I

   (MIS SEISNES SIBERI KAUDU RASPUTINI TSAARI SISULT KABALISTIKS TOOMISES JA EELNEVALT SAKSLANNA NIKOLAI 2.-LE RASPUTINILE PARTNERIKS KORRALDAMISES, ET EI SAAKS SUNDIDA TAISV6IMELIST POISSLAST, KES ON TSAARI JARGLANE; SAMAMOODI NAGU BREXITIT TEGEVA MEGHANI SAATMISEGA PRAEGU),

   KUID EI ANDNUD SEDA V6IMU 1/6 MAAKERA JATKUSUUTLIKU LOODUSE ULE (kus muuseas ei ole suudetud 1/7 osal Maakerast kehtestada Maakeral kavandatud looduskaitse rahapesu, nagu seda pole lubanud ka Trump, Maduro, Chavez, Lukashenka, Kim ja osaliselt Orban ning Duda ja ilmselt m6ned veel)

   HALLI RASSI KARDINALIDELE, VAID RAHVASTE N6UKOGUDELE, P6HILISELT RAHVASTE ALGASUKOHTADES KOHAPEAL.

   UURIGE, KAS DZHUGAShVILIT JA SCHICKLGRUBERIT ERISTAB MISKI OLULISELT, ET KELLE VASTU NAD V6ITLESID? JA MIKS LIITLASTEL OLI VAJA NII VAGA NENDE M6LEMI POLIITILISED EESMARGID HABIVAARISTADA, NEID ELIMINEERIDA JA NENDE PARAND P6RMUSTADA. KES ON 2. MAAILMAS6JA LIITLASVAED JA KAS NAD EI OLE NUTUVABAMUURI LIITLASED? MIS ON URO, MIS SISULT ALUSTAS OMA TEGEVUST IISRAELI LOOMISEGA, MIKS TA PAIKNEB USA-S? SAMAMOODI, MIS ON NATO JA MIKS TRUMP RAAGIB, ET USA PEAB MAAILMAPOLITSEINIKUKS OLEMISEST K6RVALE T6MBUMA, AGA VANAMUURLASTE KONTROLLI ALL OLEVAD LAANEMAAILMA TIPP-POLIITIKUD LASEVAD NORRA TOLAL TULLA VALJA VAID JARJEKORDSE SELLEKS NIMME TEHTUD KONVERENTSI AJAKS JA AHVARDADA TEATUD RIIKE (NAITEKS SELLE TAHTSUSE 6HUTAMISEKS MAGI-KARABAHHIS JUBA 30 AASTAT TEINETEISE K6RIDE KALLALE ASSITATUD RAHVUSI).

   Kesknadala artiklis

   https://kesknadal.ee/2019/04/19/kaklustest-kaunis-kreenis/

   , raagib Eesti kirikutippvabamuurlane, Jaan Tammsalu, samuti hardalt paadis uppuVatest, Jumala Pojast (kelle laibaga, ulima Uue MaailmaKORRA elufilosoofiat, meie paganliku asemel, Maailmale 2000 aastat, Eestis 800 aastat peale surutakse) ja oma kaasnutuvabamuurlasest, suurest ja alandlikust Arvo Pardist

   https://et.wikipedia.org/wiki/Auleegioni_orden

   mainimata, et nii Pats kui Laidoner olid sama (sisult Rottsildile alluva),

   nuud Macroni juhitud ja kunagi Napoleoni, koos ta ambitsioonidega, nutuvabamuurlaste vankri ette sidumiseks loodud Auleegioni Orduruutlite loozhi,

   k6ige k6rgema jargu liikmed, kes selleparast arvasid endil olevat 6iguse ja suutsid, oma Eesti eriteenistustesse imbunud orduruutlitest vendade abil, lasta havitada Eesti iseseisvust 1930-tel tagavad vapsid, sealhulgas 1937 Luxenburgis surma p6hjustavasse seisu viia vapside juhi, Artur Sirgu.

   Tammsalu soovib, dominaatkoerte poolt, endale allutatud ugri maarahva lambakarjale l6pus ilusat muutumist, nagu nuudseks teame, siis nimelt tuleva covid Uue Maailmakorra poolt veelgi kontrollitumaks karjaks,

   sest Riigikogu erakondade juhid on ilmselgelt leppinud kokku nii Eestis selle varjus k6ikejalgiva naotuvastusprogrammi sisseviimises (koolides, ristmikutel ja lennujaamades on need juba paigal covid-kaamerate sildi all), vahemasti 2018 aastast kogub Politsei passiosakond luba kusimata 8 s6rmejalge, et vajadusel labi totaalse e-andmebaasistuse, e-rahvaloenduse ja e-valimiste susteemi manipulatsioonide saaks tunnistada valitud inimesi olematuteks, naiteks covid-surnuteks, v6i p6hjenduseta kurjategijateks ja uhiskondlased ei saaks selle vastu midagi parata)

   8.oktoobril 2017 kirjutas

   https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-praost-jaan-tammsalu-kooseluseadusest-on-vaga-suur-haigus-kui-inimesel-keelatakse-ara-olemast-see-kes-ta-on-olemast-aus?id=79765556

   Tallinna praost Jaan Tammsalu kooseluseadusest: on väga suur haigus, kui inimesel keelatakse ära olemast see, kes ta on, olemast aus.

   Laiendades seda m6tet ka homoseksuaalsetele inimestele, küsides, kas ühiskonnale poleks mitte kasulikum, kui nemadki saaksid anda vanded ja tõotused, olla seotud seaduse ees.

   Jattes raakimata, et temasuguste nutuvabamuurlaste ule domineerivate halli rassi kardinalide peamine eluulessanne ongi selhulgas LGBT-BLM-URO abil Maakera parismaalaste h6imude geneetiline havitamine looduses, segades meid v6imalikult rohkem omavahel ja segunedes meiega, oma hallide geneetiliste omaduste parandamiseks (energiakanalite arvu endi jarglastel suurendamiseks, meie jarglastel nende vahendamise arvelt).

   Niisuguste hulka kuuluvad nii Vene rabi Shneerson kui ka pikaaegne Kuulsusetustamise Vastase Liiga (ADL) juht, Abraham Foxman, kes kuulutas 1998, New Yorkis, Sionistide 2. Kongressil, et nad on juba saavutanud oma eesmargi, et valge mees habeneb saada omasuguseid lapsi.

   T6lkige kasv6i internetit6lkega ja lugege

   http://birthofanewearthblog.com/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/

   https://ajbolit444.livejournal.com/1353769.html

   https://www.liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/


   Maletate ikka, mida Viimse reliikvia filmis kujutati, kuis kaitus Opus Dei (v6i mitte opus Dei, selles pole praegu vahet) Katoliku Pirita klooster “patuste” maarahva neidude ja vabade meeste alistamisel, et meie sugu l6petada.

   Opus Dei nutuvabamuurkonda juhib teaduparast praegu Eestis piiskop Jordan, Auleegioni ruutliordu ruutel, kes 21.09.2109 utles mulle Jaani kiriku juures, vastates selges inglise keeles, et algsed eestlased on kull siinse maa peremehed, mis aga ei tahenda tema arust, et muud ei saa tulla. Jarelikult pooldab ta, et Riigikogu jatkab seni 14,7 miljardi poliitvarastamist ESM-i, kust see laheb URO randepakti alusel, 2 tippnutuvabamuurlase, Davosi majandusfoorumi korraldaja ja URO peasekretari, Davosis 19.06.2019 allkirjastatud kokkuleppe alusel, sealhulgas URO Aafrika esindaja, Siim Kiisleri heakskiidul, nii labi Malis ja Kesk-Aafrikas ESPLA k6ril6ikajatega seotud isikute, Mondo, ning niisuguse eluviisi ja honorari saamise moodusega isikute poolt varvatute labi, nagu seda on ilmselgelt selle raha eest Nollywoodis uut Kevadet etendada lubanud Ken Saan

   (muuseas vabamuuri poolt Edgarit poliitiliselt tapma tellitud prokurori s6ber, kes jooksis mulle sulle, Riigikrokuratuuri oma s6bra juurde tulles, selle trepil, ku tulin sealt avaldust tegemast selle kohta, et Reio Laurits on poliitvangina kinni),

   (oma filmis Vissrionist, tema kooli ideoloogiajuhist nutuvabamuuri siis veel “maganud” valisagenti, Castrot, kiitev, India tamiilias kommunismi naeruvaaristav ja Iraanis inimesi purju jootev, ning juba oma seriaalis Saladused nutuvabamuuri sumboleid kasutav, Tiit Pruuli armust oma saatebrandi omav ja sellelt aastas kuni sadu tuhandeid teeniv) Arbo Tammiksaar ja Tuuli Roosmaa,

   (koos sugulasega nutuvabamuurlikke filme tegev, Bangladeshi kangajaakidest T-sarke hipidele Balti jaama turul 60 euroga muuv ja Kopli kummikutehases, k6duneva p6randaga reklaamuritusel rahvast lammatav ning seal k6rval vabamuurlikku, tulnukate Tallinnasse massmajutamise 2021 kulaliskorrusmaju reklaamiv) Reet Aus.

   (koos, Taavi Aasa poolt Stenbocki salan6upidamiselt kojus6idutatava tippvabamuurlase ja endale saadava riikliku maakonnabussinduse toetuse abil Eesti Raudtee riiklikku lagundamist oma loodetava MRP Rail Balticu heaks toimetava Tiit Pruuliga aastaid vastavates valislahetustes kaiv ja isegi Pruuli armust oma saatebrandi omav ja sellelt aastas kuni sadu tuhandeid teeniv)

   Teet Margna, temaga koos Kristjan J6ekalda, (peale Aasmae surma end tema suurimaks s6braks nimetav) Juku-Kalle Raid ja tollega Ameerikas kaiv

   Ivo Linna (kes toimetas saadete seeriat, milles kiideti eestlasliku kultuurina L6una-Eestisse Euroopa nutuvabamuurlaste poolt labi Reformi m6ttetult vaid nende esindajate ettev6tetesse poliitilist rahapesu, naiteks mitmekorruselisse sisekrossihalli)


   Kel huvi see v6iks uurida ja osalistelt kusida,

   et kas end Lions Clubiks nimetav ja pallimangureid rahastav klubi, mis paigaldas Mustamae laste Loomingu maja k6rvale,Tallinna Lowenru parki oma ideoloogia raamatute levitamise kasti,

   pole nutuvabamuur ja kas ta ei saa oma poliitikasse immutatud kasilaste arvelt mitukummend korda suuremat tulu omale poliiteelistatult eraldatavate riiklike ja kohalike omavalitsuste lepingute pakkumiste v6itude naol,

   kui ta annetab sellest niioelda heategevusele ja maksab Tallinna Raekoja platsi j6uluturul punases putkas istuma ja Lions kohvi ja meeneid muuma seatud, omalt poolt suukorvistatud sellile, kes ei tea m6hkugi, miks ADL Foxman naitas avalikult maarahvustele m6nitamisks katega l6vimarki ja miks seeparast tal ei sobi selles putkas meie linnas v66ragentlusega tegeleda.

   Kas Siim Kiisleri omale aasta auloengut pidama kutsunud Rooma Klubi on vabamuur, kui sinna kuuluvad Siim Kallas, Ulo Vooglaid ja kui eesti esimetsasemiootik kais samuti huviga seda aastaloengut kuulamas, nagu ka Eesti Metsa Abiks juhtliige.

   Tstsashin ja teised Tartu nutikatest arvutikasutajatest venelased avastasid rahvsuvahelises veebinduses, Google’s seadustega reguleerimata ala, muusid sinna oma reklaamiruumi

   (samas kui sinna saab tavaliselt nutuvabamuurlikult osta reklaami vaid Google’lt endalt, mis muub seda v6imalust edasi hulga kallimalt, kuigi omab selles hegemooniat mitte vaid USA-s),

   teenisid sellega 52 000 000 dollarit ja Eesti oleks v6inud vahemalt sellegi ulatuses Google’lt taodeldagi jaadavat kvooti omale v6i oma kodanikele reklaamikasu saamise osas,

   kuid Auleegioni ordu liige, Toomas-Henrik Ilves, kuuleka ruutlina, kais Elmar Vaheri sisult mossadile

   (Ravuslik Teataja, 1-7 / 2017, lk. 10-11, Terroritegusid panevad toime v6imud ise)

   peale, et Vaher inimrooviks Tstsashini ja ta kaaslased ja kais Eesti Riigikohtule peale, et nad seadustaksid selle inimroovi, mille tagajarjel USA vabamuurlaste susteemi kasilastele alluv riiklik, Google’I poolt ostetud, kohtute ja vanglate susteem kavatseb Eestile miljoneid teenida tahtnud Eesti residente hoida aastaid oma orjana USA’s vangis, et sundida neid valja tootama isemajandavate rahvuste ja riikide kodanike havitamiseks loodud nutuvabamuurlaste arvutiv6rke, nagu kaesolev covid-majandusliku infos6ja raames meile pealesurutav taelik robotiseeritud e-kontroll, mille vastu peab avalikku s6da ka Robert Kennedy juunior.

   Kas vabamuurlase staatus pole paritav? Kas seda pole oma isalt saanud v6i saamas Varro Vooglaid v6i Ruuben Kaalep?

   Kas Maakogu Asutav Kogu polnud vabamuurlaste poolt rahastatud labi Rooma Klubisse kuuluva Kaupo Vipi v6i naiteks labi Auleegioni Ordeni pealiku, Reformi Kristiina Ojulandi, labi (millegiparast feministliku nime saanud, Euroopa rahvuslikeks loetavaid erakondi koondava Fortress Europe endisest EKRElasest aseesinaise)

   Maria Kaljuste koos Reformi Eesti200-ga, kes tegid, koos vabamuurlaste lemmikust juudi, ERR Pealtnagija Mihkel Karmasega, nailiselt URO randeleppe vastase hasti rahastatud piketi 9.12.2018. Vabaduse valjakul nutuvabamuuristatud Jaani kiriku ees, et nende sell, Saksa SDE-lane, saaks oma lapse ja vankriga s6ita kokkulepitult odinite sekka ja Pealtnagija Karmas saaks hiljem seda esile t6sta ja kedrata, et odinite juht on kinni istunud ning Elmar Vaheri sisult Reformiks mossadistatud juhtidega politsei saaks otsida hiljem igat v6imalust odinlaste vastu vaar- ja krimkuritegusid v6ltsida ning Odini nii laiali hirmutada.

   Kas rahvuslust, selle rahandust ja majandust ning riiklust, selle rahandust ja majandust havitama ellukutsustud rahvusvahelised nutikarporatsioonid, side, logistika ning ebapatriootliku ja anonuumse panganduse ning seelabi tulnukatest v66rorjade sisseostmise korporatsioonid saavad uheski riigis tegutseda selleparast, et nendega tahaksid koostood teha need rahvuskogukonnad, keda nad on lagundama hakanud?

   V6i ikka selleparast, et selliseid (Eestist kaesolevalt Bolt ja Transferwise) poliitoligarhe otsib ja nendele annab rahvusvahelise rohelise tule, maarahvuste ule end laotanud ja meie peal losutav ning meie ressursse k6iksusesse imev nutuvabamuur?

   Kas panite tahele, et 1 nendest omaniku vend, Jaanus Kaarmann, tegi esmalt Riigikogu ees sumbolistlikku etendust olles paljalt suure palliga? Kas see oli nutuvabamuuri rituaal v6i selle vastane?

   Teaduparast on Facebookil ja Microsoftil seni nutuvabamuurlik traditsioon, et nad ilma oma k6verpeeglist labilaskmata (rahvuste traditsioone) ajalugu ei talleta, vaid kasutavad pigem v6imalust seda kaotada.

   Jaanus Kaarmannist on teada, et ta kirjutas oma sotsmeedias, et pere on ta reetnud. Nuud on ilmselt see k6ik kustutatud.

   Kas on juhuslik, et oma viimastel minutitel tegi Jaanus
   pikkade nugadega avalikku etendust, kulgedes vahemalt 15 minuti jooksul Draamateatri kandist (mille juht on Auleegioni ordu ordeni kavaler) raekoja platsi?

   Kas see etandus v6is olla vabamuurlaste poolt talle lollitamise v6i hirmutamise v6i millegi lubamise t6ttu pealesunnitud tegevus?

   Oli see tema poolt vabamuurlik riitus v6i seda parodeeriv?

   Kas on juhuslik, et politsei j6udis teda takistama alles vahemalt 15 minutit alates selle etenduse algusest, et etendus l6petati siis, kui politsei oli oodanud, et Jaanus j6uaks sumbolistlikult Jaan Tammsalu vabamuurikiriku ette, Solidaarsuskivi juurde ja oli see juhuslik, et, kui vaidetavalt hakkas Jaanus politseinikke nugadega agressiivselt loopima, siis politseil ei olnud vahemalt 15 minuti jooksul varutud kohale ei labiraakijaid, v6rke v6i vahemalt jopesid talle seadmest peale heitvaid v6i peale viskavaid politseinikke

   (sest samahasti oleks ta v6inud neid nuge hakata loopima mitmekumne seal peatustes oodanud inimese pihta, kui ta oleks olnud meelestatud inimeste vigastamisele),

   temaga edukasse labiraakimisse laskuma v6imelist labiraakijat ega vahemalt tapselt jalgadesse tulistada suutvaid politseinikke, et nad ei peaks inimest tapma isegi siis, kui neile ka enestele tundub reaalselt, et inimene hakkab t6esti kedagi oma nugadega vigastama,mitte seda ei korruta pidevalt neile k6rva vaid nutuvabamuurlik ulemus?

   See, kuis teda tulistanud politseinikud ta k6huli surema jatsid, ei olnud ettevalmistatud vabamuurlik rituaal, mille kohta politseinikud enda k6rvaklappidesse korraldusi said?


   Kas ja miks oleks Kaupo Vipp tahtnud eelnevalt omale nime teha labi 2 Maailmas raiskamist tauniva oma raamatu, kui see poleks olnud tema avalikkusele tutvustamise laiemaks platvormiks vastavas vabamuuri strateegias selleks, et ta oleks jarsku sama tuntud kuju Maakogu kihelkondade t6eliste vanemate ees, nagu seda tehti ¾ aastat enne pareguse presidendikoha anastanu vabamuuri poolt kohale maaramist, esitledes teda reformi KUKU-raadios sotsiaalv6imeka saatejuhina ja mitmete artiklite autorina?

   Samuti, miks aastaid Euroopa Komisjoni vabamuurlaste ja vabamuuri kapikute poolt haid teadustoetusi ja Soomes suurt ulikoolilektori honorari saanud, Maakogu Asutava Kogu ametlikuks juhiks vabamuuri poolt maaratud Rea Raus, raius Maakogulastele kindlalt, et me ei tohi 2019 valimistel erakonade nimekirjadeski Riigikokku kandideerida, kuid ise valmistas endale (ja mitmele muulegi) Maakogus olevate kihelkondade vanemate ja sadade kihelkondlaste haalte v6itmisel vastavat huppelauda, kandideeris ise Keskerakonnst RSR-iks ostetute nimekirjas ning asus siis hoopis Eestit metsa v66rpoliitiliselt paljaksvarastava FSC ette ning lubati Ratase poolt koguni Keski Rohekogu juhiks?


   Kas siin on argument, et Rea Raus on elup6lise kasvatusteadlasena tegelikult hea metsandus- v6i sotsiaalteadlane v6i siiski hea nutuvabamuuri kapik?


   Kas Taeduste Akadeemia juhina sisult rabi, Tarmo Soomere, kes on sisult kuulutanud 2,5 viimase aasta jooksul (seisuga 19.12.2020) vahemalt 6 korral 6htulehes, et paratamatult laheb Ida-Aasia kohe-kohe vee alla ja (mittesotsiaalteadlasena) kuulutanud seejarel, et Euroopa parasvoode peab seet6ttu v6tma vastu 1 500 000 000 tulnukat sealt ja Eesti v6tma vastu Puroopa Pagulaskeskuse poolt Eestisse osta kavandatud 7 600 000

   (Konservatiivide Vaba S6na 4 / 2018 lk. 10, P6lluaas)

   , rabi, kes on eelnevalt kainud koos MRP-Rail-Balticu-TV-Go3 tippvabamuurlase raha eest, koos Kadriorgia LGBT-ks anastajaga, jaapankade vahel purjetamas ja Ahvlasse neegriostuks moodaminnes ehk rahagi viimas, kes on labi tudengite levitanud ule Eesti jarjekindlalt oma Tihedalt Kooselamise Teooriat

   (sygiskool.ee/2014) ,

   rabi, kes pidas 20.08. 2020 Roosiaia riiklikul vabamuuritseremoonial, seelikumeestele vastava k6ne, kas tema on tippvabamuurlane?

   Kas 21.09.2017, viimase Reidi tee vastase, kuid Roheerakondlaste ja Eesti Metsa Abiks vabamuuri kapikute poolt tegelikult selle pooldamiseks peetud piketi jarel,

   mulle Luigetiigi juures 40 minutit, USA-st oma kavandatud riikliku kanepistamise poliitika sisseostmise headust kiitnud Roheerakonna siiani tegelik juht Aleksander Laane,

   koos temaga Casa Nostrasse kuuluva vastava narkostuskuriteo ilmse lobistajaga USAst USA suursaadiku kohalt

   Joonatan Vsevioviga (keda politseileht reklaamis millegiparast mitmel lehekuljel),

   tolle isa David Vsevioviga

   ja enda poolt vaidetavalt mitte juut ning seega ka mitte sionist oleva, kuid Tallinna abinnapeana 22.02.2109 kl.20 Tallinna retrotrammis, telefonis oma venekeelsele tuttavale ida-aasialasi sisult siia orjatoole massiliselt poliitosta lubanud Roheerakonna aseesimehe, Olev Tinniga on vabamuurlased?

   Kes on Eesti Euroopaga uhinemiseks ilmselt suure diplomaatilise karjaarisammu astunud Auleegioni ordu ordeni kavaler TOIVO TASA JA MIKS TA EI LOOBUNUD AVALIKULT SELLEST AUTASUST, OELDES, ET EKRE’SSE ASTUJAL EI SOBI VABAMUURIORDU LIIGE OLLA? V6i sobib ja Helmed kutsusid koos Tasaga sisult EKRE liikmeks ka tema orduvennad, kogu Ida-Euroopa ja takkap6hja Venemaa tielikuks vabamuuristamiseks Lukashenkat igal v6imalusel kangutava, valisminister Reinsalu ja ilmselgelt Eesti oma relvaehituse ja relvade omamise vastase, kaitseminister Juri Luige.

   Siinses artiklis on viide, et 2. Eesti Vabariigi vabamuurlaste juht, Koorna olla oelnud 2009, et Eestis on 11 loozhi kokku 300 vabamuurlasega. Samas raagib Poolametsa toimetatud ja Lepassalu kirjutatud 2009 raamat “Kallase Afaar” palju suurematest arvudest: 16 loozhi ja 500 liiget, nagu ka Juri Lina oma intervjuus 6htulehele, 9.10.2020-10. Kuid 2020 sugiseses suures ^htulehe tippvabamuurlaste intervjuus on 1 neist nimetanud Eesti vabamuurlaste 16 loozhis olevaks kokku 800 liiget.

   Kas tegu on vabamuurlaste poolt endi liikmete arvu nimme tegelikust suuremaks valetamisega, sest nende sisemine vaimne pinge ei pea patriootide poolt nende kuritegude paljastamistele enam vastu, v6i on asi selles, et peale Siim Kallase on neist veel palju selle halli karja “haid lambaid”, kes on oma sisemises ebakindluses jooksnud mitmesse karja, lootuses end leida, parismaalasi seda rohkem massiliselt meie maast ja varast paljaks roovides?

   SELLEST JARELDUS,

   ET NUTUVABAMUURITUD UGRI MAARAHVA LIIKMED, NAGU TAMMSALU (oma naolt ei paista ta olevat hallide kardinalide rassi esindaja, kes kontrollivad temasuguseid oma nutuvabamuuri ruutliordude ja kloostrite loozhides),

   KEDA ON VIIMASED 800 AASTAT AETUD OMA RAHVUSE , H6IMU JA PERE LOODUSIIBE JUUREST KIRIKUTESSE JA KLOOSTRITESSE HAVINEMA, NAGU VIIMSE RELIIKVIA FILMIS JA TALLINNAS, VENE 12 HOOVIS, KIRIKU PEAUKSE RAIDVOOL,

   PEAVAD TAASLEIDMA OMA METSAUSU, MINEMA TAGASI ME METSAS, MAAL JA VEEKOGUDEL OLEVATESSE PUHADESSE HIITESSE JA OHVRIKIVIDE JUURDE.

   NEED, KES MEIEGA SINNA EI TULE, V6I KES TULEVAD, AGA EI OSKA SEAL LOODUST KUULATA, VAID AJAVAD IKKA OMA IMPEERUSU DEMAGOOGIAID (nagu sugisel 2017 Okupatsioonide Muuseumi Orjastuse (vastasel?) Katoliku ja EKRE tehtud missa-konverentsil utles sisult l6pujutlust pidanud Laigna, et eesti kultuur algas 800 aastat tagasi ristikirikuusu saabumisega, mitte ei tuletanud meelde 10 000 aastat siinset maausku),

   NENDES POLE MINGI KUNST KA K6IGE TUHMIMAL UGRIL TUNDAGI ARA SEDA HALLI RASSI, KES MEILE ON KAESOLEVAT NUTUVABAMUURI 800 AASTAST ORJAOOD OMA ORDU LOOZHIDE ABIL KAELA MAARINUD.

   ERITI, KUI RAAKIDA, ET NAD ON OMA KIRIKUD EHITANUD MEIE ENDISTELE LOODUSLIKELE PUHAKOHTADELE, SRELLEKS, ET ME OMA VANA, SINNA KOGUNENUD HEA ENERGIA MAN MINNES, NEISSE L6KSU JOOKSEKSIME,

   JA KUI RAAKIDA, ET MEIL ON TAIELIK PEREMEESRAHVA 6IGUS NEED KIRIKUD SEALT LOODUSE KUKILT ARA LAMMUTADA, KUI NAD JATKAVAD NENDES OMA NUTUVABAMUURIORDUDE KAUDU MEIE KURJATEGIJATEKS TEGEMIST.

   ALLES SIIS ME SAAME RAHVANA, H6IMUNA JA PERENA TAAS TEADVUSTADA SEDA OMAENESE LOODUSLAHEDUST JA USKU SELLESSE, MILLESSE MEIL ON ELUTAHTIS USKUDA, SAAME ARU, KES JA MIKS LOOB JA SOODAB MEILE COVIDI MOODI HUKUTUSI NING SUUDAME NEID VALTIDA, MITTE SELMET KOMISTADA EDASI, SEALHULGAS VAKTSIINIKIIBISTUSSE.

 2. See 1 aasta ago
  Reply

  on niivõrd salastatud, et me ei teagi veel, et me oleme ammu surnud.

 3. saladusi palju 1 aasta ago
  Reply

  Kui kõik saladused tuleks välja.
  Oh oleks kena.

  • Üks 1 aasta ago

   saladus avanes mulle juba lapsepõlves. Räägiti siis samuti vabamüürlastest. Kui ma küsisin, kes need on, vastati, et need, kes salaja müüri laovad. Aga see olevat saladus.

  • Kas maffia juhib 1 aasta ago

   Ainult et endiselt toodetakse kogu seda kola – alates arvutitest ja külmkappidest, lõpetades päikesepaneelide, tuulikute ja akudega – seal, kus on tagatud energia. Ja seal toimub, muide, ka praktiliselt kogu andmetöötlus – seega ka teadus ja üldse kõik, mis on oluline –; ja ka relvi toodetakse seal; sealhulgas tuumarelvi.

 4. Kui jumal annaks mõistust 1 aasta ago
  Reply

  Kas jumalasulased ikka on meile nii ausad?
  Miks nad homosid kaitsevad ja minister ka nendega kambas?
  Kas homondus on ka nende suur saladus?

  • paganama kõvad mehed 1 aasta ago

   Suured ametimehed on koondudnud organisse.
   Paistab, et naisõpetajad sinna ei kuulu. Seega siis meeste maailm.
   Huvitav on vaadata, et Siim Kallase allkiri kinnitab seda vabamüürlaste pitsatit!
   Ja praegu on ta riigi kolmas mees.
   Siit ka kogu suunitlus reformierakonna poolt.
   Mida siis veel tahta, muidugi vihkavad Eesti rahva EKRET.

  • riigis on palju saladuslikku 1 aasta ago

   Alles otsiti kaks päeva takka oma hoovi ülespoodut. Mis on selle surma saladus?
   Kas keegi kujutab seda ette?

 5. kuhu laar kuulub? 1 aasta ago
  Reply

  Mart laar müüs rublad maha.
  Mart sai välismaalt suured rahad ärastamiste eest preemiaks.
  Kes ta tegelikult on?
  Jälle on raha juures.

  • Abimehed ka kambas 1 aasta ago

   Ega ta üksi kõike saanud.
   Tuli jägada kambajõmmidega.

 6. kirikus ei käi 1 aasta ago
  Reply

  Kas meie president on kogu rahva president? Kas meie vaene riik vajab üldse sellist institutsiooni? Kas meie presidendipaar on väärikas? Need küsimused olid ja on rahva seas arutlemisel.
  Kirikus nad ei käi.

 7. to kui jumal annaks mõpstust 1 aasta ago
  Reply

  Aga EI ANNA JU ! NÄE, MIS ÜMBERRINGI TOIMUB ! SULLE KA POLE ANDNUD. OLEKS ANDNUD, SIIS SA EI
  PINISEKS TEISTE TEKI ALL – PIDEVALT.
  NIIKAUA KUI TEGU POLE ZOOFIILIA VÕI PEDOFIILIAGA ,VÄGISTAMISE VÕI SADISMIGA LOOMADE VÕI INIMESTE KALLAL SEKSUAALSE RAHULDUSE SAAMISEKS, POLE KELLEGI ASI VÕÕRAS VOODIS NUHKIDA.
  PÄRIS HÄBI JUBA SU JORU KUULATA.
  HOMOSEKSUAALSUS ON ALATI OLNUD JA JÄÄB, SEST ON ÜLS LOODUSE VAHENDEID LIIGI LIIGSUURENEMIST
  PIDURDADA.
  ARMASTUS PÜHITSEB ALATI SEKSUAALSUSE JA VÕIB SELLEST KA LOOBUDA, MIS TÄNAPÄEVAL ON NAERUASI., SAMUTI HETEROSEKSUAALIDE JUURES ON SEKSUAALSUS MUUDETUD LÄBUKS, NAGU RÄMPSTOIT, LOLLID FILMID, REKLAAAM JA POLIITIKA jms. MILLEGA MASSE UINUTADA VÕI TSIRKUST PAKKUDA.
  KIRIK PEAB AJAGA KAASAS KÄIMA, TEMA KOHUS ON ARMASTUST / AGAPET / KUULUTADA JA HOMOSEKSUAALSUSEGA LEPPIDES TA SEDA TEEBKI.
  KUI NEED HOMOSEKSUAALID AINULT LIIGA TIHTI VASTASSOOGA VAENULIKULT EI KÄITUKS.
  NII, LASE NÜÜD MINISTRIL TÖÖD TEHA, LOODAME, ET TA KA VANADE HEAKS MIDAGI TÕESTI HEAD TEHA SUUDAB. OMA SUUTLIKKUST KA NÄITAB.
  KUI MITTE……NO SIIS ON VALIDA MITME HALVA VAHEL. DEMOKRAATIA IKKAGI JA KUI MÕISTUST KA POLE ….
  EESTLANE OOTAB, LASEB TEISTEL TEHA JA VASTUTADA, VÕIMULE SAANUD, HOIAB ” ALAMATEST” EEMALE EGA KUULA NÕU, RVATES ,ET ON ISEENESE TARKUSEST HEA KÜLL: AGA EI OLE, NAGU ELU ON NÄIDANUD. VÕIM EI TEE VEEL KADAKASAKSA MÕISNIKUKS EGA RUMALAT TARGAKS..

 8. jumala teed on arusaamatud 1 aasta ago
  Reply

  Kes meile oskab öelda, kes on kes?
  Kes on president?
  Kes teda juhib rahva vastu tigetsema?
  Oh, neid küsimusi on palju.

  • Vastan 1 aasta ago

   Meil on VÕLTSpresident.
   Teda ässitab tigetsema AHISTATUD lapsepõlv.

  • oli kirjas jah 1 aasta ago

   Olevat lapsena nukker olnud.
   Hiljem lakkus täis ja sõitis loata Volga autoga.

 9. küll tahaks teada 1 aasta ago
  Reply

  Kes tegelikult juhib meie elu ja riiki? Kas need ongi mingid mussoonid või hoopis maavälised elemendid.
  Miks me elame nii vaeselt ja ikka paremaks ei lähe.
  Vahetatakse valitsusi aga kasu ei mingit.

 10. to küll tahaks 1 aasta ago
  Reply

  Sest see rahvas laseb kõigel sündida.Lubab enda seljas liugu lasta.
  Arg koer -terve nahk ja oma tasku kõige lähemal , on see, mis jumalasõna või eetika asemel teie peas trummeldab.
  Mugav pealiskaudsus, selle asemel, et süveneda.
  Empaatia asemel pragmaatilisus.
  Uhkuse asemel Kõrkus kui kännu otsa saab. Vastutuse asemel kintsukaapimine. Ikka hoiab igaüks p…se nurka,
  nii ohutum. Ikka summutamas, lämmatamas värskeid ja häid mõtteid, arengusuundi kas kadedusest, mugavusest või et keegi tähtsamaks ei saaks nn.kogukonna posits.ülemustega vastuollu ei satuks.
  Ajalooliselt pole ka valitsejageeni olemas.
  Pole siis ime, et igasugust ligi tõmbate.

 11. ......... 1 aasta ago
  Reply

  Et siis Lenin oli 31.astme müürlane ja Raido Rüütel teatas enese 33.astme omaks…
  Ega siin muud pääsu PRAEGU pole kui katoliku usk ja organisats.

 12. Karl Kindermacher 1 aasta ago
  Reply

  Küll otsisin, aga leidnud ainsatki lauset, mis sisaldaks tõtt.

 13. Lemme Krimm 1 aasta ago
  Reply

  Näete nüüd!
  Vabamüürlaste nurjatustele olen ma juba ammu tähelepanu juhtinud, aga mind ei ole tahetud kuulda võtta. Kõige tõhusamalt võitles vabamüürlaste vastu Edgar, kes pidi selle eest maksma tervisega. Vabamüürlaste jultumus on piiritu. Praegu lähevad ilmad külmaks ja vabamüürlased tungivad majadesse. Kõige parem on neid püüda hiirelõksuga – söödaks tuleb panna tükike salaprotokolli, sest vabamüürlased on ju salaprotokollide usku.

  • aeg korraldada 1 aasta ago

   Kui parteidega asi ühelpool, mõtleks riigi korral¬dusliku poole peale. Teeks kaks ministeeriumi-üks võiks olla Riigiministeerium ja teine näiteks Töömi¬nisteerium. Üks neist ministreist, kasvõi kordamööda, võiks olla ka peaminister. Ministeeriumide töötajaid koondaks ikka kohe päris julmalt. Nad on küllalda¬selt mammonat kogunud, nüüd aitab. Saavad hakka¬ma kuni pensionini. Mis edasi, seda vaadaku ise. Nii, nagu meie tänased pensionärid.

 14. jumal ikka on olemas 1 aasta ago
  Reply

  Näe, Oti tegi maailmameistriks!

  • sm. Siim Kallas 1 aasta ago

   Hoiukassade Valitsuse juhatajad olid kas umbkeelsed või pisut eesti keelt kõnelevad…
   Sm. Siim Kallas? Mis tema on?

 15. arve esitamisest 1 aasta ago
  Reply

  Üldse, kui suur peaks olema see arve mida Venemaale tuleb esitada okupatsiooni tagajärjel? Mitukümmend miljardit eurot see on, kui üldse on mõtet seda rahas väljendada. Arve peab olema valmis vähemalt moraalse revanši mõttes

 16. Miks kirik vaikib 1 aasta ago
  Reply

  Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku seksuaalse vahekorra loomuvastasega ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust seksuaalsest vahekorrast naisega ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega.

 17. Feja Räim 1 aasta ago
  Reply

  Paistab, et see “Ood õnnele” hakkab neil ära lõppema. Rahval on trikitajatest mõõt täis ja isegi Beetoven põõrab hauas teist külge sellise omavolitsemise peale. Riiklikel ametikohtadel töötamine tuleb küll ära keelata. Kohtud ja Kaitsepolitsei vist nende lõa otsas ongi? Mis ametnik see on, kes ei täida mitte oma töökohustusi, vaid surmahirmus rikub seadusi ja omavolitseb hoopis vabamüürlaste huvides?

  • vabamüürlaste riigipöre 1 aasta ago

   JOHANNES JA OLGA LAURISTIN Jt. käisid 1940 a. augustis Moskvas ja palusid alandlikult, võtke meid vastu vennalike rahvaste perre. 1992. aastal oleksime pidanud alustama kohtuprotsessiga ja kuulutama see alandus aegumatuks kuriteoks. Olga ju veel elas ja oleks võinud tunnistusi anda. Aga üks igavene LAURISTIN (hoolimata kahest abielust säilitas ta selle tookord tulutoova “auväärt” perekonnanime) ei lubanud.
   Venemaa on näidanud palju suuremate riikide suhtes, et ta sõlmib ja võtab tagasi leppeid vastavalt oma suvale. Pealegi leiavad nad sada õigustust selle leppe vastu, alates sellest, et võimu haaranud Lenin polnud õiguspäraselt valitud riigijuht seda üldse sõlmima. See on väga nõrk jää, kui Eesti riik tahab oma eksistentsiaalses õiguses ainult Tartu rahule toetuda, ning ikka ja jälle seda üles soendada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.