Sotsiaalministeerium kutsub kandideerima peresõbraliku tööandja programmi

Foto: Sotsiaalministeerium

Täna, 1. novembril algab uus kandideerimisvoor peresõbraliku tööandja märgise programmiga ühinemiseks. Programm on mõeldud nii era-, avaliku kui ka kolmanda sektori tööandjatele, kes soovivad muuta organisatsiooni töökeskkonda pere- ja töötajasõbralikumaks. 

“Töö- ja pereelu ühitamise võimalused on muutunud inimestele töökoha valikul järjest olulisemaks. Oleme saanud organisatsioonidelt tagasisidet, et peresõbraliku tööandja märgise programmi läbimine on andnud neile värbamisel ja olemasolevate töötajate hoidmisel olulise eelise. Programmis osalemine tõstab töötajate ja nende perede elukvaliteeti, edendab töökeskkonda ning vähendab läbipõlemist,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik. “Julgustan kõiki tööandjaid programmi kandideerima – nii neid, kes peresõbraliku töökeskkonna loomise peale alles mõtlevad, kui ka neid, kel esimesed sammud tehtud.”

„Peresõbralikku ja kestlikku Eestit, mille poole püüdleme, ei saa riik üksi luua, seda saab teha vaid koostöös tööandjate ning kogu ühiskonnaga. Lapsevanemate vajadusi arvestav paindlik töökorraldus on tänasel tiheda konkurentsiga tööjõuturul kujunemas ettevõtjale oluliseks konkurentsieeliseks, aidates töötajaid leida ja hoida. Pakkudes paindlikke töötamise võimalusi, jõuab tööturule rohkem ka neid inimesi, kes muidu koju jääksid – nii on meil tööturul ka rohkem töökäsi,“ sõnas rahvastikuminister Riina Solman ja lisas: „meie ettevõtjate hoiakud on juba muutumas ning peresõbraliku tööandja programm aitab sellele omalt poolt veelgi kaasa. Kutsun kõiki tööandjaid programmiga liituma, et saada tuge ja tunnustust peresõbraliku keskkonna kujundamisel. Loodan, et selliseid tööandjaid saab olema üha enam, sest siis kasvab ka meie rahvas.”

Tänavu pälvis peresõbraliku tööandja lõppmärgise 24 tööandjat, nende hulgas ka finantskontsern LHV ja Statistikaamet, mõlemale omistati kuldmärgis.

„Peresõbraliku tööandja kuldmärgise saamise taga on mitu aastat mõtestatud tööd. See on meile äärmiselt oluline tunnustus,“ sõnas LHV personalijuht Liisa Põldma. „Töötame selle nimel, et meie inimesed tunneksid ennast meiega hästi ja et LHV-s töötamine annaks nende igapäeva ja pere-elule kvaliteeti juurde.“

Statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja Karin Veski sõnul aitas peresõbraliku tööandja programm süsteemselt arendada erinevaid tööeluga seotud aspekte ja andis juurde uusi teadmisi. „Osalesime peresõbraliku tööandja programmis, kuna soovime, et Statistikaamet oleks koht, kus inimestel on hea ja tore töötada. Peame töösuhetes oluliseks paindlikkust, usaldust ja hoolivust. Peame oma eeliseks, et oleme töötaja- ja peresõbralik organisatsioon ning seda märgatakse ka tööle kandideerides,” sõnas Veski.

Programmi raames keskendutakse tööelu erinevatele aspektidele alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni. Tähelepanu pööratakse nii töötajate tunnustamisele ja professionaalse arengu toetamisele kui ka organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamisele.

Programm kestab 1,5-3 aastat. Osalevad organisatsioonid pälvivad esialgu algmärgise ning pärast põhjalikku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi väljastatakse lõppmärgis kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.

Programmi uues voorus võetakse vastu 30 tööandjat, kes valitakse välja taotlusankeedi täitnud organisatsioonide hulgast. Kandideerimistaotlus tuleb tööandjatel esitada hiljemalt 31. jaanuaril. Programmi pääsejad selguvad märtsi alguseks.

Peresõbraliku tööandja märgist annab välja sotsiaalministeerium koostöös konsultatsioonibürooga Civitta alates 2017. aastast. Praeguseks on lõppmärgise pälvinud 37 organisatsiooni ning algmärgis on omistatud 65 tööandjale, kes jätkavad programmis.

Rohkem infot programmi kohta Tööelu portaali veebilehel.

2019. aasta sügisel alg- ja lõppmärgise saanud tööandjad

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.