Töötuse määr oli kolmandas kvartalis rekordmadal 3,9 protsenti

Töötukassa Foto: Dmitri Kotjuh/ Scanpix

Kolmandas kvartalis oli töötuse määr 3,9 protsenti, tööjõus osalemise määr 71,9 protsenti ja tööhõive määr 69 protsenti.

Hinnanguliselt oli hõivatuid 677 300, mis on 2018. aasta sama kvartaliga võrreldes 10 700 võrra rohkem. Ka pikaajaliste töötute arv on vähenenud, teatas statistikaamet.

Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes on töötuse määr langenud 1,3 protsendipunkti. Tööjõus osalemise ja tööhõive määr on jäänud üsna samale tasemele.

Eri vanuserühmades ei ole suuri muutusi toimunud, hõive on pisut suurenenud ja töötus vähenenud. Ootuspäraselt olid kõige rohkem ehk 84,3 protsenti tööga hõivatud 25–49-aastased inimesed ja endiselt suur ehk 60,1 protsenti on tööhõive 50–74-aastaste hulgas.

Täistööajaga töötas kolmandas kvartalis hinnanguliselt 598 300 isikut ja osaajaga 78 900. Vähenenud on vaeghõivatute arv: hinnanguliselt oli 5200 neid isikuid, kes ei tööta täisajaga, soovivad rohkem töötada ja on valmis lisatöö kohe kahe nädala jooksul vastu võtma.

Töötuid oli hinnanguliselt 27 700, mis on võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 9100 võrra vähem. Eestlaste töötuse määr oli 3,4 protsenti ja mitte-eestlastel 5,1 protsenti. Võrreldes 2018. aasta sama ajaga on töötus mõlemas rühmas vähenenud.

Pikaajalisi töötuid oli 2019. aasta kolmandas kvartalis 4300, võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga on nende arv vähenenud. Pikaajalised töötud on need, kes on olnud töötud 12 kuud või kauem, ühtlasi peetakse neid suurima vaesusriskiga töötuteks.

Mitteaktiivseid oli kolmandas kvartalis 276 000. See arv on eelmise aastaga võrreldes suurenenud. Peamised mitteaktiivsuse põhjused olid pensioniiga (79 500), haigus või vigastus (67 800) ja õpingud (63 200). Eelmise aastaga võrreldes on suurenenud nende inimeste arv, kes olid mitteaktiivsed haiguse või vigastuse tõttu või hoolitsesid pereliikmete või laste eest.

BNS

1 Kommentaar
 1. Väga 4 aastat ago
  Reply

  imelik arvestus. Osa- ja täisajaga töötavaid sain kokku 677200, mis on kuulutatust 100 võrra vähem. Kuid küllap see on ümardusviga, anname andeks.
  Ent töötute hulka tuleb arvata ka osaliselt töötavad. Nt mingit juhutööd 4t nädalas tegev isik on kaugel töötavast isikust. Ja kui nõnna arvutada, siis on meil töistööajaga töötavaid 85% ehk töötuid on 15%.
  Kuid eks valitsus vali ikka talle meeldivama, et kergata. Tunnikese nädalas või kuus töötad, siis töötu kirja sa enam ei lähe ja pilt on ka ilus.
  Nüüd on ka selge, miks valitsus üle 4 korra meid töötute osakaaluga petab.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.