Valitsuse majandusarengu komisjon toetab Eesti hariduse tugevuste aktiivsemat kasutamist äridiplomaatias

Stenbocki maja, Tallinn, 19. november 2019 – Valitsuse majandusarengu komisjon (VMK) tutvus tänasel istungil haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Innove ettepanekutega, kuidas paremini kasutada Eesti hariduse saavutusi ja kõrget mainet riigi äridiplomaatia ja rahvusvahelise kuvandi osana. Arutelu käigus rõhutati, et oluline on nii valitsuse kui ühiskonna ühine arusaam, kuidas haridusdiplomaatia arenguga edasi liikuda.

„Eesti hariduse turundamine on minu jaoks väga südamelähedane idee. Olen püüdnud rahvusvahelistel kohtumistel alati juhtida tähelepanu meie headele PISA-tulemustele, kus meie põhikooli õpilased on Euroopa tipus, täpselt samamoodi nagu ma räägin meie digiühiskonna arengust. Eesti hariduse saavutuste tutvustamine maailmale vajab süsteemsemat lähenemist ja edasi arendamist, mitte ainult sel päeval, mil iga kolme aasta tagant valmib värske PISA-uuring,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Meie ambitsioon on turundada seda, et me oleme targad. Sellest peab saama osa Eesti suurest eduloost lisaks meie ilusale loodusele ja IT-nutikusele,“ rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning tõi näiteks selle, et meie ettevõtjad võiksid teha Eesti rahva tarkusest osa oma brändistrateegiast, mille abil oma tooteid rahvusvaheliselt müüa.

VMK kuulas ära ka SA Kutsekoda juhatuse liikme Tiia Randma ülevaate valdkondlike tööjõu-uuringute tulemustest, mis näitavad muu hulgas, et kõige suuremat tööhõivekasvu järgmise 10 aasta jooksul on oodata IKT sektoris ning kõige rohkem kahaneb hõive administratiivvaldkonnas, kuhu kuluvad näiteks sekretärid. Samuti näitavad uuringud, et noorte soov ja valmisolek oma kutseõpingutes edasi jõuda jääb tehnoloogiaarengutest maha ning mitmel tasandil vajavad haridusvalikud paremat ja kaasaegsemat sihitamist. Komisjon võttis teadmiseks OSKA oskuste- ja tööjõuprognoosi süsteemi uuendamise plaani, mille kohaselt liidetakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuprognoos OSKA-ga.

Lisaks arutas valitsuse majandusarengu komisjon justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjoni hetkeseisu.

Taustaks

• Peaministri juhitav valitsuse majandusarengu komisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide üleste koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.

• Majandusarengu komisjoni kuuluvad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister ning välisminister. Komisjoni juhib peaminister.

• Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

• Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.