Minister Tanel Kiik kutsub kokku ümarlaua lastekaitsejuhtumite avaliku kajastamise teemal

Tanel Kiik

Sotsiaalminister Tanel Kiik otsustas kokku kutsuda ümarlaua, et arutada, kuidas on teravate sotsiaalsete teemade avalikul käsitlemisel kaitstud laste huvid ning kuidas tagada lastekaitsetöötajate töörahu.

„Teema on tõsine ja vajab kõigi laste heaolu eest seisvate ametkondade, ühenduste ning meedia väljaannete ühist pingutust, et tagada laste huvide parem kaitstus nii ajakirjanduses kui sotsiaalmeedias. Väga oluliseks pean omavalitsustes igapäevaselt lastekaitsetööd tegevate inimeste rolli ning tunnustan nende soovi teema tõstatamiseks laiema ühiskondliku aruteluna,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ümarlaua kokkukutsumise ajendiks on sotsiaalvaldkonna juhtide pöördumine, kus nad tõdevad, et ühiskonnas on vajadus rääkida ja kirjutada lastekaitseteemadest, kuna on olnud juhtumeid, kus kajastus on ühekülgne ning pole lähtutud lapse heaolust.

Ühise pöördumise Vabariigi Presidendile, õiguskantslerile, Riigikogu sotsiaalkomisjonile, peaministrile, sotsiaalministrile, rahvastikuministrile, Lastekaitse Liidule ning Sotsiaaltöö Assotsiatsioonile edastasid 38 kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkondade juhti.

Pöördumine on leitav sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist.

1 Kommentaar
  1. Kaitse 2 aastat ago
    Reply

    Kas Sm.minister kavatseb arutada ka seda, kuidas lapsi kaitsta homode pealetungi eest nii lasteaedades kui ka koolides?Või arutatakse pededele lisaraha andmist?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.