Ratas: Eesti peab kliimapoliitikas olema ambitsioonikas

Foto: Riigikantselei

Madrid, 2. detsember 2019 – Peaminister Jüri Ratas tutvustas täna Madridis toimunud ÜRO kliimakonverentsil riigijuhtide ümarlaual Eesti seniseid tegevusi kliimamuutustega võitlemisel ja edasisi plaane. Peaminister rõhutas, et Eesti soovib kliimapoliitikas olla ambitsioonikas ja toetab kindlalt Euroopa Liidu eesmärki muutuda aastaks 2050 kliimaneutraalseks.

„Eesti eesmärk kliimamuutustega võideldes on uuendada oma majandust nii, et see tooks kõigile kasu. Teame, et see ei ole lihtne, vaid nõuab märkimisväärseid investeeringuid eelkõige energia- ja transpordisektoris. Kui astume läbimõeldud samme ja langetame õigeid otsuseid, mis tähendab investeeringuid uuenduslikesse ja puhastesse tehnoloogiatesse, on kliimapööre meile pikas perspektiivis kindlasti kasutoov,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

„Lisaks investeeringutele on aga vaja iga inimese panust, muutust mõtlemises ja käitumises, et saaksime kliimapöördest teha Eesti eduloo. Häid näiteid juba on. Mul on hea meel, et just Eestist on alguse saanud maailmakoristuspäev. Samuti võin eeskujuks tuua meie tehnoloogiaettevõtteid, kelle rohelise algatusega on praeguseks liitunud juba 70 ettevõtet üle Euroopa.“ Peaminister rõhutas ka kohalike omavalitsuste rolli kliimamuutustega võitlemisel ja tunnustas rohevaldade algatust.

Ratas osales täna enne ümarlauda Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel, kus räägiti ELi ühistest seisukohtadest ÜRO kliimakonverntsil. Euroopa Liidu eesmärk on olla kliimamuutustega võitlemisel esirinnas ja vastu võtta plaan, kuidas saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks. See on kooskõlas Pariisi kliimaleppega, mis sätestab vajalikud sammud selleks, et maailma keskmine temperatuur ei tõuseks kliimamuutuste tagajärjel rohkem kui 1,5-2 kraadi.

Madridi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 25. kohtumise (25th Conference of the Parties, COP 25) üks eesmärke on riikide kliimamuutustega võitlemise plaanide uuendamine. Uued kavad tuleb ÜROle esitada järgmisel aastal.

Jüri Ratas kohtus täna Madridis ka Montenegro ametikaaslase Duško Markovićiga. Kohtumistel räägiti Euroopa Liidu laienemisest ning eelseisvast NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisest Londonis.

Peaminister sõidab homme Londonis toimuvale NATO kohtumisele. Eestisse naaseb Jüri Ratas kolmapäeva õhtul.

Video peaministri sõnavõtust: http://bit.ly/33F8VM4

1 Kommentaar
  1. Väga 2 aastat ago
    Reply

    ÕIGE! Kui Eesti üldse õhku ei reosta, siis on kogu maailm puhas. Muud Jurka kuulutisest välja ei loe.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.