Aas: roheinvesteeringud peaksid olema vabastatud EL-i eelarvenõuetest

Foto: MKM

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tegi kolmapäeval Brüsselis Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel ettepaneku vabastada kliimaneutraalsuse saavutamiseks tehtavad investeeringud eelarve tasakaalu nõuetest.

“Meid ootab ees väga suur väljakutse leida piisav rahastus investeeringuteks, et muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks. Siinjuures peame olema väga loovad ja uurima kõiki võimalusi,” ütles majandusminister Taavi Aas 

Ministri sõnul on Eestil kõige madalam riigivõlg Euroopa Liidus, aga samas ei saa Eesti seda potentsiaali kasutada roheenergia investeeringuteks eelarve tasakaalu nõuete tõttu.

“Kui kliimaneutraalsusse tehtavad investeeringud vabastataks üldisest eelarvetasakaalu valemist, annaks see madala laenukoormusega riikidele paindlikkuse ja täiendava juurdepääsu rahalistele allikatele,” rääkis Aas.

Lisaks tegi minister ettepaneku viia riigiabi suunistesse sisse suurem paindlikkus, mis võimaldaks Euroopa Liidu riikidel teha investeeringuid, mis sobivad kõige paremini siseriikliku energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. “Riigiabi eeskirjad peaksid võimaldama kiiremini reageerida turutõkke ületamiseks, eriti juhtudel, kui varustuskindlusele on reaalne oht ja piirkondlik tootmisvõimsus pole piisav,” rõhutas ta.

Euroopa Liidu energeetikaministrid arutavad lisaks energialiidu ja kliimameetmete eesmärkide ning poliitikate üle, et soodustada tulevikus puhta energia kasutamisele üleminekut.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.