Aab: Radar aitab hoida riigireformi kurssi

Jaak Aab

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on riigireformi elluviimine valitsuse jaoks tähtis ning see protsess on jätkuv ja järjepidev.

“Tervitan Riigireformi Radari jätkuvat huvi reformi tegevuste elluviimise seiramisel. Loodan, et nende tagasiside, nii tunnustus kui ka kriitika, aitavad kaasa reformi eesmärgi saavutamisele – tõhusam riigivalitsemine nii töökorralduslikult kui ka rahaliselt,” märkis Aab.

Jätkuna eelmise valitsuse riigireformi tegevuste elluviimisele kiitis valitsus selle aasta 1. augustil heaks riigireformi esialgse kava aastateks 2019-2023. Reformi fookuses on muuhulgas ühendametite moodustamine, IKT arvutitöökoha teenuste korrastamine ning üle-eestilise riigipalgaliste töötajate regioonidesse värbamise põhimõtte rakendamine avalikus sektoris.

“IT-tehnoloogia võimaluste kasutamisega saame tööprotsesse lihtsustada ja vähendada. Samal ajal oleme loonud paljudele avaliku teenistuse töötajatele võimaluse töötada üle Eesti. Selle aasta sügiseks on riigiasutused viinud väljapoole Tallinna 1037 töökohta. Sellega täitsime 2017. aastal valitsuse seatud eesmärgi,” märkis minister.

Juba töös olevatest tegevustest märkis minister, et suvel otsustas valitsus alustada riigieelarve põhjaliku revisjoniga, et maksumaksja raha võimalikult tõhusalt kasutada. “Lisaks tegevustele ja teenustele on oluline üle vaadata ka rahaliste vahendite kasutamine. See on oluline osa riigireformist,” ütles ta.

Riigireformi tähtis osa on ka omavalitsuste töökorralduse tõhustamine. “Tänu haldusreformile on meil üle-eestiliselt oluliselt võimekamad omavalitsused. Neil on oskusi, teadmisi ja vahendeid täitmaks veelgi vastutusrikkamaid ülesandeid, kui nad on seda siiani teinud. Sellesse väärtuslikku ressurssi tuleb panustada, andes neile kui kohaliku elu asjatundjatele suuremat valiku- ja otsustusvabadust piirkondliku elu korraldamiseks. Seetõttu vaadatakse paralleelselt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamise protsessiga üle ka kohalike omavalitsuste ülesanded ja nende rahastus,” ütles Aab.

Riigireformi esialgset tegevuskava täiendatakse vastavalt riigikogu riigireformi otsusele, mille eelnõu põhimõtteid tutvustab riigihalduse minister valitsusele lähiajal.

Minister kohtus Radari esindajatega eelmise nädalal, et arutada riigireformi hetkeseisu ja arenguid edaspidiseks.

Aastatel 2019-2023 riigireformi tegevuste eesmärk on vähendada kodanike jaoks riigiga suhtlemisel bürokraatiat, tõhustada riigiasutuste töökorraldust ning muuta paremaks avalikke teenuseid.

BNS

1 Kommentaar
 1. Taas 1 aasta ago
  Reply

  vana jura iluravi kenadusest. Kus on töökohad TOOTJATELE? Kui mõnel raaliamrtnikul kuskile metsamajja lased varjuda, siis see pole ju eluliste tarbeesemete tootmine. Viimaseid aga ostame endiselt mujalt.
  Kas Jaaguke oskab öelda, kus Eestis pannaks ekokku traktoreid, autosid, jalgrattaid, telekaid, raadioid, pesumasinaid, köögiesemeid? Miks neil kõigil on tähis NOT MADE IN ESTONIA?
  Miks pole neist mõne tootmist viidud Kirde- ja Kagu-Eestisse?
  Ja mis rahulolust saab rääkida, kui 3/4 küsitletutest pole Jaagukese valdade mõrvamisega rahul? Minul küll pole vallavalitsust ja -vanemat vaja läinud, kuid paljud kohalikud nutavad vana aega tagasi. Siis sai kohe vallavanemale helistada, et see on mäda ja seda tuleb teha, ning kohe ka see ära tehti. Nüüd mine linna, pane end järjekorda, ehk saad järgmisel nädalal jutule, ka siis vaid mõneks minutiks. Väikses vallas teadsid vallavalitsuse töötajad kõigi oma inimeste muresid, nüüd on kõik võõrad.
  Nagu ütlesin, vallad tuleks luua inimeste endi poolt. On nad siis valdkondlikud või piirkondlikud ja väga suure kõikuvusega elanike arvus, on juba rahva otsustada, mitte ei solgi maakate elu mingi Võhik-Jaaguke linnast.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.