Valitsuskabinetis anti heakskiit Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala korrastamise plaanile

Foto: HTM

Valitsus otsustas toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut moodustada SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna ühendamet, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Valitsuskabinetis toetati ka ettepanekut nimetada Keeleinspektsioon ümber Keeleametiks, tagades Eesti Keele Instituudi iseseisvuse ja rolli säilimise. Haridus- ja Teadusministeerium sai ülesande valmistada ette eelnõu arvestusega, et loodavad ametid alustaksid tööd hiljemalt 1. augustil 2020.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud ja rakendusuuringute keskuse CentAR koostatud analüüsi kohaselt on eelistatud stsenaarium see, et ministeeriumi haldusala asutustest võiksid tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos ning keeleamet eraldi. Sellist kava toetasid lisaks välistele analüütikutele ka ministeeriumi juhtkond ning haldusala asutuste konsolideerimise juhtrühm.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps lausus valitsuskabinetis ministritele plaani tutvustades, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on ees riigiasutuste ühendamine nii sisu kui ka korralduse tasandil. “Need ümberkorraldused on seotud riigireformiga, et muuta riigi toimimine paremaks ja tõhusamaks,” lisas Aab. “Ühendameti loomine ei puuduta üksnes hariduselu, vaid laiemalt tervet ühiskonda. Näiteks tulevikus on vähem tööülesannete dubleerimisi erinevates ametites, mis muudab asjaajamise riigile, huvigruppidele ja inimestele lihtsamaks.”

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – näiteks loodava ühendasutuse puhul formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks või keeleameti puhul ühtse vastutuse tekkimiseks keelepoliitika rakendamise eest. Samuti võimaldab kirjeldatud muudatus selgemat rollijaotust ministeeriumi kui poliitikate kujundaja ja ameti kui nende rakendaja vahel.

2 kommentaari
  1. Vähemalt 3 aastat ago
    Reply

    EKI säilib, olgu muude lollustega kuidas on. Kuid keeleinspektsioon ei hakka toimima enne kui pole eesti tähestikust välja visatud solktähed c f š z ž w y x.

  2. to Vähemalt 3 aastat ago
    Reply

    See on küll kahju, et EKI säilib. Ja miks need tähed “solktähed” on? Oskad sa seda selgitada, solkkommenteerijast saast?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.