Imre Jugomäe: Mulgi valla üle ollakse uhked

Imre Jugomäe

Mulgi valda Viljandimaal juhib tugevate paikkonna juurtega Imre Jugomäe. Igapäevatöös tulevad kasuks mulgi vaimusus, järjekindlus, oskus hoolitseda kodupiirkonna maine eest. Jugomäe ja tema meeskonn tööga on Mulgi vald muutunud spordi- ja tervisesõbralikumaks, väärikal kohal on sotsiaalhooldus. Erinevates eluvaldkondades seatakse tähelepanuväärseid eesmärke ka käesoleval aastal.

Laulus „Ei ole üksi ükski maa“ on salmirida: „Kas jääb ka nii, et Mulgimaa eal pügada ei lase end?”. Kuivõrd on selline lause aktuaalne nüüdsel Mulgimaal ja Mulgi vallas?

Mulgi vald ja Mulgimaa laiemalt on kultuuriliselt ühtehoidev piirkond, mis on tugeva ajalooga ja kahtlemata suure tuleviku perspektiiviga. Juba 1996. aastal ellu kutsutud Mulgi Kultuuri Instituudi, mille moodustavad kõik Mulgimaa omavalitsused, eesmärgiks on ühtse majanduspiirkonna, taristu, loodus- ja elukeskkonna arendamine ja säilitamine. Mulgimaa kindlasti ennast pügada ei lase aga ei soovi ka ise kedagi pügada. Lähtume nii nagu kõlavad sõnad antud laulu refräänis: „Meil tuleb üksteist aidata“.

Kui ootamatult või plaanipäraselt tuli teile valimine Mulgi vallavanemaks?

Kuna inimesed otsustasid, et toonane vallavanem Peeter Rahnel on õige inimene meid Riigikogus esindama – mida Peeter kindlasti ka on, siis tuli leida vallale uus juht. Valimistulemused on aga tihtipeale ettearvamatud ja plaanipärase tegevusega arvestada ei saa. Seega tuli võrdlemisi ootamatult. Aga kuna kodukandi käekäik läheb väga korda, siis paremat võimalust midagi ära teha on raske leida.

Enne vallavanemaks saamist töötasite Abja Tervise ja spordikeskuse juhatajana. Kuivõrd peate sporti ja tervise edendamist tähtsaks Mulgi valla elus. Millised on selles osas tulevikuplaanid ja rahalised võimalused?

Sport ja tervise edendamine on Mulgi vallas kindlasti väga tähtis. Sellesse on aastate jooksul tugevalt panustatud ja kindlasti ka jätkame. Sport on tugeva keha ja vaimu aluseks. Meil on vallas suurepärased tingimused ja eeldused sportlike eluviiside harrastamiseks. Ei ole palju omavalitsusi, kus on olemas kaks ujulat, neli spordisaali ja suurepärane kergejõustikustaadion ning spordikool Karksi-Nuias. Lisaks mitmed tervise- ja suusarajad. Ratta- ja matkarajad ning kolm erinevat discgolfi parki. Abja Spordi- ja tervisekeskus on tuntud laiemalt ja muuhulgas võõrustatakse spordilaagreid üle eesti. 2017. aastast jõustunud täiendav huvihariduse ja –tegevuse toetus on oluliselt avardanud ka spordiringide valikut ja kättesaadavust. Uude aastasse on planeeritud Abja Gümnaasiumi staadioni renoveerimine, mis on hetkel tugevalt amortiseerunud. Järgmisena soovime alustada jõulinnakute ja välijõusaalide rajamisega valla erinevatesse piirkondadesse.

Millal selgus, et poliitiliselt on õige valik Keskerakond ja miks?

Keskerakond on olnud poliitiliselt kõige kodusem juba pikka aega. Eks see on kodust alguse saanud, kuna ka vanemad on erakonna toetajad. Hiljem on muutud oluliseks juba see, et Keskerakond on laiapõhjaline ja seistakse kõigi ühiskonna gruppide eest. Ei unustata ka neid, kes räägivad teist keelt või ei ole ühel teisel põhjusel nii edukad. Kindlasti ka see, et need tegusad inimesed, kellega kõige parem kohalikku elu edendada, on olnud just Keskerakonna nimekirjas.

Kuidas üleriigiline poliitika Mulgimaalt vaadatuna välja paistab?

Nii nagu kogu Eesti sõltub ka Mulgimaa käekäik riigis toimuvast. Viimased aastad Keskerakonna juhtimisel on olnud tegusad ja kindlasti edasiviivad. Mõned aastad tagasi teostatud tulumaksureform on vähendanud ebavõrdsust ja eestlaste jõukus kasvab iga aastaga. Väga hea, et keskkonna temaatika on esile tõstetud ja võetud suund kliimaneutraalsusele. Mida aasta edasi, seda olulisemaks see meie jaoks saab olema. Kevadel ametisse asunud valitsuse algus kindlasti kerge ei ole olnud, aga eesmärgid on õiged ja koostööd tasub hoida.

Mille poolest peaks elu Mulgi vallas 2020. aastal kindlasti paremaks muutuma?

2020. aastal investeerime jätkuvalt koolidesse ja lasteaedadesse. Paranevad nii õppe- kui sportimistingimused ja töötajate heaolu. Tähelepanu alla oleme võtnud ka eakad ja väärika vananemise. Käesoleval aastal alustame Mõisaküla uue hoolekandekeskuse projekteerimisega, mis peaks valmima juba 2021. aasta lõpuks. Kindlasti ka teede ja tänavate remont. Bussijaamade ja parkide korrastamisega parandame oluliselt linnapilti ja avalikku ruumi, läbi mille loome parema elukeskkonna. Jätkuvalt püüame panustada senisest enam turismivaldkonna arengusse.

Milline on Mulgi vallas põlvkondade sidusus? Millega paistavad silma noored?

Noored on aktiivsed kaasa mõtlema nii kultuuris, spordis kui kogukonna üldisemas käekäigus. Tuntust on toonud Abja akordioni bänd ja Lõõtsavägilased. Spordis on eeskujulikud tulemused nii korvpallis, kergejõustikus, raskejõustikus kui ka motospordis, sh veemotospordis. Käesoleval aastal moodustasid aktiivsed noored ka noortevolikogu ja alles mõnda aega tagasi korraldati edukalt üritust Osaluskohvik 2019 kus arutlesid erinevatel teemadel noored üle kogu Mulgimaa.

Kui turist või rändaja tuleb Mulgi valda, milliseid paiku tasuks seal kindlasti külastada?

Erinevaid põnevaid paiku on palju. Ajaloost annavad hea ülevaate muuseumid – Mõisaküla, Abja, Kitzbergi tubamuuseum. Paljandid Lopal ja Hendrik Hansul. Aktiivseks tegevuseks Abja Spordi- ja tervisekeskus, looduskaunis paigas Karksi ordulinnus ja kirik. Neid kohti on väga palju.

Millised mulgilikud traditsioonid ja sündmused Mulgimaale veel populaarsust toovad?

Loomulikult Mulgi Pidu kuhu kõik külalised on oodatud ja mis sellel aastal toimub 30. mail Karksi kihelkonnas. Iga kahe aasta järel Mulgi konverents, kus arutleme erinevatel ja põnevatel teemadel. Kindlasti meepealinnas Karksi-Nuias iga-aastane meefestival, Abja-Paluojal Mulgimaa pealinna akordionfest. Erinevad spordisündmused nagu Valter Külveti mälestusvõistlused, jaanijooks, MulgiPall, Karksi Ratsu, Luhaääre mälestusvõistlus.

Kuivõrd võib öelda, et Mulgi vald on omavalitsus, millele juba nimi loob tugeva identiteedi?

See kindlasti loob tugeva identiteedi. Seda näitab ka see, et kui muus osas oli haldusreformist tulenevatel ühinemisläbirääkimistel palju eri seisukohti, siis nime osas oli üksmeel – Mulgi vald. Selle üle ollakse uhked. Halliste ja Karksi kihelkonna aladel paiknevas vallas ei saakski see teisiti olla.

Usutles Jaan Lukas

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.