Ratas: Anija vald on hea näide tugevast koostööst omavalitsuste vahel

Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 31. jaanuar 2020 – Peaminister Jüri Ratas oli täna selle aasta esimesel ringsõidul Harjumaal, Anija vallas. Ratas kohtus Anija omavalitsusjuhtidega, külastas kohalikke ettevõtteid ning valla tähtsamaid arengujärgus olevaid rajatisi.

Pikemal kohtumisel vallavanem Riivo Noore, volikogu esimehe Jaanus Kalevi ning abivallavanem Marge Rajaga arutati, kuidas regionaalset arengut planeerides keskenduda Anija valla olemasolevate väärtuste säilitamisele ja edendamisele ning investeerida valdkondadesse, mis mõjutavad elukeskkonna kvaliteeti.

„Tänased kohtumised on mulle andnud positiivse signaali – Anija vallas ollakse eluga rahul, soodsas asukohas liiklusmagistraalide ja pealinna suhtes nähakse arengupotentsiaali ning suurima probleemina tuuakse esile uuselamumaa nappust. Eriline heameel on selle üle, et lahendusi otsitakse ja tööd tehakse tihedas koostöös teiste omavalitsustega,“ sõnas Ratas.

Peaministri sõnul saab mitme päeva jooksul kõlanud ettepaneku osas riik omavalitsusele õla alla panna. „Esmatähtis on ellu viia muudatusi, mis tooks juurde nii uusi elanikke väljastpoolt kui väldiks elanikkonna väljarännet. See tähendab eelkõige täiendavat elamumaad, head transpordiühendust, hariduse kättesaadavust ning kiire interneti olemasolu. Ent mitte ainult – meeldiv on kuulda, et kohalikud ettevõtjad ja elanikud on ise väga aktiivsed valla tuntuse ja arengu nimel tegutsema. Usun, et uuendusmeelsed ideed aitavad Anija elu edasi viia,“ lausus peaminister.

Visiidi jooksul külastas Ratas kohalikku ettevõtet Aegviidu Puit AS, mis on piirkonna üks olulisemaid tööandjaid. Lisaks toimus kohtumine Elcogen AS esindajatega, mis toodab tõhusaid kütuseelemente. Mõlemal kohtumisel räägiti kasvuhoonegaaside heitme vähendamise võimalustest, mida Eestil on juba täna pakkuda.

Kehra Gümnaasiumis arutas peaminister 10.-12. klasside õpilastega praeguseid ja tulevaseid Eesti riigi väljakutseid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.