Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad EL pikaajalise eelarve läbirääkimisteks

Vabariigi Valitsuse istung

Tallinn, Stenbocki maja, 18. veebruar 2020 – Pärast kabinetinõupidamise arutelu kiitis valitsus heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu pikaajalise 2021-2027 eelarve läbirääkimisteks. Eestile on  esmatähtis suurem panustamine ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide  saavutamisse. Samuti peab Eesti oluliseks Rail Balticu raudteeühenduse väljaehitamist inimeste ja kaupade keskkonnasõbralikuks  veoks ning paremaks ühenduseks Kesk-Euroopaga. Peaminister Jüri Ratas kaitseb Eesti seisukohti Brüsselis 20. veebruaril algaval erakorralisel Ülemkogul.

„Eesti huvides on jätkuvalt toetada Euroopa Liidu ühiste sihtide saavutamiseks vajalikku ehk võimalikult suurt eelarve mahtu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Meie huvides on suurem paindlikkus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahade kasutamisel, põllumeeste otsetoetuste suurenemine ning Rail Balticu projekti rahastamise jätkumine.  Nende investeeringute koosmõju aitab meil ellu viia rohepööret, muutuda innovaatilisemaks ja jätkata nii majanduse kui sotsiaalse keskkonna edendamist.“

Varasemalt madala ostujõuga Eesti on majanduslikult jõudsalt kasvanud ja me oleme ületanud 75 protsenti Euroopa Liidu keskmisest ostujõust inimese kohta. Sel põhjusel peab Eesti ise hakkama Euroopa Liidu ühistesse eesmärkidesse rohkem rahaliselt panustama ning samas vähenevad meie riigi jaoks ühtekuuluvuspoliitika vahendid. Jõukuse kasv on Eesti viinud teiste EL piirkondadega võrreldes nn üleminekuregioonide hulka, kelle jaoks kehtivad senisega võrreldes oluliselt suuremad eurorahade kasutamise kaasrahastamise määrad. Arengu jätkamiseks on oluline, et saaksime ka edaspidi EL vahendeid võimalikult tulemuslikult kasutada ning et omapoolse rahastamise määr kasvaks mitte liiga järsult, vaid suureneks järk-järgult.

Kõige suurema mõjuga EL-i eelarvemahule on ühtekuuluvuspoliitika kõrval põllumajanduspoliitika, ehk maaelu arengu meetmete elluviimine, põllumajanduse otsetoetused ning kalandus- ja merendusvaldkonna tegevuste elluviimine. Ühise põllumajanduspoliitika osas peab Eesti eelkõige oluliseks tõsta meie põllumeeste otsetoetuste taset kiiremini lähemale EL-i keskmisele.

Eestile on väga oluline piiriüleste ühenduste väljaarendamine Euroopa ühendamise rahastu toel. Rail Balticu ühenduse valmimise kõrval peame tähtsaks Balti elektrivõrkude sünkroniseerimise lõpetamist Euroopa Liidus sagedusalaga.

Neljapäeval Brüsselisse kogunevate Euroopa Liidu riigijuhtide oluliseks aruteluteemaks on ülemkogu eesistuja Charles Micheli ettepanek seitsmeaastase eelarve mahu kohta. Micheli ettepanek on leppida kokku seitsmeaastane eelarve suurusjärgus 1 094, 8 miljardit eurot.

Eelarvekava kehtestamiseks on vaja kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust ja Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Kuna riikide huvid on läbirääkimisküsimustes erinevad, eeldab EL pikaajalise eelarve kokkuleppe saavutamine kõigi riikide esindajatelt kompromisse. Kiire kokkuleppeni jõudmine on vajalik järgmise perioodi eelarvest toetatavate programmide ja tegevuste käivitamiseks alates 2021.aastast. Pikaajalise eelarvekava kokkuleppe järel on vaja eelarvemahud ja läbirääkimiste tulemused viia nn fondimäärustesse, lõpetada nende läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, õigusaktid EL riikide keeltesse tõlkida ja Euroopa Liidu teatajas avaldada, et need saaksid 2021. aasta algusest jõustuda.

1 Kommentaar
 1. harry 3 aastat ago
  Reply

  Koguja7

  Tarkuse tähtsus
  71 Aus nimi on parem kui kallis võideõli
  ja surmapäev on parem kui sünnipäev.
  2 Parem on minna leinakotta kui pidukotta,
  sest seal on kõigi inimeste lõpp,
  ja kes elab, võtku see südamesse!
  3 Parem on meelehärm kui naer,
  sest kurb nägu on südamele hea.
  4 Tarkade süda on leinakojas,
  aga alpide süda on rõõmukojas.
  5 Parem on kuulata targa sõitlust
  kui alpide laulu.
  6 Sest otsekui kibuvitste praksumine paja all
  on albi naer. Seegi on tühi töö.
  7 Tõesti, rõhumine teeb targa rumalaks
  ja pistis rikub südant.
  8 Asja lõpp on parem kui selle algus;
  kannatlikkus on parem kui ülbus.
  9 Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks,
  sest pahameel asub alpide põues!
  10
  Ära ütle:
  „Miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed?”
  Sest seda sa ei küsi targasti.
  11 Tarkus on niisama hea kui pärisosa,
  ja kasuks neile, kes päikest näevad.
  12 Sest tarkuse varjus on nagu raha varjus;
  aga teadmise kasu on see,
  et tarkus hoiab elus selle omaniku.
  13 Vaata Jumala tööd: sest kes suudaks õgvendada,
  mida tema on teinud kõveraks?
  14
  Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal päeval mõtle järele:
  Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees
  seisab.
  15 Kõike olen ma näinud oma tühiseil päevil: õiglane hukkub oma
  õigluses ja õel elab kaua oma kurjuses.
  16 Ära ole liiga õiglane ja ära pea ennast väga targaks: miks
  peaksid ennast hävitama?
  17 Ära ole liiga õel ja ära ole alp: miks tahad enneaegu surra?
  18 Hea on, kui sa ühest kinni pead ja ka teisest oma kätt lahti ei
  lase, sest kes Jumalat kardab, pääseb neist kõigist.
  19 Tarkus annab targale rohkem kindlust kui kümme valitsejat
  linnas.
  20 Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult
  head, aga mitte kunagi pattu.
  21 Ära pane tähele ka mitte kõiki sõnu, mida räägitakse, et sa ei
  kuuleks, kui su sulane sind sajatab.
  22 Sest su süda ju teab, et ka sina oled palju kordi sajatanud
  teisi.
  Tarkuse taotlemise tulemus
  23 Seda kõike ma olen tarkusega läbi katsunud. Ma ütlesin: „Ma saan
  targemaks”, aga see jäi minust kaugele.
  24 See, mis on, on kauge ja sügav, väga sügav. Kes selle leiab?
  25 Ma pöörasin ka oma südame tunnetama ja uurima ning otsima
  tarkust ja põhjust, ja tunnetama õeluse alpust ja sõgeduse meeletust.
  26 Ja ma leidsin, mis on kibedam surmast: naine! Ta on otsekui
  püünis: ta süda on nagu võrk, ta käed on nagu ahelad. Kes Jumalale
  meeldib, see pääseb temast, aga patuse püüab ta kinni.
  27 Vaata, seda ma olen leidnud, ütleb Koguja, ühte teisega võrreldes,
  et leida lahendust,
  28 mida mu hing veel otsib ega ole leidnud: ma leidsin tuhande
  hulgast ühe mehe, aga naist ei ole ma nende kõigi hulgast
  leidnud.
  29 Vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed
  loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.