Algab omavalitsuste koostöö- ja teenuste toetusprojektide elluviimine

Jaak Aab

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas omavalitsuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse meetmest toetust saavad projektid ja nüüd algab nende elluviimine.

2019. aasta sügis-talvel korraldatud taotlusvooru eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmist avalike teenuste osutamisel ja ühisasutuste moodustamisel ning omavalitsuste maakondlikku, regionaalset ja üleriigilist koostööd. Toetust sai taotleda ka omavalitsusüksuse sisekontrollisüsteemi ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks kohalikul tasandil. Toetus võimaldab mitmetel ühinenud omavalitsustel jätkata haldusreformi käigus moodustunud uue organisatsiooni edasiarendamisega.

„Omavalitsused on aina võimekamad! Ühest küljest on see tingitud 2017. aastal toimunud ühinemistest, kuid teisalt on väga suur roll omavalitsuste tulubaasi kasvamisel. Meenutan, et Jüri Ratase eelmine valitsus otsustas suurendada omavalitsuste tulubaasi 185 miljoni võrra,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Koostöö- ja teenuste projektide toetamise eesmärk on lihtne – meie soov on hoogustada omavalitsuste arengut ja suurendada omavalitsuste vahelist koostööd. Olen kindel, et jõudude ühendamisel on võimalik olla ambitsioonikam ja saavutada paremaid tulemusi.“

Taotlusvoor kuulutati välja eelmise aasta sügisel ning kokku laekus 31 projekti, millest 12 said positiivse toetusotsuse. Riigi Tugiteenuste Keskuse elukeskkonna arendamise talituse juhataja Jaak Puistama sõnul jäävad toetuste suurused vahemikku 8542 kuni 24 990 eurot.

„Maakondliku ja regionaalse koostöö analüüsimiseks said toetust Rapla, Võru, Jõgeva ja Ida-Viru omavalitsusliidud või arenduskeskused. Lisaks tõstaksin esile avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamise projekti Viljandi linnas ja selle lähiümbruses. Samuti toetati omavalitsuste asutuste struktuuri korrastamise projekte Põltsamaa ja Jõgeva ning Tõrva ja Otepää valdades ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamise projekti Rakvere linnas,“ andis Puistama ülevaate.

Rapla maakonna kohalike omavalitsusüksuste, haridusasutuste ja erinevate spordivaldkonnas tegutsejate ühise noortespordi koostöövõrgustiku kujundamise projektile positiivse otsuse saanud Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuhi Tavo Kikase sõnul on sportimis- ja õppimisvõimalused suurlinnades ja nende lähiümbruses ning väikelinnades ja maapiirkondades väga erinevad. Selleks, et pakkuda ka väiksemates kohtades noortele samaväärseid võimalusi ja tulevikuväljavaateid, tuleb teha tihedat omavahelist koostööd omavalitsuste, koolide ja teiste spordivaldkonna tegijate vahel, et sujuvalt ühendada õpinguid ja sportimist ning paremini ära kasutada olemasoleva taristu kõiki võimalusi.

„Raplamaal oli valmisolek noortespordi valdkonna koostöövõrgustiku loomiseks juba ka varem olemas, aga Euroopa Sotsiaalfondi toetus annab võimaluse tegevustega konkreetselt alustada. See lubab uurida põhjalikult võimalikke koostöömudeleid, asjad omavahel läbi rääkida ja valmistada ette pinnas kvaliteetsemate otsuste tegemiseks noortespordi valdkonnas,“ ütles arendusjuht.

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Meedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja selle kogueelarve on 3 071 488 eurot.

Kohalikel omavalitsustel on kuni 31. märtsini võimalus toetust taotleda ka üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.

BNS

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.