Pensionireform on tulekul

Riigikogu on veel kord heaks kiitmas kogumispensioni reformi, mis oli ühtlasi seotud ka valitsuse usaldushääletusega. Peaminister Jüri Ratase sõnul toetas valitsus pensionireformi, millega väärtustatakse iga pensionikoguja vabadust kindlustada endale väärikas vanaduspõlv. „Me seisame iga inimese õiguse eest teha oma tulevikuvalikuid praegusega võrreldes paindlikumas ja õiglasemas pensionisüsteemis.“

Pensionireformi jõustumisel muutub teise sambaga liitumine või sealt välja astumine kõigile vabatahtlikuks. Vaikimisi jääb kõik nii, nagu on – kui inimene soovib pensioni samamoodi edasi koguda, ei pea ta midagi tegema. Kui inimene soovib sambast lahkuda, sellega liituda või lihtsalt peatada sissemaksed, peab ta esitama avalduse pangale või pensionikeskusele.

Inimesed, kes omal ajal teise sambaga ei liitunud, saavad selleks nüüd võimaluse. Vanuselisi piiranguid liitumisele pole. Sissemakseid ei saa enam teha inimene, kes saab juba teisest sambast pensioni. Kehtima jäävad samba senised maksemäärad: 2 protsenti inimese brutopalgast ja 4 protsenti tema sotsiaalmaksust.

Pensioni investeerimiskonto

Uue võimalusena saavad inimesed oma teise sambasse kogutud vahendeid ise edasi investeerida. Selleks tuleb esitada vahetamise avaldus, millega tehakse teise samba fondiosakud rahaks ja kantakse see pangas inimesele avatud pensioni investeerimiskontole.

Pensioni investeerimiskontole saab kanda nii seni kogutud pensioniraha kui suunata sinna uued teise samba sissemaksed – muud raha sinna kanda ei saa. Raha väljavõtmine pensioni investeerimiskontolt toimub samadel tingimustel kui pensionifondist. See tähendab, et üldiselt tuleb oodata pensionieani, kuid vajadusel saab teisest sambast koos rahaga välja astuda ka varem.

Sarnaselt fondide vahetamisele võib inimene liigutada oma raha pensioni investeerimiskonto ja teise samba fondide vahel. Näiteks investeerida mõnda aega iseseisvalt, jõuda järeldusele, et see pole tema jaoks ehk parim lahendus ning pöörduda siis tagasi mõnda fondi. Pensioni investeerimiskonto vahendeid saab investeerida sarnaselt tavapärase investeerimiskontoga – näiteks väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse.

Pensionieas raha välja võtmine soodsam

Pensioniikka jõudes on iga inimese enda valida, kas võtta kogu raha korraga välja või teha seda tähtajalise või eluaegse pensionina. Kui teisest sambast võetakse raha kasutusse eluaegse pensionina või pika tähtajalise pensionina, kus raha on jaotatud vähemalt inimesel keskmiselt elada jäänud aastatele, siis sellistelt väljamaksetelt tulumaksu tasuma ei pea. Lühema tähtajalise pensioni puhul ja kogu raha pensionieas korraga välja võttes tuleb sellelt tulumaksu tasuda vähem kui raha varem välja võttes – 10 protsenti tavapärase 20 protsendi asemel.

Teisest sambast saab pensionile minna kuni viis aastat enne riikliku vanaduspensioni ikka jõudmist, aga ka siis, kui inimesel on tuvastatud puuduv töövõime. Väljamaksed ei mõjuta inimese maksuvaba tulu arvestust.

Teisest pensionisambast lahkumine

Võrreldes kehtiva korraga saavad soovijad pensioni kogumise teises sambas lõpetada. Seda on võimalik teha kahel viisil: inimene peatab maksed teise sambasse, kuid jätab kogutud raha sambasse edasi kasvama; teise võimalusena saab sambast lahkuda ja kogutud raha välja võtta. Raha väljavõtmisega lõpeb ka maksete tegemine teise sambasse.

Kui inimene on sambast lahkunud, ükskõik, kas peatanud ainult maksed või võtnud kogutud raha ka välja, on tal võimalik sambaga 10 aasta möödumisel uuesti liituda. Peale seda on tal 10 aasta möödudes veel üks kord võimalik sambast lahkuda, lõpetada lihtsalt maksed teise sambasse või võtta välja ka kogunenud raha. Kui inimene on sambast teist korda lahkunud, siis uuesti liituda ja makseid teha ta enam ei saa. Seega ei kogune inimesele teise sambasse enam raha ja pensionieas jääb talle üksnes esimese samba pension.

Raha väljavõtmisel sambast lahkumisel tuleb arvestada sellega, et väljamakse tehakse ühes osas ja välja makstakse kogu raha, mis inimesel teise sambasse kogunenud on. Väljamakselt tuleb tasuda 20 protsenti tulumaksu, kuid maksuvaba tulu arvestust teise samba väljamakse ei mõjuta. Inimesed, kes liituvad vabatahtlikult teise sambaga esmakordselt, saavad raha esimest korda sambast välja võtta või maksete tegemise lihtsalt lõpetada siis, kui liitumisest on möödunud vähemalt 10 aastat.

Teisest sambast võivad soovi korral lahkuda ka praegused teise samba pensionärid. Selleks tuleb esitada pangale või pensionikeskusele avaldused fondipensioni lõpetamiseks ja ühekordse väljamakse saamiseks või kindlustusandjale sõlmitud pensionilepingu ülesütlemiseks. Väljamakselt, mis teise samba pensionäridele sambast lahkumisel tehakse, tuleb tasuda tulumaks 10 protsenti.

Avalduste esitamine ja raha välja maksmine

Raha makstakse teisest sambast välja ja maksete tegemine saab alata või lõppeda kolmel korral aastas – jaanuaris, mais ja septembris. Selle, millal kogutud raha välja makstakse ja millal lõpevad või algavad maksed, määrab vastava avalduse esitamise kuupäev.

Sambaga vabatahtlikult liitumiseks ja sambast lahkumiseks, sealhulgas kogutud raha väljavõtmiseks saab avaldusi esitama hakata jaanuaris 2021. Kõik avaldused, mis esitatakse hiljemalt 2021. aasta 31. märtsiks, realiseeritakse septembris 2021. See tähendab, et sambaga vabatahtlikult liitunud inimesed hakkavad makseid tegema septembris ja maksete tegemise lõpetanud inimesed vastupidi – ei tee septembrist alates enam makseid. Inimestele, kes esitavad raha väljavõtmise avalduse hiljemalt 31. märtsil, saavad kogu oma teise sambasse kogutud raha samuti septembris 2021 kätte.

Kogutud raha pensionifondist pensioni investeerimiskontole kandmiseks saab vahetamise avaldusi pangale või pensionikeskusele esitama hakata 1. aprillist 2021. Nagu pensionifondi osakute vahetamise puhulgi, toimub raha pensioni investeerimiskontole kandmine 1. septembril, kui vahetamise avaldus esitatakse hiljemalt 31. juulil 2021. Teise samba maksed saab pensioni investeerimiskontole suunata samuti septembrist 2021.

6 kommentaari
 1. Tore 12 kuud ago
  Reply

  Pensionireform oli vajalik.Ansipi valitsemise ajal tehtud reformid peab kõik üle vaatama sest nad ei külba kuhugi. Võga viletsad peaministrid olid Ansip ja Rõivas. kui palju parem oleks meie elu praegu kui nende valitsusi poleks olnud. Laari valitsus oli ka vilete.

 2. Annan 12 kuud ago
  Reply

  hoopis teise arengurea.
  1) Kui pinsiraha saab vabaks, tuleb võtta KÕIK kohe välja.
  2) Väljavõetud raha tuleb kulutada tegematajäetud tegevuste hüvitamiseks. Osta mis vaja, teha mis vaja. Mingu või kõik.
  3) Tuleb valida uued tegelinskid, kes ütleks lahti senisest pinsikindlustusest põhimõtteliselt. Ja kes kehtestaks uue pinsikindlustuse, et kõik saaks võrdset pinssi ning kindlas suhtes eelarvesse. See tagaks kõigile surmaeelikutele kindla ülalpidamise kuni valgete sokkide jalgapanekuni. Ning pinss käiks ajaga kaasas ega sõltuks mingite jobusahkerdajate tujudest ja võitlustest. Viimane aga tähendab seda, et ei tohi valida enam vanu olijaid ega uusi, kes jätkaks vana rada.

 3. Tahaks teada, millal korraline 12 kuud ago
  Reply

  pension tõuseb? Sain nüüd pensioni ja sentigi ei ole suurem.
  Tundub, et lubadused jäävad ja toitmisele ei kuulu.

  • Ega 12 kuud ago

   klikk muud teha oskagi kui petta. Lubatakse 100, antakse 7. Kuid seegi andmine on raha ümberjaotamine, ega siis seda kuskilt väljast anneta. Nii et ühest kohast võetakse, teise pannakse. Ja loetaksegi lubadus täidetuks. Kuid 100€ oli liiga suur amps, et seda ei suudeta ka teiste arvel täita. Pigem pannakse see indeksiga kaasaskäiv tõus otsa ja saadaksegi 52€ ning sellega petetakse edasi.
   Moodustaks pinss kindla osa eelarvest, poleks mingil lubamisel mõtet, sest see oleks siis põhiseaduse vastane ning iga lubaja kõrvaldataks valimiselt. Ja kord oleks majas. Ükski petis ei saaks mäeotsa.

 4. to tahals 12 kuud ago
  Reply

  APRILLIS.
  Kui pinss 500 saad juurde 45.-eur INDEKSEERIMIS,mis ei ole mitte erakorraline tõus vaid kristlikes maades kaitse hinnatõusu vastu, mis teat.aja järele tehakse.
  kui pinss 350,. saad orienteeruvalt 20.-eur INDEKSEERIMIST, mille sees on kardetavasti ka see 7.-eur ERAKORRALIST.
  Kui nii siis mitte 45.-+ 7 ja 20 +7 vaid 7 .-eur seal SEES.

 5. marina 7 kuud ago
  Reply

  tere sooviksin küsida kas on võimalik 2 sabast raha välja võtta kui ei ole pensioniaas ja kus ma võin leida avalduse et oma rahad 2 sambast välja võtta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.