VMK sai ülevaate EAS-i innovatsiooniteenuse ümberkorraldamisest ja äridiplomaatia tulemustest

Vabariigi Valitsuse istung

Tallinn, Stenbocki maja, 10. märts 2020 – Valitsuse majandusarengukomisjon toetas EAS-i innovatsioonivõimekuse suurendamise plaani ja sai ülevaate äridiplomaatia möödunud aasta tulemustest.

„Valitsus soovib teha omalt poolt kõik, et aidata ettevõtetel viia oma tegevustesse sisse rohkem uuendusi,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Soovime kindlustada Eesti majanduse suutlikkust kasvada väga tiheda väliskonkurentsiga keskkonnas. Tark tööhõive, jätkuv investeerimine teadus- ja arendustegevusse ning ekspordi toetamine aitavad meil vältida ohtu jääda keskmise sissetuleku lõksu. Sellepärast soovib riik oma innovatsioonipoliitika kaudu olla ettevõtetele uuendustes heaks ja toetavaks partneriks.“

Valitsuse majandusarengu komisjon toetas  EAS-i plaani muutuda ettevõtete jaoks keskseks innovatsiooni toetavaks organisatsiooniks vastavate teenuste ja toetustega. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning haridus- ja teadusminister peavad omavahel leppima kokku rakendusuuringute üksuse detailsema lahenduse.

Valitsuse majanduskomisjon sai tänasel istungil ka ülevaate äridiplomaatia strateegia elluviimisest, mille eesmärk on suurendada ühelt poolt ettevõtete ekspordimahte ja teisalt tuua Eestisse rohkem välisinvesteeringuid. Eesti äridiplomaatia edu mõõdetakse kõige otsesemalt ekspordi- ja välisinvesteeringute kasvu kaudu.

Peaminister Jüri Ratas tunnustas EAS-i välisesinduste ja välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi edukat tööd. „Head tulemused ekspordis ja investeeringute kasvus näitavad, et juhtimisvõtted ja hea koostöö viib reaalsete võitudeni, mis aitavad Eesti ettevõtetel eksportida ja välisinvestoritel meid üles leida,“ rõhutas peaminister.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu sõnul on Eestil läinud eksporditurgudel hästi ning mitmes vallas on möödunud aasta eesmärke ka ületatud. „Välisinvesteeringuid kaasati 2019. aastal EAS-i välisinvesteeringute keskuse poolt koostöös saatkondade ja teiste partneritega kokku 235 miljoni euro ulatuses, millega kaasnes 1241 täiendava töökoha loomine Eestis,“ ütles Karu. Kõige tulemuslikumad sihtturud olid Saksamaa, Soome ning Rootsi.

Märkimisväärne on ka EASi ekspordinõunike otsene panus teenindatud Eesti eksportööride müügitulu kasvule, mis ulatus sihtturgudel 16,2 miljoni euroni. Samuti väärib esiletõstmist asjaolu, et ekspordinõunike teenuseid kasutanud ettevõtete kaupade eksport on kasvanud viimase seitsme aasta jooksul kokku 44% ning 2019. aastal 8,2%. „See on oluliselt kõrgem näitaja kui EASi tuge mitte kasutanud eksportööridel ning kinnitab taas, et välisesindajate näol on tegemist olulise töövahendiga nii ekspordikasvu toetamisel kui investeeringute Eestisse toomisel,“ ütles Karu.

 

Taustaks
• Peaministri juhitav valitsuse majandusarengu komisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide üleste koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.

• Majandusarengu komisjoni kuuluvad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister ning välisminister. Komisjoni juhib peaminister.

• Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

• Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Lisainfo valitsuse majandusarengukomisjoni kohta: https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-majandusarengu-komisjon

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.