Valitsus kinnitas otsused ajutise kontrolli taastamise kohta Eesti riigipiiril

FOTO: MIHKEL MARIPUU/SCANPIX

Tallinn, Stenbocki maja, 15. märts 2020 – Valitsus kinnitas tänasel e-istungil otsused Schengeni sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise kohta. Samuti kinnitati vastav korraldus, mis seab sisse riigipiiri ületamise korra piirangute ajal. Piirikontroll taastatakse 17. märtsist 2020.

Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, seal hulgas nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis. Rahvusvahelise sõjalise koostöö raames pääsevad riiki ka Eestisse saabuvad välismaalased.

Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik.

Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.

Piirikontrolli puhul kontrollitakse inimeste reisidokumente ja samuti haigusnähtude esinemist.

Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.

Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil +372 53 01 9999 (24).

Korraldus riigipiiri kontrolli taastamise kohta:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/korraldus_riigipiiri_uletamise_ajutine_piiramise_kohta.pdf (PDF) (PDF)

Korralduse seletuskiri:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/seletuskiri_vv_ko… (PDF) (PDF)

Määrus riigipiiri kontrolli taastamise kohta:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_maarus_sisepiiril_piirikontrolli_ja_riigipiiri_valvamise_ajutine_taaskehtestamine.pdf (PDF) (PDF)

Määruse seletuskiri:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_maaruse_seletuskiri_piirikontrolli_taastamine_2.pdf (PDF) (PDF)

3 kommentaari
 1. Ikka 12 kuud ago
  Reply

  kõik suure hilinemisega. Et haigestunuid saagu sadu, mitte kümmekond. Siis paistab kangelastegu inimeludega rohkem välja.

 2. tsensoritele 12 kuud ago
  Reply

  LUGESIN ÜLES SARS-i RAVIMID, MIS VENEMAAL ON,
  ON OLEMAS KA SARS-i ENNETAVAD RAVIMID.
  NEED MINU KOMMENT. KUSTUTATUD. KUIGI NÄEN AEG-AJALT KUIDAS MITTE AINULT MU JUTU SISU VAID SÕNASTUST KOPEERITUD ON. TÄHENDAB LOLLI JUTTU MA EI AJA. ON MIDAGI LOOGILISELT KASUTUSKÕLBLIKKU ÜLE VÕTTA.
  AGA KUNA KOMMENTAAR KUSTUTATI – EI VAEVA MA ENAM ENNAST SIIA KIRJUTAMISEGA.
  LAS TARGAD TEEVAD SIIS ISEENESE TARKUSEST…
  MUIDE, VENEMAAL ON LEVIK ÄÄRMISELT VÄIKE !

 3. harry 12 kuud ago
  Reply

  Õpetussõnad8

  Tarkuse väärtus ja olemus
  1 Eks hüüa tarkus,
  eks tõsta arukus häält?
  2 Küngastel tee ääres, teelahkmetel,
  on ta võtnud aset.
  3 Väravate kõrval, linna sissekäigus,
  seal, kus ustest sisse minnakse,
  kisendab ta:
  4 „Teile, mehed, ma hüüan,
  ja mu hääl kõlab inimlastele!
  5 Õppige, rumalad, mõistlikkust,
  ja albid, hakake aru saama!
  6 Kuulge, sest ma räägin tõtt
  ja mu huuled on avatud õigeks asjaks!
  7 Jah, mu suulagi toob kuuldavale tõe,
  aga õelus on mu huultele jäle.
  8 Kõik mu suu sõnad on siirad,
  neis pole midagi kavalat ega väära.
  9 Need kõik on selged arukale
  ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse.
  10 Võtke vastu mu õpetus, aga mitte hõbedat,
  pigem teadlikkus kui valitud kuld!
  11 Sest tarkus on parem kui pärlid
  ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne.
  12 Mina, tarkus, olen mõistlikkuse naaber,
  ja ma leian tunnetuse ning targa nõu.
  13 Issanda kartus on kurja vihkamine.
  Ma vihkan kõrkust ja ülbust,
  halbu eluviise ja pöörast suud.
  14 Mul on nõu ja kordaminek,
  ma olen mõistus, mul on võimus.
  15 Minu abiga valitsevad kuningad
  ja võimukandjad korraldavad õiglust.
  16 Minu abiga valitsevad vürstid
  ja suursugused, kõik õiged kohtumõistjad.
  17 Mina armastan neid, kes armastavad mind,
  ja kes otsivad mind, need leiavad minu.
  18 Minu juures on rikkus ja au,
  jääv varandus ja hüvang.
  19 Minu vili on kullast parem,
  parem koguni kui puhas kuld,
  ja mu saak on parem kui valitud hõbe.
  20 Ma jäin õigluse rajale,
  keset õiguse jalgteid,
  21 et anda jõukust neile, kes mind armastavad,
  ja et täita nende varakambreid.
  22
  Issand lõi mind oma töö alguses,
  esimesena oma töödest muistsel ajal.
  23 Igavikust alates on mind eraldatud,
  ürgajast peale, enne maailma algust.
  24 Ma olen sündinud enne sügavusi,
  enne kui puhkesid allikad.
  25 Veel enne kui mäed paigale pandi,
  enne künkaid sündisin mina,
  26 kui ta veel ei olnud teinud
  maad ega maastikku,
  ei maailma esimest tolmukübetki.
  27 Kui tema valmistas taevad, olin mina seal,
  siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale,
  28 kui ta kinnitas pilved ülal,
  kui said jõuliseks sügavuse allikad,
  29 kui ta merele pani piiri,
  et veed ei astuks üle tema käsust,
  kui ta kinnitas maa alused,
  30 siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps,
  olin päevast päeva temale rõõmuks,
  mängisin igal ajal tema ees,
  31 mängisin tema maailma maa peal
  ja tundsin rõõmu inimlastest.
  32
  Ja nüüd, pojad, kuulge mind!
  Õndsad on need, kes hoiavad minu teed.
  33 Kuulge õpetust ja saage targaks,
  ärge jätke seda tähele panemata!
  34 Õnnis on inimene, kes kuulab mind,
  kes päevast päeva valvab mu ustel,
  on vahiks mu uksepiitade juures.
  35 Sest kes leiab minu, leiab elu
  ja saab Issanda hea meele osaliseks.
  36 Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele;
  kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.