Kaitseliit aitab politsei- ja piirivalveametil valvata Eesti riigipiiri

Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Tallinn, Stenbocki maja, 3. märts 2020 – Valitsus andis erakorralisel istungil siseministeeriumile loa kaasata Eesti riigipiiri kontrollimiseks eriolukorra ajal kaitseliitu. Oma nõusoleku selleks on kaitseliidu kõrval andnud ka kaitseministeerium ja vabariigi president. Ühes ööpäevas võib kaasata kuni 150 kaitseliidu liiget. Kaitseliitu võib kaasa selle ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks.

Alates tänasest taastas Eesti ajutiselt piirikontrolli ka Euroopa Liidu sisepiiridel, selleks et tõkestada koroonaviiruse laiemat levikut. Piirikontroll on taastatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiridel ning sadamates ja lennujaamades Eestisse sisenevatele inimestele. Riigipiiri valvamise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud riigipiiri ületamine piiripunktide vahelisel alal.

Siseministeeriumil ja tema valitsemisala asutustel ei ole võimalik töö ümberkorraldamisel katta kogu vajadust piirikontrolli- ja valve teostamiseks. Täiendavat mehitatust on vaja, et tõkestada määratud sulgemispunktides läbipääs ja tagada avalik kord läbipääsuks avatud piiripunktides.

1 Kommentaar
  1. Tohohh! 10 kuud ago
    Reply

    Kas juba meie piirivalve on jõudnud Komarovkasse ja Irboskasse? Miks ma seda ei usu!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.