Minister Mailis Reps: tegin ettepaneku anda valitsusele tähtajaline õigus kooli lõpetamise tingimuste üle otsustamiseks

Minister Mailis Reps tegi täna Riigikogus nii kultuurikomisjonile kui ka õiguskomisjonile ettepaneku minna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega edasi viisil, et märkida sinna tähtajalise otsustusõiguse andmine valitsusele eriolukorras eksamite korraldamiseks ning kooli lõpetamiseks.

„Kuna tähtajatu õiguse andmine on tekitanud mõningast ärevust, seda eriti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate seas, siis tegin ettepaneku asendada see seaduseelnõu muudatustes tähtajalise õigusega,“ lisas minister.

Mailis Reps rõhutas, et muudatuste peamine eesmärk on leida eriolukorras parimad ja paindlikud lahendused, mitte saada pikaajalist otsustusõigust.

Reps ütles, et eelnõu koostamise esimeses versioonis sõnastati tähtajata õigus otsustada kooli lõpetamise tingimuste üle seetõttu, et praegu on väga keeruline prognoosida, kui kaua eriolukord kestab ja kas viirus võib pärast vaibumist uuesti puhkeda. Eriolukorra jätkudes võib tekkida vajadus pakkuda paindlikke võimalusi eksamite sooritamiseks mitte ainult lähikuudel, vaid ka suve lõpus, sügisel või suisa järgmise õppeaasta teisel poolaastal. Oluline on, et õpilased, kellel sel õppeaastal on eriolukorra tõttu eksamite sooritamine häiritud või jäävad need üldse sooritamata, ei satuks järgmistel aastatel võrreldes teiste lõpetajatega ebavõrdsesse olukorda.

2 kommentaari
  1. Miks 10 kuud ago
    Reply

    Mailis KOHE ei suutnud ette näha, et selline võimutsemine hakkab rahvale vastu? Harjunud ainult käskima ja tulemus on käes – harimatus kasvab ja haritus mandub. Tähtis pole ju kitsas tipp, mis lööb läbi igasugustes tingimustes, vaid keskklass, mis nüüd on kaugel ala kunagise keskmise. Võrrelge või palga joonisega, kus järgkeskmine jääb julmalt maha aritmeetilisest keskmisest. Kui ENSVs võis tipu ja keskmise erinevus olla kuni neljandik, siis nüüd on see juba kordades. Ja kui taolistest lolidest tallalakkujatest moodustub lõpuks ka valitsus, siis …

  2. Kas 10 kuud ago
    Reply

    pildil on Repsu Mailis või Kersna Liina?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.