COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma

Riigieksam. Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et heakskiidetud plaani eeldus on COVID-19 viiruse taandumine. „Koolid peavad õppetöö ümberkorraldamisel arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ja lähtuda tuleb kõigist sel hetkel kehtivatest piirangutest. Lubame lapsi kooli ainult siis, kui see on nende jaoks täiesti ohutu,“ sõnas Reps. „Lisaks laste turvalisusele peavad olema lahendatud ka transpordi ja koolitoidu küsimused.”

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatika eksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus. Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

Kõrgkoolide vastuvõtud algavad 1. juulist pärast riigieksamite tulemuste selgumist ja arvestades ka kõiki muid sellel hetkel kehtivaid piiranguid.

3 kommentaari
 1. Asi 11 kuud ago
  Reply

  polegi niivõrd eksamites. Seal teadmised kõiguvad ja pisteliset saadakse vähe teada ning eksam ei saagi olla usaldatav näitaja. Tean oma nahal, kuidas tugevas aines kord piletiga ei vedanud (oli umbluu tõestus) ja sain 3, samas puhtalt 3-lises vüssas sain taas tänu piletile hiilgava 5.
  Kui arvestada õppeaastat tervikuna, siis ümmarguselt 9-st kuust ei saa tavamoodi õppida 2,5 kuud, see on umbes veerand. Kuid kui ise õppida, siis võib ka selle viia paljudes ainetes nulli. Ehk mitte käsitöös ja kunstiõpetuses, samuti muusikaõpetuses. Ei saa ka mängida võistkonnamänge. Kuid ise saab vabalt sportida ja liikuda, eriti maal.
  Ise õppides aga suudab just edukam osa isegi rohkem endale selgeks teha kui koolis, mis on tasandatud nn keskmise edasitõukamisele. Ikka on nii, et neljandik on nõrk ega jõua järele ja neljandik, keda ei koti mingid takistused. Tähendab see seda, et kihistumine iseõppe tõttu isegi suureneb. Targem õpib keskmisest veelgi rohkem, jobum jääb rohkem maha. Kuid õnneks on tegu nn lõpuklassidega. Ja ka kapitalism hoolib ainult edukatest, nõrgemate ja jobumate koht on labida taga.
  Kuid palju on ju läbitud, selle läbitu kohta võib vabalt korraldada põhjalikud testid. Aines 2…3 tundi, 40…60 küsimust. J aeri raskusastmega hindepunktid kuni 1000-ni. Saab Ants 343 punni, läheb kirja 34 (100-st), saab Lonni 958 punni, läheb kirja 95. Mis keelab sellist hindamist testidega? Ainult meie lollakas hariduskorraldus eesotsas veelgi lolakama võltsministriga, kes ei suuda isegi asjast aru saada.
  Mis takistab õpilastel ositi kohale tulemast, et 5kesi need paar tundi suures ruumis testi teha, samal ajal teevad 5 teises ruumis sama testi jne kuni terve klass on testid teinud. Peldikusse ei saa, kusepidamatud kusku pudelisse. Nutikas ja mobla on väljas, kuskilt abi pole loota. Ise etad, ise vastad.
  Suuliste ainetega on veelgi lihtsam. Saab vahutada nagu oskad. Õpsid võivad ainult urgitseda.
  Käsitöös polegi vaja mingit suurt eksamitööd tervikuna valmis teha, piisab erinevate töövõtete (puurimine, hööveldamine, viilimine, kleepimine jmt) ettenäitamisega.
  Kõike saab kui ainult tahetaks. Kuid tõsi on, et meie haridus mandub jätkusuutlikult ka pärast harimatusministrit Mailist.

 2. Jah 11 kuud ago
  Reply

  Väga hästi läbimõeldud otsus.Loodame et 15.maiks on olukord paremaks muutunud. Juba praegu on märke et viirus hakkab taganema. Praegune õpilste õpetamine kaugjuhtimise teel peamiselt arvuti kaudu on hästi korraldatud. tehakse kõik mis võimalik sellel raskel ajal. Meil on tubli ja hooliv valitsus.

 3. Noo 11 kuud ago
  Reply

  Harry, mina ei usu et õelad hävitatakse. mina usun et Jumal on halastaja ja juhib inimesei õigele teele aga ei hävita. Arvan ikka et seal kus on midagi halvasti tegutseb kurat.Minu jaoks on Jumal halastaja ja armastab igaüht meist vaatamata sellele millised me oleme. tuleb paluda Jumalat et ta päästaks meid sellest hirmsast viirusest.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.