Valitsus kiitis heaks riigikogule esitatava riigireformi eelnõu

Jaak Aab

Valitsus kiitis heaks riigikogule esitatava riigireformi elluviimise otsuse eelnõu. Sellega esitab valitsus omapoolse sisendi parlamendile riigireformi eesmärkide ja tegevuste laiapõhjaliseks kokku leppimiseks.

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas, et eriolukorra tõttu on eriti vajalik minna edasi riigireformi tegevustega, mille üks eesmärke on tõhusam riigikorraldus ehk kvaliteetsemad avalikud teenused optimaalse kulu ja tööga.

„Riigireformi eesmärk on jätkusuutliku, tõhusa ja elanikkonna vajadustega arvestava riigivalitsemise kujundamine,“ ütles minister. „Eelnõuga esitame konkreetsed ettepanekud ja lepime parlamendi tasandil kokku, kuidas tahame Eesti riigi korralduses selleni jõuda järgmistel aastatel. Lühidalt öeldes – väiksema inim- ja raharessursiga parem tulemus.“

„Riigireformi teeme inimeste jaoks. Selleks, et tagada tervishoid, turvalisus, haridus ja teised eluks vajalikud teenused, tegeleme igapäevaselt nende muutmisega paindlikumaks, kodulähedasemaks, kvaliteetsemaks ning kaasaegsemaks. Samal ajal arvestades muutuvaid olusid, demograafilisi väljakutseid ning optimaalset hinda,“ lisas minister. „Kesksel kohal neis tegevustes on e-riigi arendamine, asutuste ülene koostöö ja regionaalne tasakaal. Iga üksik uuendus ja tegevus aitab meil astuda sammu parema riigihalduse suunas.“

Riigikogu otsuse eelnõu ettepanekute kohaselt korraldatakse valitsussektor ümber selliselt, et riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste toimimine toetab ühiskonna terviklikku arengut. Riigireformi tegevussuunad on jagatud nelja temaatilise eesmärgi alla, mis moodustavad ühtse terviku. Neli kategooriat on tulevikule orienteeritud riik, kohanemisvõimeline ja tegus riik, inimeste vajadustele suunatud riik ning regionaalselt tasakaalus riik.

Eelnõu sisaldab laiapõhjalist tegevussuundade loetelu, mida tuleb arvestada kõikides valitsussektori tegevusvaldkondades. Tegevussuundi rakendatakse konkreetsete algatuste kaudu. Riigikogu ja valitsuse eelnõude algatamisel arvestatakse riigireformi eelnõu otsuse põhimõtteid ning nende põhimõtetega arvestamist kirjeldatakse mõjuanalüüsides.

Vastavalt Riigikogus vastuvõetavale otsusele täiendab valitsus ka eelmise aasta augustis kinnitatud riigireformi konkreetset tegevuskava.

Eelnõu koostas rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond. Riigikogu otsuse ja seletuskirja koostamisel on arvestatud asjaomaste ekspertide arvamuse sh Riigireformi SA kontseptsioon, analüüside, Eestit mõjutavate trendide ja arengudokumentidega.

Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud dokumendid:

• Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigireformi_otsus_16.04.docx (DOCX)

• Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu seletuskiri
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigihaldus/riigivalitsemise_reform/riigikogu_otsus_riigireform_sk_14.04.docx (DOCX)

• Riigireformi tegevuskava
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigihaldus/riigivalitsemise_reform/rr_tegevuskava_2019-2023_rr_otsusega.xlsx (XLSX)

Riigireform on valitsuse 2019-2023 prioriteetne tegevus, mille eesmärk on saavutada tõhusam valitsemine. Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 p 3.3 alusel esitab riigihalduse minister valitsusele Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimiseks.

2 kommentaari
 1. Mis 10 kuud ago
  Reply

  on riigireformi eesmärk? Maaelu kolgastamine ja külade elujõulisuse hävitamine.
  Kuhu läheb hävitamisele kulutatud raha? Omadele tainapeadele, kes kooris kaasa laulavad. Mingit kokkuhoidu ju pole seni tekkinud. Aina kehvemaks elu maal läheb. Ise kogen seda just postiteenuste kasutamisel. ENSVs tõi postiljon lisaks lehtedele koju ka paki. See oli arukas, sest postiljon tegi oma ringi nagunii ära. Nüüd lehed tuuakse, sageli järgmine päev(!), paki järele pead aga ise sõitma. Kui nii peavad sõitma mingist vallast 50 pakisaajat, siis 10km kauguselt teeb see kokku 50×10×2 = 100km! Ja 50 tööpärva, sest iga sõitja peab ka bussi passima. Liiga vara ei saa, sest avatakse postkontor alles kell 10. Sama nõme on ka paberite järele sõitmine, ehkki PPA ametnik võiks need ette teatades ära tuua ise. Mitmekümne isiku raiskuläinud päeva asemel kuluks 1 tasustatav tööpäev.
  Nii et selline riigireform, kus inimestel oleks palju kehvem elada, ei kõlba koera perssegi. Aava Jaagu omasse ehk küll. Eriti kui ta mafiooso prillid ette topib ja pildile ronib.

 2. ? 10 kuud ago
  Reply

  Les neid konkreetseid algatusi teevad???

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.