Valitsus toetab seaduse eelnõu, mis loob suurema õigusselguse hädaolukorra juhtimisel

Tallinn, Stenbocki maja, 30. aprill 2020 – Valitsus otsustas eriolukorrast väljatulemiseks toetada riigikogu menetluses oleva meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse täiendamist. Muudatused on vajalikud, et hädaolukordade lahendamine ja eriolukorrast väljumine oleks võimalikult operatiivne ning ametkondade koostöö selge ja tõhus.

„Valitsus peab COVID-19 kriisist tegema kiireid järeldusi. Hädaolukorra juhtimise raamistik ja nakkushaiguste leviku tõrjumine tuleb kohandada tegeliku elu ning ühiskonna vajadustega nii, et riik saaks kriisijuhtumitel paindlikult reageerida,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Meil peab olema kindlus, et tulevikus on taolise üleriigilise tervisekriisi tekkimisel võimalik rahvatervise kaitsmiseks reageerida täpselt seal ja sellises ulatuses, nagu vaja.“

Ühtlasi rõhutas peaminister, et suuremat õigusselgust on vaja juba praegu, et riigil oleks võimalik koroonaviirusepuhangu muutustele kohaselt reageerida. „Seadusemuudatuste eesmärk on tuua nii hädaolukorra juhtimisse kui ka nakkushaiguste leviku tõkestamisse rohkem konkreetsust ja paindlikkust ka pärast eriolukorra lõppu, et viiruse levikut ka edaspidi kontrolli all hoida.“

Muudatuste jõustumisel saab valitsus hädaolukordades, millel on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju või kui see ulatub üle ühe kohaliku omavalitsuse piiride, anda hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele korraldusi ilma eriolukorda välja kuulutamata.

Hädaolukorra meditsiinijuht saab õiguse anda korraldusi raviasutustele tegevuste ajutiseks ümberkorralduseks.

Kui seni sai karantiini kehtestada omavalitsus terviseameti ettepanekul, siis muudatuste jõustumisel saab terviseamet kehtestada karantiini ise.

Seadusesse lisatakse uudse ohtliku nakkushaiguse mõiste, mille alla praeguses olukorras liigituks ka COVID-19. Uudse ohtliku nakkushaiguse alla hakkavad liigituma haigused, mille on suur nakatuvuse võime, mille kulg on raske või eluohtlik, haigusel puudub või pole kättesaadav efektiivne ravi või haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekust.

Seaduses nähakse ette, et uudse ohtliku nakkushaiguse tõkestamiseks on võimalik kasutada samu meetmeid, mis eriti ohtliku nakkushaiguse korral.

Täpsemalt toetab valitsus riigikogu menetluses oleva meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) täiendamist hädaolukorra seaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmist käsitlevate sätetega.

4 kommentaari
 1. kes vastutab? 1 aasta ago
  Reply

  ALUSTAGE SELLEST, ET ANNATE VÕI MÜÜTE VÄHEMALT RISKIGRUPPIDELE ELANIKKONNAST NANOFIIBERMASKID VÕI RESPIRAAT.
  NII TULLAKSEGI SUJUVALT ERIOLUKORRAST VÄLJA E. LEEVENDATAKSE SEDA. VASTASEL KORRAL PÕHJUSTAB SEE NENDE SURMA OTSESELT = SAADETAKSE OHTLIKKU OLUKORDA, PANNAKSE OHTLIKKU OLUKORDA, MITTE VÕRDSELT TEISTEGA, VAID TEADVALT HAIGUSE RASKEST LETAALSEST KULUST NEIL: NAD SUREVAD ; KÜLL ÄRA, AGA ENNE JÕUAVAD SEDA HAIGUST KA EDASI ANDA.
  ON MÕELDAMATU, ET RISKIGRUPID PEAVAD EDASI ENESEISOLTS. JÄÄMA. NEIL ON SAMUTI ERAKORRALISED OLUK. JA VAJDUSED.
  EI OLE VÕIMALIK ERAKORR. OLUK. LEEVENDAMA ASUDA KUI RISKIGRUPID EI SAA NANOFIIBERMASKE MINGILGI HULGAL. SELLIST ASJA EI SAA LAHENDAMATA JÄTTA.
  ENAMUS RISKIGRUPPIDE INIMESI EI OLE SUUTELISED ISE KA NEID INTERNETIST OSTMA EGA NENDE KVALITEETI MÄÄRAMA, KA POLE SUUREL OSAL SELLEKS RAHA.
  ERAKORRLISES OLUKORRAS PEAKS SPEKULATS. OLEMA KARISTATAV.
  OORED VÕIVAD MITTE TAHTA MASKI KANDA , SEST NEIL VAJA NÄIDATA OMA ILU jms. TSILLIDA, AGA OLUKORRAS, KUS MASKIKANDMINE EI OLE SEADUSTATUD, VAJAVAD RISKIGRUPID SEDA ENAM KAITSEMASKE ENESE KAITSMISEKS. JUST NEMAD SÕIDAVAD KÕIGE SAGEDAMINI ÜHISTRANSPORDIS, SEST NENDE ELATUSTASEME JUURES POLE VÕIMALIK AUTOT ÜLAL PIDADA EGA OMADA.
  TE EI SAA PANNA VASTUTUST TULEVASTE SURMADE JA INVALIIDISTUMISE EEST RISKIGRUPPIDELE !

 2. Vaja 1 aasta ago
  Reply

  oleks üldist hädaolukorra seadust. Kes mida tohib teha ja peab tegema, kellel on millised õigused jmt. Selles seaduses peaks olema ka sätestatud olukord, kus vankad meid ründavad. Mida meist keegi siis peab tegema? Klikil on varupaadid ja -lennukid pagemiseks olemas, aga ülejäänud? Rahvas on jäetud ju enesekaitserelvadeta. meid ei saa vaadata nii, et meist iga pere oleks valmis ennast kaitsma. Meid ei saa võrreldagi mägilastega, kus vastuhakk on enesestmõistetav. Meie pigem poeme ja koputame.
  On ka selge, et praegune põhiseadus on puudulik. Juba praegu kiislerid, madised ja kari muid eestlusevihkajaid nõuavad, et põhiseadust tuleb järgida laipade kuhjast sõltumata. Kuigi need vaieldavad sätted on kõik tõlgendatavad. Madise Ülle aga tellimustöid teebki. Ka selline ajuvaba tegelikkuse moonutamine tuleks vältida. Põhiseadus peab sätestama ainult üheseltmõistetavaid elunähtusi.

 3. Jane 1 aasta ago
  Reply

  Hea on et meil on keskerakondlik valitsus. Kõik tehakse õigesti. Ma ei taha isegi kujutada ette mis oleks siis kui praegu oleks reformistlik valitsus kes ei hooli inimestes. Arvatavasti vaid Reformi tahatuppa ei kipuks koroonaviirus sest sealt tuleb vastu teine viirus laimu ja valesüüdistuste näol.

 4. konkreetne 1 aasta ago
  Reply

  No ma TOON SELLE KONKREETSUSE.
  Vähemalt elanike RISKIRÜHMADELE ON VAJA NANOFIIBERMASKE. NÜÜD JA TULEVIKUS.
  NII LIHTNE JA SELGE. MIKS NEID SIIS POLE ???

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.