Ministeerium viib koolidesse ja lasteaedadesse veelgi rohkem eestikeelseid õpetajaid

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaks aastat väldanud pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt. Ministeerium on eraldanud miljon eurot selleks, et tänavu oleks võimalik alustada sarnase projektiga ka algklassides. 

„Esimesed projektis osalenud venekeelsed lasteaiarühmad lõpetavad juba lasteaia ning näeme, et nende laste eesti keel on jõudsalt arenenud,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Eestikeelne lisaõpetaja on olnud suureks toeks ja sellepärast soovime sellised õpetajad tuua ka  1. ja 2. klassi.“

Projektis, mis on võimaldanud venekeelsetel lasteaedadel palgata lisaks olemasolevatele töötajatele rühmadesse juurde ühe eestikeelse lisaõpetaja, on seni osalenud 25 lasteaeda  83 rühma ja 1660 lapsega. Sel aastal ootab ministeerium lisaks lasteaedadele projektiga liituma ka esimesi ja teisi klasse vene õppekeelega koolidest ning eesti õppekeelega koolidest, kus seistakse silmitsi mitmekeelse õppe proovikividega.

Kandideerida saavad koolid, kus esimeses ja teises klassis õpib ühes klassis vähemalt 10 muu emakeelega õpilast. Eelistatud on need koolid, kes soovivad programmis osaleda vähemalt kahe klassiga. Õpetajate kandideerimisel nii lasteaedadesse kui ka koolidesse on osalemise tingimuseks väga hea eesti keele oskus ja õpetaja kvalifikatsiooninõuete täitmine.

Lasteaiad ja koolid saavad projektis osalemiseks sooviavaldusi saata kuni 18. maini. Õpetajatel, kes soovivad asuda tööle venekeelses lasteaiarühmas või 1. ja 2. klassis, kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last, tuleb avaldus esitada 22. maiks.

Eestikeelsel õpetajal, kes asub projekti raames tööle elukohast kaugemal paiknevasse kooli, on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.
Konkursil valituks osutunud õpetajatega sõlmitakse tähtajatu tööleping, neile on tagatud riiklikult kehtestatud õpetaja töötasu ja koolitus alates selle aasta augustist. Ministeerium toetab ka projektiga liitunud lasteaedade ja koolide personali täiendkoolitusi, et toetada programmi toimimist.

1 Kommentaar
  1. Jah 2 aastat ago
    Reply

    Vene koolides peaksid olema õpetajad kes valdavad eesti-ja vene keelt.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.