Peame olema valmis sotsiaalsüsteemis kriisi võimendumiseks

Tanel Kiik

Tanel Kiik, sotsiaalminister

Globaalsest koroonaviiruse pandeemiast tulenev majanduskriis on tööturgu juba praegu rängalt mõjutanud, kuid reaalne mõju sotsiaalsektorile ilmneb alles sügisel.

17. mai seisuga oli Eestis registreeritud töötuid 50 137 ning töötuse määr 7,7%. Võrreldes eriolukorra eelse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud ligi 15 000 inimese võrra ning kahjuks on see jätkuvalt tõusmas. Prognoosi kohaselt võib töötuid aasta lõpuks olla üle 80 000 ning kasvab ka toimetulekutoetuse saajate arv – 2020. aastal hinnanguliselt 17 000 ja 2021. aastal 20 000 saajat (leibkondade arv).

Oluliselt on vähenenud ka maksulaekumine, mis oli märtsikuus 19,9 protsenti vähem kui 2019. aasta samal kuul, sealjuures jäi tänavu esimese kvartali maksutulu mullusele alla 7,6 protsendiga. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on sel aastal tulemas 8% majanduslangus ning kohalike omavalitsuste tulumaksu langus 7% võrreldes 2019. aastaga. Reaalsed numbrid sõltuvad nii epidemioloogilisest olukorrast, koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmete ning vastukaaluks tehtud riiklike toetusmeetmete rakendamisest kui ka tarbijate kindlustunde ja nõudluse taastumisest. Tööturg ja majandus peaksid taastuma kiiremini kui eelmise kriisi ajal 2008-2010. aastatel, ent võtmeküsimus on, kuidas samaaegselt hoida inimeste tervist ja elusid ning taastada majandust.

Koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi on töötajatele ja tööandjatele leevendanud töötukassa toetusmeede, mille abil oleme hüvitanud enam kui 100 000 töötajale 70% möödunud 12 kuu keskmisest töötasust (aga mitte rohkem kui 1000 eurot). Meede on end õigustanud ning töötukassa nõukogu peab vajalikuks töötasu hüvitise pikendamist veel ühe kuu võrra, samas kitsendades selle tingimusi vastavalt rahalistele võimalustele. Esitame peagi konkreetse ettepaneku Vabariigi Valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks.

Peame toetama raskustes töötajaid ja tööandjaid ning vältima laiaulatuslikke koondamisi, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam. Hüvitise taotlejaid ilmselt lisandub ning soovime, et võimalus töötajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks oleks eelkõige neil tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem. Ühtlasi on sotsiaalministeerium töötanud välja ning teinud ettepanekud töötushüvitiste süsteemi reformimiseks. Uuendustega lubataks töötuna arveloleku ajal ajutiselt töötada, hõlmataks töötuskindlustussüsteemi FIE-d ja juhatuse liikmed, seotaks töötuskindlustushüvitiste maksmise kestus majandustsükliga ning tõstetaks töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse suurust.

Toetus omavalitsustele

Väga oluline on toetada ka kohalikke omavalitsusi, kellele on toetusfondist eraldatud kokku 130 miljonit eurot, millest 30 miljonit on ette nähtud kriisi negatiivsete mõjude stabiliseerimiseks. Kriisiabipaketist on võimalik katta ka erakorralisi sotsiaalkaitsekulutusi. Näiteks on raha mõeldud eriolukorrast tingitud täiendavateks kuludeks, sealhulgas desinfitseerimisvahendite ja kaitsemaskide soetamiseks või eakatele toidupakkide viimiseks, sotsiaalteenuste, sh hooldekodu kohatasu eest tasumiseks, ning omatulude ehk kohalike maksude vähenemise või lasteaia kohatasu kompenseerimiseks.

Sotsiaalministrina soovin esile tõsta, et just kohalikud omavalitsused on sotsiaalteenuste ja -toetuste peamised korraldajad abivajavatele inimestele, alustades eakate hoolekandest ja omastehooldusest ning jätkates sotsiaaltranspordi-, varjupaiga-, turvakodu-, lapsehoiu-, asendushooldus- ja järelhooldusteenustega. Üle riigi tehakse neis valdkondades palju olulist tööd ning kriisi ajal tuleb sotsiaalvaldkonnale täiendavaid ressursse eraldada. Majanduslikud mõjud sotsiaalsektorile jõuavad inimesteni teatava viiteajaga, aga me peame selleks ühiselt valmis olema.

Euroopas on suudetud SARS-CoV-2 viiruse leviku esimesele lainele piir panna ning Eesti ja mitmed riigid on järk-järgult leevendamas koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid. Eriolukorrast on õppida meil kõigil ning aeg on teha järeldusi, et olla valmis tulevasteks kriisideks. Sealjuures peame leidma parimaid lahendusi, et abistada meie ettevõtteid ja inimesi jätkuvate väljakutsete valguses ning arvestades muutustega tööturul ja töösuhetes. Meil tuleb vajalike muudatustega kiiremas tempos edasi liikuda, et parandada inimeste toimetulekut ja vähendada töötute vaesusriski. Pean oluliseks nii ajutist töötamise lubamist töötuks oleku ajal, töötutoetuse tõstmist kui töötuskindlustushüvitise määra ja ajalise kestuse suurendamist.

6 kommentaari
 1. to kiik 3 aastat ago
  Reply

  TERVST JA ELUSID SÄÄSTAD SIIS KUI MURETSED KVALITEETSED NANOFIIBERMASKID EELKÕIGE RISKIGRUPPIDELE /st, eakatele ja krooniliste haiguste põdejatele/ SEEJÄREL KOGU ELANIKKONNALE.
  NANOFIIBERMASKID PEAVAD NEED OLEMA. /seni lollitatakse inimesi tolmumaskudega!!! mis ka veel ei liibu näole vahedeta ja mida keegi ei kanna ühistranspordis ja ruumides,Kui oleks seadusega kehtestat,kandmine ,vähemalt seegi/ Kätepesuga ainult ja 2 m /kui õhk liigub koos viirustega/HINGAMISTEEDE HAIGUSTE VASTU “VÕIDELDA” ON TOBE!
  OMAVALITSUSTELE POLE MÕTET RAA ANDA,NAD EI OSKA SELLEGA MIDAGI KASULIKKU TEHA EGA SOOVI VASTUTUST, OMAVALITSUS EI SAA NANOFIIBERMASKE KUSAGILT KÄTTE,SEDA TEATE ISEGI. NEED PEAVAD OLEMA KORDUVKASUTATAVAD.ON TEIL EKSPERTE,KES KINDLUSTAVAD SELLISTE SAAMISE KUI ÕIGSUSE JA TEAVAD,KAS POLÜMEER DESINFITSEERIMISEL VÕI KEETMISEL EI MUUTU.???EI OLE.KUI ON SIIS MIKS POLE NEID KASUTANUD. MUIDE, OMAV. LÕPETAS PÄEVAPEALT TOIDU KOJUTOOMISE KUI LÕPETATI ERIOLUKORD ! ÖELDI ET KODUST TULEB VÄLJA TULLA JA ELAMA HAKATA. AGA TOIDU KANDMINE ON FÜÜSIL.RASKE, KUIGI TEGEMIST POLE VÄGA VANAGA. MEIE EAKAD JA KROONIKUD VAJAVAD V Ä G A
  NANOFIIBERMASKE, SEST TALLINNA VÕI TARTU SÕITE TULEB 5-8 SUVE JOOKSUL JA ON RASKE VANGINA KODUS ISTUDA.
  OLULINE ON MILLISEID NÕUDMISI OMAV. ENDALE ESITAVAD SOTS.KÜSIMUSTES MITTE MINGEID! =AMETNIKU MUGAVUS. NEID EI HUVITA ELU PAREMAKS MUUTMINE INIMESTELE JA LOOMADELE.V.A.NEID,
  MIDA NAD KOHAST ILMAJÄÄMISE HIRMUS VÕI KASUMLIKKUSEST ON NÕUS TÄITMA = MIDA RIIK ON KONKREETSELT ETTE NÄINUD SIIT SIIANI, KUI PALJU,KELLELE, MIS PUHUL, MILLAL,KUI KAUA, MINGIST EMPAATIAST VÕI HINGEKULTUURIST, LOOJAUHKUSEST, HEASOOVLIKKUSEST POLE ANTUD JUHUL JUTTU.

 2. oleme sunnitud vabandama sic 3 aastat ago
  Reply

  eelkommenteerija eksib natuke- maskisõu korraldajaks oli tuntud ja tunnustatud roolijoodik, kes uhkesti poseeris kasutute tolmumaskide taustal. Nimetame ikka õigeid nimesid, kuigi erilist vahet ei ole, Kiik või Aab, üks pasapartei bande kõik

 3. järg 3 aastat ago
  Reply

  SELLEKS PEAB SISSE SEADMA TIHEDA KONTROLLI KONTROLLORGANITE POOLT /las luua neid juurde/
  KUIDAS KOV TÄIDAVAD OMA ÜLES., KUIDAS NEID MÕISTAVAD, MILLEST KELLEST ÜLDSE ARU TAHAVAD SAADA JA NENDE SOOVE JÄRGIDA VÕI LÄHEVAD NAGU MURUNIITJAGA ÜLE MILLE LÕIKETERAD ON VASTAVALE PIKKUSELE REGULEERIT. SESTAP POLE MÕTET NEILE ASJATA RAHA KINKIDA, NAD PEAVAD SELLE JU ÄRA KULUTAMA JA TEILE PABERIL NUMBREID NÄITAMA. MÕTTETUD HEKTARID ÄRANIIDETUD ROHTU, TEEÄÄRSED PÕLDE KAITSVAT VÕSA, KÖNDISTAT. PUID, ET ANDA MÕTTETUT-KAHJULIKKU TÖLD JA SAADA RAHA “ASJA EEST” ÄRA KULUTATUD, TÖÖD KELLELEGI /selle raha võiks neile ju muidu anda, jätaks kahjulikud asjad tegemata, aga seadus ei luba/ONAV.ON KUI PÕLLUMEHED. LÕPUTU NURUMINE JA VIRIN.
  SAAN ARU ET TAHATE PÖÖBLI PROBLEEMIDEST VABANA KORRALDADA OMA VALIMISI JMS: SIGRI-MIGRI
  SELLEKS DELEGEERITE KÕIK TEGELIKU ELUGA SEOSES OLEVA KOV-idele KES TEGUTSEVAD NAGU MÕISAVALITSEJAD. VABRIKU DIREKTS. DELEGEERIS BRIGADIRIDELE-LÖÖKTÖÖLISTELE, PARTOGIDELE,AÜ ESINDAJATELE, VANGLA BLATNOIDELE jne. IARAKU EI MAKSA SIIS RÄÄKIDA MUREST ELUDE PÄRAST:
  POSIT.ARENGUTE PÄRAST. EETIKAST. VAID EBAMÄÄRASUSEST, KASUMLIKKUSEST, DISTANTSEERUMISEST.
  NO KUIDAS POLE PIINLIK RÄÄKIDA SIIN HOOLDEKODUDE KOHATASUST KUI HOOLDEKODUDEST SAI VÄHEMALT 60% HAIGEID !!! SIIS MIKS EI TAHETA TEKITADA ÜLE-EESTILIST KODUTEENINDUS-PÕETUSVÕRGUSTIKKU ,MIS ANNAKS NII TÖÖD KUI ABISTAKS MEMMESID TAATISID ILMA NEID OMA KODUDEST VÄLJA KUPATAMATA. KOV-idel POLE EGA TEE NAD KUNAGI SELLISEID TEENUSEID NAGU ELU ISE ETTE NÄITAB. MITTE KUNAGI. SEEPÄRAST POLE MÕTET VÄITA, ET NEED TEENUSED ON KOV JUBA OLEMAS. EI OLE EGA SAAGI, LIAKS SELLISEL TASANDIL KUI PEAKB.

 4. järg 3 aastat ago
  Reply

  KUIDAS TEEB KOV JÄRELHOOLDUSTEENUST ??? ON SEE UNISTUS? AINUS MIS TEHA VÕIB ON VANADEKODUSSE PISTA JA SIIS ON LÄINUD KA KODU. VÕI TAHATE KANDA RAHA KOV-ile ET SEE MAKSAKS
  HOOLDUSHAIGLA KULUD. MAKSKU SIIS JUBA PAREM RIIK ISE ! SEST SIIS JÄÄB ÄRA SEE VÕIMALUS, ET KOHALIK LIIDER, TÖÖANDJA, VOLIKOGUNIK VÕI TA SÕBRAD HIMUSTAVAD SELLESA;A VANURI MAAD,METSA, MAJA /olgu kui vilets tahes, sinna saab panna sulased/ KORTERIT JA SIIS SAAB SELLE AINUOLSJONIL MAHA MÜÜA, KOV TULEB VASTU, SEST SÕLTUB MILLESKI NEIST.
  RÄÄGITE SOTSIAAL.TRANSP. SEE ON NUMBER OMAETTE. SELLEKS VAJA AVALDUS ANDA MITU NÄDALAT ENNE, SEE MAKSAB JÕLEDAT HINDA /eriti kui sõita TAll.või Tartu/ MILLEST OMAV. “HEAST TAHTEST” ARMULIKULT VÕIB KOMPENS. OSA. NO SÕIDA SIIS SELLEGA MITU KORDA. KEEGI EI JULGEGI NIISUGUST ÜÜRATUT TEENET MITU KORDA KÜSIDA. KUIDAS SIIS TEMA PEALE VAADATAKSE. ÄKKI LOETAKSE TÜLIKAKS JA SURVESTATAKSE VANADEKODUSSE. NAGU HAIGED LOOMAD POEVAD NAD PEITU EGA KURDA,
  TUNNEVAD END VÄÄRITUTENA, LIIGA KAUAKS ELAMA JÄÄNUTENA, TÜLINA jms. MIDA NAD EI PEAKS MITTE!!! NEID PEAKS AUSTAMA JA HOOLITAMA KUI SENISE KULTUURI JA ALUSPÕHJA LOOJAID, MILLEST ON IMENUD JA MILLEL TRAMBIVAD KÕIK NOORED JA NENDE KESKEAS VANEMAD.
  MILLIST??? OLULIST TÖÖD TEHAKSE .ISEGI ETTEPANEKUID EI SOOVI TE VASTU VÕTTA NAGU EELMISEDKI VALITSUSED REFID, SOTSID, ISAMAAL. jms. EGA RWSSURSSIDE ERALDAMINE EI MUUDA OLUKORDA. KOGU TEIE POLIITIKA ON VALE.! RIIGIKESKSELT TULEB PROBLEEME LAHENDADA. AGA SEE TEILE TÜLIKAS:
  ÕPPINUD EI OLDA MIDAGI. NOORED TRAMBIVAD OMA ÕIGUSTEGA ÜLE . EI KANNA TOLMUMASKEGI. SEST NEMAD POLE OHUS. KUULDUD VÄLJENDID VANADE AADRESSIL ON VÄGAGI RÄIGED.
  KUIDAS TE NEID ÜMBERKORALDUSI TEETE KUI JÄTKATE SAMA MAJANDUSSÜST. SAMADE ALADEGA.???
  PLAANIMAJANDUSETA, MUIDEKS, NEED VAESED TÖÖTUD TULEB MAALE SUUNATA KUNI PÄRISTÖÖ SAAVAD. MEIE KÄISIME KOOLILASTENA KARTULEID VÕTMAS NÄDALAID. OLI VASTIK KÜLL AGA SAIME KA AIMU MIS TÖÖ ON. SAMUTI ENNE ÜLIKOOLI TULI 2 a VABRIKUS TÖÖTADA. VÄGA ÕIGE:

 5. järg 3 aastat ago
  Reply

  SELLEKS ET OMA KALEVIPOEGADELE JA nn. EHITAJATELE /kus nad ehitust õppinud on? Nõukaaaal olid sselleks spets. tehnikumid isegi tapetseerijatele-,aalritele/ TÖÖD HANKIDA PANETE KREDEXI JA LOBBYGA
  SUURE RENOVEERIMISLAINE KÄIMA /ka seal kus see mõttetu on ja enamasti ongi/ MILLE OHVRITEKS JÄÄVAD JUST EAKAD- SEST PENSIONITE TÕSTMINE JÄI ÄRA ISEGI ARMETU 100 euri ULATUSES JA NÜÜD ON TEIL ALATI TAGATASKUST VÕTTA KOROONA,MIS EI LASE TÕSTA. /ometi laenati Maailmapangalt ,mis kannab suuremas osas Hiina raha miljardeid koroona vastu, need rahad kuluvad aga töötute tööliste ülalpidamisele, kes on töötud ja jäävadki taas, sest välja pole mõeldud ega osatagi uut majand.süsteemi, uutel alustel, uute aladega, asendades vana, eriti õnnetust toov turismisektor milleta läbi saab./
  SEEGA OLETE KALEVIPOEGADE TOITMISEKS ÄRA KISKUMAS EAKATE VIIMASEID VEERINGUID /alla 400 pension!/ ET MAKSTA KREDEXI VÕLGU MAJADE RENOV: MIDA NEIL ENAM VAJA POLE. SUNDKORAS.
  PEALEGI ON NAD SUNNISMAISED, SEST VANAS EAS ELUASET MÜÜA JA UUS OSTA …!!! PEALEGI ON HINNAD AINUOKSJONITE JA TURU VÄHESUSE TÕTTU NII ADALAD ET UUT ELUASET EI SAAGI, MIS RAHULDAKS. KEEGI EI TAHA SAADA PISTETUD TEAB KUHU, BARAKKI vm. SOTSKORTERISSE, MIS KULUB KOV.
  SEAL POLE ENAM SÕNAÕIGUST, PEAD OMAST RAHAST REMONTIMA, MAKSMA OMANIKUTULU JA VÕIDAKSE MILLAL TAHES VÄLJA TÕSTA VANADEKODUSSE.
  EI OLE VAJA TUGEVAID NORI MEHI MEIE TURJAL /osalt meie piskudest rahadest/ ÜLAL PIDADA SELMET NAD PÕLLULE SAATA.

 6. uskmatu-toomas 3 aastat ago
  Reply

  Kiik on sorava jutuga oma ala läbi ja lõhki tundev mees,mida ei saa paljude teiste meie kokutajatest poliitikute ja ametnike kohta öelda !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.