Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe kohta

Virtsu tuulepark. Foto: Scanpix

Stenbocki maja, 4. juuni 2020 – Valitsuse kabinetinõupidamisel arutati täna Eesti seisukohti Euroopa rohelise kokkuleppe ja selle alla kuuluva Euroopa kliimaseaduse kohta ning kinnitati need istungi otsusena.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on positiivne, et keskkonna- ja kliimateemadega arvestatakse kõigis valdkondades üha rohkem ning seda eesmärki kannab ka roheline kokkulepe. „Eesti toetab aastaks 2050 Euroopa Liidu ülest kliimaneutraalsuse eesmärki. Roheline kokkulepe annab meile viisi, kuidas selle eesmärgini jõuda,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tegemist on pea kõiki poliitikavaldkondi katva raamistikuga, kus keskkonnateemade kõrval on suur rõhk ka sotsiaalsel ja majanduslikul poolel.“

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul kaasnevad rohelise kokkuleppega Eesti jaoks mitmed võimalused. “Meie huvi on liikuda innovatsiooniga kaasa ja leida uusi perspektiive Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks, investeeringute mahu suurendamiseks ning võimalusteks taastuvenergiale üleminekul. Üks Eesti jaoks oluline valdkond on vesiniku- ja muude taastuvenergia ja –kütuse põhiste tehnoloogiate arendamine. Minu hinnangul on vesinik kindlasti üks tulevikulahendusi ning usun, et juba kümne aasta pärast võiks vesinikulahendused nii Eestis kui ka Euroopas väga edukalt toimida,“ lausus Kokk.

Eesti toetab 2050. aasta Euroopa Liidu ülese pikaajalise kliimaneutraalsuse raamistiku seadmist Euroopa kliimaseaduses. Samas Euroopa Liidu ülese 2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamisele peab eelnema põhjalik liikmesriikide ja sektorite analüüs.

Eesti hinnangul vajavad enim investeeringuid energia- ja transpordisektor, kuna kliimaneutraalsusele üleminekul on oluline tagada energiajulgeolek ja varustuskindlus. Suurt potentsiaali näeb Eesti näiteks meretuuleparkides, mis on hea võimalus taastuvenergia suuremaks kasutuselevõtuks just Põhja-Balti piirkonnas. Samuti on vaja toetada innovaatiliste lahenduste väljatöötamist, rohetehnoloogiate arendamist ning alus- ja rakendusuuringuid. Fookus tuleks suunata ka tulevikutehnoloogiate rakendamiseks ja kasutamiseks ning vajalike oskuste arendamisele. Eesti tähtsustab ka keskkonnahariduse olulisust ja roheteemade faktipõhist käsitlemist.

Eesti seisukohtades tuuakse välja sedagi, et detsembris avalikustatud esialgne Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava võtaks arvesse ka COVID-19 pandeemiast tingitud kriisi ja selle mõjusid. Kriisist väljumise tegevused peavad aga olema kooskõlas EL pikaajaliste kliimaeesmärkidega ja ringmajanduse põhimõtetega.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen esitles 2019. aasta 11. detsembril Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava. See on Euroopa Komisjoni katusstrateegia, mille abil saavutada ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa. Kokkuleppe peamised eesmärgid on kestlik ja vastupidav majanduskasv ning puhtam, rohelisem ja tervislikum keskkond. Selleks koondab Euroopa Komisjon kokkuleppe alla 47 erinevate valdkondade algatust, püüdes läheneda keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsfäärile ühtse nägemusega.

4 kommentaari
 1. harry 8 kuud ago
  Reply

  Saalomoni Tarkuseraamat6

  Valitsejad taotlegu tarkust
  1 Kuulge siis, kuningad, ja mõistke;
  õppige, ilmamaa kohtumõistjad!
  2 Pange tähele, rahvahulkade valitsejad,
  ja kes olete uhked paganate jõukuse pärast!
  3 Sest teie valitsus on Issanda antud,
  ja võim on Kõigekõrgemalt,
  kes teie tegusid kaalub ja kavatsusi uurib.
  4 Sest kuigi te olete tema kuningriigi teenrid,
  ei ole teie õigesti kohut mõistnud
  ega Seadust valvanud,
  ei ole teinud Jumala tahte kohaselt.
  5 Kohutavalt ja äkitselt astub ta teile vastu,
  sest ülemusi tabab karm kohus.
  6 Väikseimat küll vabandatakse halastuse pärast,
  vägevaid aga katsutakse vägevasti läbi.
  7 Sest kõigi Valitseja ei karda kedagi
  ega tagane jõu ees.
  Tema ise on ju teinud väikese ja suure
  ning kannab ühtviisi hoolt kõigi eest.
  8 Vägevat ootab aga range läbikatsumine.
  9 Teile siis, ainuvalitsejad, on minu sõnad,
  et te õpiksite tarkust ega eksiks.
  10 Sest kes pühadusi pühaks peavad,
  neid pühitsetakse,
  ja kes neis on õpetust saanud,
  neid kaitstakse.
  11 Paluge seepärast minu sõnu,
  igatsege neid, siis teid õpetatakse!
  Tarkus on leitav
  12 Hiilgav ja kadumatu on tarkus,
  hõlpsasti nähtav neile, kes seda armastavad,
  ja leitav neile, kes seda otsivad.
  13 Juba ette ta annab ennast tunda neile,
  kes teda nõuavad.
  14 Kes seda varakult teeb, ei tarvitse vaeva näha,
  sest ta leiab selle istumas oma ukse ees.
  15 Jah, selle peale mõtlemine on mõistuse tipp,
  ja kes selle pärast on valvel, on peagi muretu.
  16 Sest tarkus ise käib ringi, otsides eneseväärseid,
  ilmutab ennast neile lahkesti nende teedel
  ja kohtab neid igas nende mõttes.
  17 Sest tarkuse tõeliseks alguseks on õpihimu,
  hool õppida oleneb aga armastusest.
  18 Ent armastus on tarkuse seaduste täitmine,
  seaduste tähelepanemine omakorda tagab surematuse.
  19 Surematus aga annab, et ollakse Jumala lähedal.
  20 Järelikult viib tarkuseihalus Jumala riiki.
  21 Kui nüüd teile, rahvaste valitsejad,
  meeldivad aujärjed ja valitsuskepid,
  siis austage tarkust,
  et saaksite igavesti valitseda!
  Tarkuse iseloomustus
  22 Aga mis tarkus on ja kuidas see on sündinud,
  seda ma kuulutan ega varja teie eest saladusi,
  vaid jälgin seda selle sündimisest alates
  ja teen selgeks selle äratundmise
  ega lähe tõest mööda.
  23 Ka ei taha ma käia koos näriva kadedusega,
  sest sellel ei ole tarkusega midagi ühist.
  24 Aga tarkade rohkus on maailma lunastus
  ja tark kuningas on rahva tugevus.
  25 Seepärast võtke õpetust minu sõnadest,
  siis te saate sellest kasu!

 2. kumksmoor 8 kuud ago
  Reply

  NÜÜD ON SIIS NII, ET HOMMIKUL ÄRGATES VÕIB AIA TAGA SEISTA UNDAV TUULIK. VEEL 3 km PEALT MÕJUB ULTRAHELI TERVISELE- TEEB PEAST LOLLIKS, VERERÕHKU, SÜDAMEHÄIREID, PAANIKAHÄIREID.
  NÕUKAAAL TÕMMATI TRAADID ÜLE PEA JA TAFOD AIA TAHA, NÜÜD SIIS MASTID, KÕRGEPINGELIINID jm./KUI
  VENEST ÜHENDATAKSE LAHTI ELEKTER, SIIS TEHAKSE JU PALJU UUSI LIINE/ TRAFOD, TUULIKUD JA KÕIKSUGU MUUD KIIRGURID ÖÖD KUI PÄEVAD. TEA MIKS MUIDU NÄIT. AJUKASVAJAID NII PALJU TEKKINUD JM. ROHETAGE AGA EDASI – EI PÄÄSE TE ISE KA SELLEST, KUIGI TEIL ON RAHA JA INFOT OMA ELAMISED MUJALE SÄTTIDA JA AUTOD KUNKSMOORI MAJJA SUVITAMA SÕITA.

 3. Loll 8 kuud ago
  Reply

  jutt. Mäletan hästi, kuidas Lohusuust veeti läbi kõrgepingeliine. Oli neid vist 4 kokku. Läksid majast 50m kauguselt, et alla kukkudes just majale ei langeks. Alt läbi sõites oli vabalt kuulda, kuidas särisesid. Ja elanikel polnud tervisega häda midagi. Harjuti ka särinaga ära nagu raudteejaama lähedal majades manööverdavate veduritega ja viledega. Siis veel häälekõvendiga anti käske edasi. Kõik need jutud tervisekahjudest on väljamõeldised. Neid ei toeta mingi pikaajaline uuring, kõike vaid oletatakse kabinetist. Ametnikud on need, kes kõike välja mõtlevad ja mõne uskliku enesesisendus talle endale võibki kahju teha.

 4. to loll 8 kuud ago
  Reply

  Kui noor olin ja mul verõhku polnud, oli liiga madal teine, tundsin mõnu kõrgepingetraatide all kolades. Nagu kohvi oleks joonud! Nüüd, kus rõhukõikumised, iekib paha tunne ja pinge, ärevus juba neile lähenedes, eriti veel trafoväljadele. Kui rõhk tõuseb tekibki inimesel ärevus. Sestap neile rõhukriisi ajal rõhurohu kõrvale ragustit antaksegi.
  Tõestatud on leukeemia ja verevähk. Kui sina seda ei tea oma süü. Aga sa ei TAHA teada. Nii et oled ise ilmselt ametnik. Loll ei tea ja teeb järeldusi. Teised lollid võtavad sõnast.See ohtlik. Tõestatud on rohkemgi aga on hoolitsetud, et see meieni ei jõuaks. Isegi lehmade piimaand väheneb.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.