Tanel Kiik: peame oluliseks naistele ja meestele võrdväärse töö eest võrdse palga maksmist

Foto: Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsus  kinnitasseisukohad vastamaks Euroopa Komisjoni palkade läbipaistvuse suurendamise konsultatsioonile, mille eesmärk on selgitada välja tõhusaimad võimalused naiste ja meeste võrdse palga põhimõtte tagamiseks.

Eestis on  Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Uuringud näitavad, et palkade avalikustamine aitab kaasa selle vähenemisele ja toob kasu majandusele tervikuna. „Valitsus pidas oluliseks Euroopa Liidu liikmesriikides sama, võrdse ja võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse palga maksmise nõude täitmist ning Euroopa Liidu algatuste koordineerimist selles küsimuses. Palkade läbipaistvus avaldab positiivset mõju töötajate rahuolule, organisatsiooni mainele, sellega kaasneb personali voolavuse vähenemine ning motivatsiooni ja tootlikkuse tõus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu pean oluliseks, et  astume vajalikke samme Eestis ning räägime Euroopa Liidu tasandil aktiivselt kaasa soolise palgalõhe vähendamise teemal.“

Eesti suure soolise palgalõhe põhjuste seas on laialt levinud individuaalsed palgaläbirääkimised, ametikohtade ning nende raames tehtava töö väärtuse vähene läbimõeldus ning palga määramise ühtsete aluste puudumine paljudes organisatsioonides. Näiteks enam kui kolmveerandis organisatsioonides ei olnud 2015. aastal  tehtud ametikohtade hindamist. Samal ajal viimase soolise võrdõiguslikkuse Eurobaromeetri uuringu andmetel toetab 57% Eesti töötajatest oma organisatsioonis keskmiste palkade soopõhist avaldamist ametikohtade lõikes.

Valitsus leidis, et palkade läbipaistvuse meetmete kokkuleppimisel on oluline arvesse võtta, et erineva suurusega organisatsioonidel on meetmete rakendamiseks erinevad võimalused ja võimekus. Samuti tuleb hinnata tegevustega kaasneva koormuse ja kulu ning saadava kasu tasakaalu. Eriti tähtis on, et eriti mikro- ja väikestele organisatsioonidele kehtestatavad nõuded ei oleks neile ebaproportsionaalselt koormavad. „Samas on ka selliseid palkade läbipaistvuse suurendamise meetmeid, mida on võimalik rakendada sõltumata organisatsiooni suurusest, näiteks töökuulutustes palkade või palgavahemike avaldamine,“ tõi minister Kiik näite.

Valitsus on seisukohal, et riikidele peaks jääma otsustusvabadus meetmete elluviimise ja nende üle järelevalve korraldamisel. Eestis on võimalikeks järelevalveasutusteks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning tööinspektsioon. Jätkuvalt tuleb soodustada ka vabatahtlike meetmete elluviimist ja toetada selles tööandjaid. Euroopa Komisjon võiks toetada digitööriistade väljatöötamist, mis aitaksid tagada meetmete elluviimise ühtlast kvaliteeti ning vähendada halduskoormust.

Liikmesriikidele suunatud konsultatsiooniga soovitakse saada riikidelt tagasisidet palkade läbipaistvuse suurendamise võimaluste kohta. Arvestades nii selle kui paralleelselt läbi viidud avaliku ning sotsiaalpartneritele suunatud konsultatsiooni tulemusi, plaanib Euroopa Komisjon juba selle aasta lõpus tulla välja palkade läbipaistvust käsitleva õigusliku algatuse ettepanekuga.

2 kommentaari
 1. Sellisest 9 kuud ago
  Reply

  tõdemusest ei saa üldse aru. Kui mees saab mingi jupi treimise eest 20€ ja kõrvalpingil naine samapalju, siis millest jutt? Saavadki mõlemad ühesuguse jupi eest samapalju nagu jupi hinnakiri ette näeb. Mis tähtsust siin sool on, kui jupp on mõlema toodetult olemas. Ja kui mees teeb päevas 5 juppi ja naine 4, siis jupi hind on ikka kummalegi ühesugune ning nii nad vastavalt ka tasu saavad. Mingit nöökimist ju pole.
  Kuid tegelikult ikkagi on. Sest kui naine toodab kuus 500€ eest ja mees 1000€ eest, siis naiselemakstava jupi omahind on kallim kui mehel ehk nöögitakse hoopis meest! Sest naise palgast maksu ei röövita, mehe omalt aga kül. Ja see muudabki naise jupi kallimaks ehk tema saab jupi eest rohkem kui mees. Pakosta Liisa aga on vait nagu emis rukkis.
  Nii et Tanel pangu kord majja. Et jupi hind oleks mõlemale võrdne ning ei nöögitaks mehi.
  Kaitseke meie mehi!

 2. harry 9 kuud ago
  Reply

  Saalomoni Tarkuseraamat5

  Õige ja jumalakartmatu kohtu ees
  1 Õige astub aga suure julgusega
  oma rõhujate ja teiste ette,
  kes tema hädast ei hoolinud.
  2 Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus
  ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast.
  3 Kahetsedes räägivad nad omavahel,
  ohkavad hingeahastuses ja ütlevad:
  4 „See on see,
  keda me kunagi naeruks panime
  ja kes oli meile sõimusõnaks.
  Meie, meeletud,
  pidasime tema elu hulluseks
  ja tema surma häbistavaks.
  5 Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka
  ja miks on tema pärand püha rahva keskel?
  6 Jah, meie oleme eksinud tõe teelt!
  Ei ole meile paistnud õiguse valgus
  ega ole meile tõusnud selle päike.
  7 Meie leidsime rahuldust
  patu ja hukatuse radadel,
  rändasime teedeta kõrbetes,
  aga Issanda teed me ei tundnud.
  8 Mis kasu oli meil uhkusest,
  ja mis abi andis meile rikkus ja hooplemine?
  9 See kõik on kadunud nagu vari
  või nagu põgus kuuldus;
  10 või nagu laev,
  mis sõidab läbi lainetava vee:
  ei leidu jälge selle minekust
  ega kiilu rada lainetes;
  11 või nagu läbi õhu lendav lind,
  kelle teekonnast ei leita märki –
  ainult tiivalöögid piitsutavad mahedat tuult
  ja lõikavad seda läbilennul
  tiibadest sündinud hoogsa sahinaga –
  pärast seda aga ei leita sealt liikumise jälge;
  12 või nagu märki lastava noole puhul
  vajub lõhestatud õhk otsekohe kokku,
  nõnda et lennujoont enam ei tunta –
  13 nõnda oleme ka meie:
  vaevalt sündinud, juba surnud,
  mingit vooruse märki ei ole meil näidata,
  küll aga oleme kulunud oma kurjuses.”
  14 Sest jumalakartmatu lootus on
  nagu tuule viidud vaht,
  nagu tormi aetud peen härmatis,
  nagu tuule hajutatud suits,
  nagu mööduv mälestus ühepäevasest peatujast.
  15 Õiged aga elavad igavesti,
  nende tasu on Issandas,
  ja Kõigekõrgem kannab hoolt nende eest.
  16 Sellepärast nad saavad väärt kuningriigi
  ja kauni krooni Issanda käest,
  sest tema kaitseb neid oma parema käega
  ja tema käsivars on neile kilbiks.
  17 Tema võtab sõjavarustuseks oma püha viha
  ja ta relvastab kogu looduse kättemaksuks vaenlastele.
  18 Ta paneb selga õiguse soomusrüü,
  ja pähe äraostmatu kohtu kiivri.
  19 Ta võtab pühaduse võitmatu kilbi,
  20 mõõgaks ihub aga kange viha,
  ja maailm läheb koos temaga
  sõtta meeletute vastu.
  21 Tabavad välgunooled sähvatavad ja lendavad märki
  otsekui pilvede koolutatud vibust.
  22 Vihavalingust paiskub rohkesti rahet,
  merevesi raevutseb nende vastu,
  jõed aga uputavad armutult.
  23 Võimsuse vaim tõuseb nende vastu
  ja pillutab neid otsekui torm.
  Muidu ju ülekohus laastaks kogu maa
  ja kuritöö tõukaks ümber valitsejate aujärjed.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.