Probleemkomisjon saatis ministeeriumile ettepanekud eesti keele õppe tõhustamiseks muukeelsetes koolides

Mihhail Stalnuhhin

Riigikogu eesti keele õppe arengu probleemkomisjon saatis Haridus- ja Teadusministeeriumile kirja ettepanekutega, mis aitaksid rakendamisel kaasa muukeelsetes koolides eesti keele õppe tulemuste paranemisele.

Probleemkomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ütles, et eesti keeles ja keelekümblusklassides õppivate õpilaste tulemused eesti keele teise keelena lõpueksamil on oluliselt kõrgemad kui vene õppekeele puhul ja seetõttu näeb komisjon vajadust keskenduda sellele, et parandada eesti keele õppe kvaliteeti muukeelses koolis, ennekõike eesti keele tunnis. „Komisjon toetub oma ettepanekutes suures osas ülikoolide ettepanekutele. Peame oluliseks, et oleks tagatud minimaalne õppeprogramm, õppevahendid ja metoodika, mille alusel saab anda igale lapsele mistahes muukeelses koolis eesti keele baasoskuse. Saatsime ettepanekud täna Haridus- ja Teadusministeeriumile ning ootame neilt hinnangut hiljemalt 7. septembriks,“ sõnas Stalnuhhin.

Probleemkomisjon esitas ettepanekud kolme temaatilise plokina ja need puudutavad muukeelse kooli õpetaja eriala populariseerimist, eesti keele kui teise keele õpetajate ettevalmistust ja koolis eesti keele õpetamiseks vajalikke õppematerjale, -metoodikaid ja –vahendeid ning koostöö tugevdamist koolide vahel ja ülikoolidega.

Lisaks soovib komisjon ministeeriumilt hinnangut madalatele eesti keel teise keelena eksami tulemustele muukeelses koolis (põhikooli lõpueksamid) ning ülevaadet rakendatud ja kavandatud tegevustest eesti keele oskuse ja kvaliteetse eesti keele teise keelena õppe tagamiseks muukeelses koolis.

Probleemkomisjoni ettepanekuid saab lugeda siit.

Riigikogu eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb vajadusel ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

2 kommentaari
  1. Jah 2 aastat ago
    Reply

    Vene õppekeelega koolides on ammust ajast eesti keele õppe tulemusi parandatud. Eesti keele õpetajate töö on olnud suurepärane. Meenub eesti kultuuriloo eksam mille õpilased valisid omal soovil. Eksam toimus eesti keeles ja haridusameti esindaja ütles et ta pole nii häid vastuseid kuulnud isegi eesti koolis.Ka eesti kirjandust õpetati juba ammu eesti keeles. Eesti keele kabinetid vene koolides olid ja on hästi kujundatud. Eesti keele õpetajad on teinud väga palju näitlikke õppevahendeid ja jaotusmaterjale. Kõiki Eestimaa tähtpäevi tähistatkase ning toimuvad aktused eesti keeles, lauldakse laule eesti keeles, loetakse luuletusi eesti keeles ja tantsitakse eesti rahvatantse. Eesti keele õppe tulemused vene koolides on suurepärased.

  2. Kuidas 2 aastat ago
    Reply

    on lood aga ukraina, ivriti, belarussi, tšuktši õppekeelega koolides?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.