Haapsalu aselinnapea Helen Rammu liitus Keskerakonnaga

Helen Rammu

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu liitus Keskerakonnaga ja kandideerib 2021. aasta kohalikel valimistel. Endine Ridala vallavanem ütleb, et tema seisab eelkõige jätkusuutliku arengu, maapiirkondade elujõulisuse ja vabatahtlike päästjate tegevuse väärtustamise eest.

“Minu pikemaajalisem eesmärk poliitikasse tulemisel on liikuda selles suunas, et riik näeks loodusressursside kasutamisel laiemat pilti. Riik, see on meie kõigi ühine omand, mille käsutamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda erinevalt eraomanikust eelkõige avalikust huvist ning alles seejärel majanduslikust kasumlikkusest,” lausub Helen Rammu. “Kõige südamelähedasemad teemad on seotud metsade säästva majandamise ja metsaelustiku mitmekesisuse kaitsega ka väljaspool kaitsealasid.”

Helen Rammu peab oluliseks ka maapiirkondade arendamist. Tema sõnul tuleb maal elamist ja ettevõtlusega tegelemist igakülgselt toetada. “Kaugtöö võimaluste, eelkõige kiire interneti kättesaadavuse arendamisse tuleb veel otsustavamalt panustada. Samuti on vaja luua turvalised liikumis- ja liiklemisvõimalused maapiirkonna keskuste ning maakonnakeskuse vahel,” märgib Helen Rammu.

Vabatahtlike päästjate tegevuse väärtustamisel tuleb astuda samm edasi ning suunata valdkonda rohkem rahalisi ja materiaalseid vahendeid, leiab Helen Rammul. “Vabatahtlike päästjate roll on viimastel aastatel suurenenud ning selleks, et potentsiaali täiel määral rakendada, on vaja suuremat tähelepanu pöörata varustusele ja töövahenditele. Täna on see suuresti jäetud vabatahtlike endi ja kohaliku omavalitsuse mureks. Reaalselt elupäästval sündmusel osalemine peaks vabatahtlikule päästjale, kes panustab tegevusse oma valmisoleku ja ajaga, saama kompenseeritud päevarahaga,” räägib Helen Rammu.

Haapsalu Linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid ütleb, et Helen Rammu liitumisega tugevdab Keskerakond oma positsiooni Läänemaal. “Roheline mõtteviis ja Haapsalu kui kuurortlinna kuvand haakuvad omavahel ning Helen Rammul on võimalus valdkonna arengule kaasa aidata. Ka Euroopa Liidu tasandil pööratakse kliimaneutraalsusele ja keskkonnasäästlikusele järjest rohkem tähelepanu,” sõnab  Jaanus Karilaid. “Jüri Ratase juhitav valitsus panustab varasemast jõulisemalt kohalike omavalitsuste tulubaasi tõstmisesse ja samuti läheme edasi Haapsalu raudtee rajamisega.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.