Norra toetus aitab tõsta teadlikkust soolise ja perevägivalla osas

Reedel avanes Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra riigi rahastatava projekti taotlusvoor, mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.   

Hoiakud perevägivalla suhtes on teinud läbi väga suure positiivse muudatuse – 95 protsenti Eesti elanikest peab perevägivalda kuriteoks ja 78 protsendi arvates ei ole perevägivald pere siseasi.

„Paraku on endiselt levinud ohvri süüdistamine, mis ei aita kuidagi kaasa vägivallaringist pääsemisele ja taastumisele. Kuna enamik perevägivallast Eestis on paarisuhtevägivald, kus ohvriks naised ja vägivalla toimepanijateks mehed, soovime teavitustegevuste abil muuta hoiakuid perevägivalla suhtes, tuues esile meeste olulist rolli vägivalla ennetamisel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lisaks toetatakse taotlusvoorust teadlikkuse tõstmise tegevusi tasulise seksi nõudmise vähendamiseks. Elanikkonna uuringu põhjal suhtub 58 protsenti prostitutsiooni kui naistevastasesse vägivalda ja 53 protsenti toetab seksiostu keelustamist, samas arvab rohkem kui iga neljas inimene jätkuvalt, et see on miski, mis on meestele vajalik.

„Kuna nõudlus prostitutsiooni järele on inimkaubandust käivitavaks jõuks, tahame toetavate teavitustegevustega muuta hoiakuid prostitutsiooni suhtes, rõhutades eelkõige sellega kaasnevat kuritegevust ja ärakasutamist,“ lisas Kiik.

Taotlusvooru maht on kokku 200 000 eurot, mis eraldatakse ühele projektile. Toetuse saaja peab korraldama perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania, looma perevägivalla teemalised lühifilmid noortele ning korraldama teadlikkuse tõstmise tegevusi tasulise seksi nõudluse vähendamiseks.

Taotlema oodatakse juriidilisi isikuid ja organisatsioone, millel on perevägivalla, prostitutsiooni, inimkaubanduse ennetustegevuste läbiviimise või nende kuritegude ohvrite abistamise kogemus.

„Ootame projekte, mis edendavad mõistmist vägivallaohvrite suhtes. Kindlasti tuleks kaasata oma valdkonna eksperte,“ lausus Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. „Planeeritava kampaania puhul on tähtis, et teadlikkus jõuaks nii eesti- kui ka venekeelse elanikkonnani,“ lisas ta.

Toetust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Taotlusvoor on avatud kuni 30. septembrini 2020. Võimalikele taotlejatele ja huvilistele toimub 12. augustil Zoomi keskkonnas infopäev.

3 kommentaari
 1. Nüüd 2 aastat ago
  Reply

  saame näha ja kuulda, kes meil suuremad väärakad on.

 2. hea teadlikkuse tõstja 2 aastat ago
  Reply

  omal akal oli õhtulehe lisa mesilane nimi.karikatuurileht oli. selles olid ära toodud kõik vägivaldsed nimede ja aadressidega ja mida tegi. need lehed ei tulnud mitte aint koju, vaid olid üleval ka teadetetahvlitel kui mõni osta ei tahtnud. lehed maksid siis 2 kopikat ja raamatud 5 kopikast kuni 3 rublani.
  rahval oli hea mälu ja inimõigusi mis seda varjanuks, polnud veel ollagi.

 3. uskmatu-toomas 2 aastat ago
  Reply

  Kõigepealt poeme andmekaitse seaduse taha ja siis loome uusi ameteid ja ametkondi kõrgepalgalistele nn.kõrgharidusega spetsialistidele,et võidelda koduvägivalla vastu,võrdõigluse eest jne !
  Palju odavam iga omavalitsuse keskuses stend kus niisugused tegelased on paigutatud koos nimede ja fotodega !
  Me kirume nõukogude aega aga ise oleme täna kordades silmakirjalikumad,kahepalgelisemad ja harrastame pidevalt käitumises topeltmoraali !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.