Valitsuse ühisavaldus: koroonaviiruse leviku peatamiseks peame ühiselt pingutama

Tallinn, Stenbocki maja, 22. september 2020 – Arvestades koroonaviiruse leviku hüppelist kasvu Eestis, kutsub valitsus inimesi üles ettevaatlikule käitumisele.

„Olles mures Eesti rahvatervise, epidemioloogilise olukorra, ühiskonna, majanduse, tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ning riigi heaolu pärast, kutsume inimesi üles ühiselt pingutama, et koroonaviirus ei laastaks meie tavapärast elu. Eestis on toimunud koroonaviiruse leviku hüppeline tõus ning lähinädalad on otsustavad, kas suudame viiruse suurema laine rahvastiku hulgas peatada. Viiruse leviku kontrollimine on vajalik meile kõigile ja tervele Eesti ühiskonnale, et vältida uuesti rangemate piiravate meetmete kehtestamist iga Eesti inimese tervise kaitseks. Usume Eesti inimeste mõistlikkusse käitumisse, mis aitas meil varakevadel alanud haiguspuhanguga edukalt toime tulla.“

Seoses sellega kutsub valitsus inimesi üles:

– Käituma hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga.

– Hoidma võõraste ja ka tuttavatega tavapärasest suuremat vahet. See on kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks. Haigena ja haigusnähtudega tuleb püsida kodus. Tuleb meeles pidada, et inimene on kõige nakkusohtlikum kaks päeva enne ja kaks päeva pärast sümptomite teket.

– Piirkondades, kus nakatumine on kõrge, vältima rahvarohkeid kohti. Kui see pole võimalik, siis kandma rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis kaitsemaski. Kõik peod, ka need, mida peetakse pere ja lähemate sõprade ringis, on kõrgendatud nakkusohu allikas ning nende korraldamist tasub väga hoolega kaaluda.

– Laadima endale alla HOIA mobiilirakenduse. See annab märku, kui inimene on olnud lähikontaktis koroonaviirusesse nakatunuga.

– Pidama kinni hügieenireeglitest, mis aitavad vältida viirusesse nakatumist.

– Koroonaviiruse kahtluse korral helistama perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.

7 kommentaari
 1. Mõttetud 2 aastat ago
  Reply

  nõuanded. Miks? Sest inimene on looduse poolest röövloom ega mõtlegi täita enamuse poolt kehtestatud eeskirju. Seega mingit sulgumist ning satikahävitamist iseenesest ehk heast tahtest EI TOIMU!
  Mida on aga vaja teha?
  1) Piir kinni! Üksikud jalutajad üle piiri tuleb panna 2-ks nädalaks valve alla kinnisesse kohta/ruumi. Meil on sellisteks kai ääres seisvad parvlaevad ja sajad võõrastemajad. Nii saaks tööd ka nende teenistujad ning pealemaksed oleks õigustatud, ehkki suurema osa peab maksma sissetulnu, nakatunu ning selle lähikondlased.
  2) Kolded sisse piirata ja sealsed kokkupuutunud samuti eraldada päevade kaupa eraldi ruumidesse. Selge on, et sulgeda tuleb kõik satika levitamiskohad – kõrtsud, peod, kokkutulekud, joomad. Nii saame üksteise järel maa satikast puhtaks.
  3) Liiklus üle Eesti seisma nende kohtade vahel, kus kasvõi ühes on viimase 2 nädala jooksul avastatud nakatunu.
  4) Piirkondades, kus satikat pole viimase 2 nädala jooksul täheldatud, tuleb kõik vabaks lasta! Jätkub tavakombel töö, kool ja joomapeod. Pole vaja mängida klouni, kui mõni jota Tallinnas või Jõhvis satikat levitab oma ringkonnas.
  5) Tuleb kokku leppida latspleesiste, svenssonite ja põtradega mitte luuludes, vaid ühtses piiride sulgemises. Nii saaksime 2+2 nädalaga satikavaba piirkonna, kus kõik saavad liikuda, töödata ja lällata ilma mingite piiranguteta.
  See oleks eeskujuks ka teistele, eeskätt liiduvabariikidele kuni Ungarini, hiljem meie ühist edu nähes ka teistele.
  Uhannisatikas on ühekordne nakkusekandja, kord sellele surmahoopi andes on ka tema surm kindel.
  Kui tulevikus nuputatakse välja uus satikas, siis sellega tuleb toimetada amal põhimõttel, täpsustades oludest olenevalt.
  Vaat mida peaks jahumütsid tegema. Ohverdame 1 kuu, kuid võidame mitu aastat, kui sellestki piisab.

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   Aga kuidas sobiks uleskutse, et ohverdame 1 elamata (covid-vangis elatud) elu, korda 7 000 000 000 inimese suhtes?

   See laheks kokku ka Bill Gatesi enne covid-kriisi raagituga.

   Ugri maa(usu)listel on usna koomiline kuulata niisuguseid avaldusi, mis naikse tulevat nimetu Valitsuse Stenbocki k6nerobotilt v6i siin nimetusest kommenteerijatest k6nerobotitelt.

   Nende poolt Ugrilale v6imalikku tekitatavat kahju aga ei saa alahinnata ja t6siseltv6tmata jatta.

   M6elgen hetkeks, kuidas tekib Eesti (Bilderb)orgiavalitsuse poolt covid-ohu analuusi puudutav otsus. Kuulatakse uudiseid, tellitakse oma asjatundjatelt riskianaluuse ja saadakse k6rgemalt poolt juhiseid, mille taitmisest pole poliitiliselt kasulik keelduda.

   Juba m6ned kuud enne (Saaremaa) covid-kriisi pandi Saare haiglat kontrollima Edward Laane, kes on ilmselgelt mitte Saare kogukonnast parit juut.

   Aleksander Laane on David Vseviovi juhitava nutuvabamuuri juudi sekti, Kadrioru Casa Nostra, poliitiline tippliige (siiani tegelik Roheerakonna juht), kes ise utles mulle, et ta on sionist.

   Nagu oleme ajakirjandusest lugeda saanud , siis Terviseameti jm riiklike covid-asutustes tootavad ametnikud on paistnud silma selle poolest, et neist mitmed naikse olevat pandud oma kohale vastavat kompetentsust mitteomavatena, kuid nad on keeldunud covid-kriisis sealt lahkumast. Kuna valitsus pole ilmselt eelnevalt olnud kursis (kui ta suure r66muga n6ustus nutuvabamuuri poolt, Edgaritapu tuhinas omale pakutud v6imu haarama), et mis covid-l6ksu ajaks teda v6imule lubatakse, siis ei ole Valitsus ka olnud ettevalmistatud, et covidi Eestisse j6udes oleks tal v6tta kohe oma padevad alternatiivsed spetsialistid, kes oskaks esitada Valitsusele kohe adekvaatset tegevusplaani igaks covid-diversiooni stsenaariumiks.

   Siiani naikse Valitsusel see kompetents vajaka olevat. Igatahes on tegemata oluline tagasivaade ja analuus, et kuidas, kelle poolt ja mis episoodides Valitsust covid-shantazheeriti sedav6rd, et ta ei ole siiani teinud seda otsust, et covid-kriis on piisav erakorraline kriisiolukord, et kusida Eesti valitsuse kasutusse taiel maaral seni Eestist ESM-i kinnipeetud 14 000 000 000 eurot ja jagada kriisiga hakkamasaamiseks seega igale Eesti elanikule katte 11 000 eurot (mis on niisuguses olukorras kodanike loomulik P6hiseaduslik 6igus saada ja Valitsuse kohustus teha).

   (avalikeesti.ee, nr 3, lk 6, prof. Olev Trass, mitte sattuda vaimustusse katteta v66rraha panustamise kiitmisest)

   Selmet on tegelenud Valitsus (ilmselgelt kokkuleppel k6igi Riigikogu erakondadega) hoopis sellest ESM-ist, avalikkuse eest poliitvarjatult, niioelda laenu v6tmisega, kuigi tal ei ole olnud selleks mingit poliitilist mandaati valijatelt (keda on kaasuvalt hirmutatud istuma kodus, mitte tanavatel selle vastu avalikult ja massiliselt protestima).

   Eesti tootegijate jaoks tahendab see Valitsuse ja Riigikogu (nutuvabamuuri) covid-trikk seda, et meie kaela on suudimatult kirjutatud riiklik kaen, mille intressina oleme me sunnitud tasuma 499 000 000 eurot aastas ja meil ei ole v6imalik aru saada, kellele valitsus selle tulu annab.

   MEDITSIINI POOLELT

   Ei ole v6imalik kindlaks teha, et need covid-testid, mida Valitsus peab nende toimingute aluseks, mille alusel ta (ja muud Valitused) meie liikumisvabadust piirab, maaraksid vaid 1 markerit (selget naitajat), mille alusel on v6imalik kindlaks teha, et inimesel on just covid-19.

   Sellegipoolest ei erista Valitsuse poolt covid-liikumiskeelu aluseks olev otsus mingeid muid covid v6i mitte-covid viiruse tuvesid, mida margitaks samuti liikumiskeelu p6hjenduseks Valitsuse poolt. Seega saaks liikumiskeelu aluseks olla vaid niisugune test, millel on 1 kindel p6himarker, mille alusel saab maarata, et see just naitab covod-19 olemasolu kandja organismis ja see tingibki liikumiskeelu.

   Kas teie arust on t6siseltv6etav selline jutt, et kuna covid-19 ja muid covid tuvesid ja mitte-covid tuvesid maaravate markerite puhul ei ole testis selgelt eristatav, missugust viirust test parajasti maarab, siis saab seda lugeda just covid-19’ks, mille puhul on millegiparast (rahvusvaheliselt) meile serveeritud just ekstra poliitiline kokkulepe, et just see on selle lubamatult suure suremuse p6hjustaja, mis peab tingima meie liikumise ja iseseisva majandamise keelu?

   Kui test ei v6imalda uheselt maarata, millesse on suremus, kuidas me same siis maarata, et uudistes meile serveeritav statistika naitab just covid-19 suremust?

   Samahasti v6ib k6ikide hingamisteede haigustekitajate tulemused testis ja ka lihtsalt higamisteedes allergeenide olemasolu tahistavad tulemused (isegi siis, kui ei ole v6imalik kindlaks teha, et nende maar seal on haigusttekitavalt ohtlik, vaid kui nad on lihtsalt sattunud organismist testi markerile), lugeda meelevaldselt just covid-19 tahistavateks, kui kokkulepitult teste tegema suunatud isikud otsivadki iga vaiksematki v6imalus, et leida marker, mille alusel saab Valitsusele vaita, et see kajastab just seda covid-19.

   CNN on suveni ja augustist alaliselt esitanud “vahelemurdvate uudiste” sildi all pidevaid vaitlussaateid, millest on kirjas statistika, et USA covid-19 suremus on 175 000 inimese kanti. Kui arvestada tavaparast USA aastast suremust, siis taandatuna taisaastale moodustab CNN’i naidatav USA covid-19 suremus vaid umbes 8,5% USA loomulikust suremusest aastas, haigussuremusest veelgi vahem.

   Uheselt mittet6kgendatavate (ja erinevate) covid-testide kasutamise t6ttu on see 8,5% selgelt niisugune suurusjark, mille puhul pole v6imalik vaita, et pahatahtliku poliitilise majanduskuritegeliku plaani olemasolul (Trumpi vastu, mis on ilmselgelt tuvastatav) ei tegele poliitikasse ja meditsiini eelimbunud kurjategijate bande covid-surmade ja –haigestumuste statistika v6ltsimisega. Ka Eesti kohta pole seda v6imalik vaita (eriti erakonna suhtes, mis on endasse kaasanud hulga rahvusvastasuse suhtes kategooriliselt talumatuid).

   Niisugusi tahke arvestades, paistab ka covid-19 poliitterrori all kannatavate EL ja USA riikide (kas siis iseseisva rahvusluse vastaste poolt palju survestatud rahvuslike Valitsuste v6i vahemasti rahvuslaste) murdumine teise nurga alt. N6rgemad valitsejad ja valitsused lihtsalt lahevad kergema vastupanu teed ja loobuvad vastupanust uleilmse kurjategijate covid-majandusliku kaaperduse vastu. Sealhulgas t6mbavad niisugused n6rgad (ise)valitsejad ka enda rahvused ja riigid nende kurjategijate plaani, havitada k6ik isevalitsejad, kes seda uut (kurjategijatele piirideta aga rahvuslasi vangistavat) maailmakorda vastustavad. Seega loomulikult ka Lukashenka.

   MAJANDUSKONTROLLI POOLELT

   Kui vaadata Ringvaate esitletud Terviseameti covid-detektiivi siis sealt paistab selgelt valja, et tema intelligentsus ja lihtsalt taiplikkuski viitab sellele, et ukski politseiasutus niisugust uurijat ei kasutaks. Kuna covid-piirangud on kohustanud Valitsust kehtestama olulisi liikumistakistusi ja tegema majandust muutvaid suuri poliitilisi otsuseid, siis on loomulik, et juhul, kui oleks p6hjendatud politsei asemel Terviseametil covid-uurija olemasolu (6iguslikult on see taielik absurd), siis politsei oleks ammu suunanud oma parimad uurijad sellele toole.

   MIks pole politsei uurijaid sinna suunanud?

   Kas selleparast, et politsei ja Valitsus on suureparaselt teadlikult, et nende eesmark on hoida inimesi kodudes vangis, harjutades neid reflektiivselt tulnukatega, kellelt toidu tellimisest s6ltub meie ellujaamine ning arusaamisega, et meil ei ole muid v6imalusi suhelda valismaailmaga, kui Valitsuse poolt 100% piirangut peale panna v6imaldav e-suhtlus ning Valitsuse meelevaldne (vangistatud valijate poolt mandaaditu) majandustegevus 5 500 000 000 euro “laenuraha” abil, mis katkeb endas p6hiliselt hiiglasliku tulnukamagala, hiigelmaanteede ja MRP Rail Balticu kiiret ehitust ja v66rkorporatiivsetele suurfirmadele kogu Eesti toormeressursi kantimist, mis kavatsetakse seejarel vaga luhikese ajaga ja vaarindamata neid kiirteid pidi Eestist valja viia.

   (25.-27.09.2020. vabanutumuuri Teoreetilise Geoloogia Sugiskooli ja Teoreetilise Bioloogia Kevadkooli uhendadanud nutuvabamuuri ajupesu teemal “Tihedalt kooselamise teooria” ehk Valitsus ja Riigikogu ostavad meile kohe 7 600 000 kaaskondlast, aga loodame, et see ei vasta t6ele, vaatamata sellele, et me ei pea vajalikuks selle vastu midagi ette v6tta)

   Maarahva esinadajana tunnetage oma tunnetust ja m6elge omi m6tteid, analuusige oma peaga ka, kuis ellu jaada.

 2. vastutus 2 aastat ago
  Reply

  MEIL EI OLE KAITSEMASKE, KULLA LOBAJA.MEIL ON TOLMUMASKID.M;ISASJA MA PINGUTAMA PEAN??? ROMG,TRAMM JA BUSS OM TÄIS KUI KILUKARP.
  ON SEE MÜÜD VÕIMETUS VÕI TAHATE MEELEGA LEVIKUT…
  USKUMATU. LÕPUKS NORM. MÕISTUSEGA ARST TALVING VÕTTIS SÕNA JA MÖÖNAS, OMETI! ET MASK, ETSKAE, OLEKS VIRUMAAL IKKE HÄÄ KÜLL. TEINE KOHE VASTU VAIDLEMAS.
  KORONA ON HINGAMISINFEKTSIOON EELKÕIGE, AINT HULL VÄIDAB, ET MASKEE POLE VAJA, AINT LOLL VÕI VASTUTUSTUNDETU
  HOIAB VIIRUSVASTASTE MASKIDE JAGAMIST RAHVALE, ERITI JUST RISKIGRUPPIDELE SEINA TAGA. KINNI.
  VIIRUS ON LASTUD VAIKSELT SISSE IMBUDA JA HAKKAB NÜÜD KUUBIS KUNI ASTMENI 10 PALJUNEMA.
  MASKID OLEKS PIDANUD OLEMA KOGU AEG, PIIRID KINNI JA TRANSPORT NORMIAALNE,.RISKIGRUPPIDEL NANOFIIBRID. LOKAALID, RESTOD, L..MAJAD JA LOKAALID KINNI.
  IDA REGIONAALHAIGLAS 10 HAIGESTUNUT. NO VAADAKE VASTUVÕTURUUME JA MA EI IMESTA.

 3. Igasuguste 2 aastat ago
  Reply

  piirangute kõrval/asemel on võimalik ka 2. lahend – ei mingeid piiranguid, kõik jääb inimese enda otsustada. Ei arstid, valitsus ega sopaajakirjanikud saa teada, palju on keegi millessegi surnud või haigestunud. Antakse ainult teada suuremast haigestumisest ja suremisest mingi/ühe haiguse abil, mille raviks on vältida üksteisega koosviibimist.
  Siis otsustab inimene ise, kas ta hoidub haigestumisest või on talle pohhuj. Ning mingi 37°-ga kuskile haiglasse ei võeta. Pole haigustega kursis ega tea, milline võiks olla palaviku korral haiglassevõtu piir. 37,5° või 38°, ei tea. Ise olen lapsena ka 40° läbi põdenud, kuid kodus, soojade tekkide all ja kuuma teed meega juues. 3 päevaga sain korda, viimane päev olin lihtsalt nõrk. Ent kuna seniajani pole kokku puutunud ühegi arstiga haiguse pärast, siis oli mul ka tõenäoliselt tugev enesekaitse.
  Mis aga saaks kui KÕIK piirangud kaotada? Mõned miljonid ehk tõesti kooleks. Kuid tasapisi hakkaks inimesed suurest tuttavate ja naabrite suremuse tõttu lollustest hoiduma ja nakkuselevik kahaneks. Kas ta ka kaob, on iseküsimus, sest paljud haigused tegutsevad üle ilma seniajani.
  Siis poleks ka mingit lööki turismile. Sõidab siit buss 50 reisijaga (kes enda arust on terved) Hispaaniasse, 4 päevaga ja 3 ööga nagu kiirus lubab. Õhtul kaob rühm öömajja, hommikul isekeskis ka einetatakse rootsi lauas, kus ühegi kõrvalisega kokku ei puutu. Sõidu ajal buss peatub ikka iga 2,5…3 tunni takka, et keha kergendada ja taas täita. Ka need kohad on kokkupuudeteta. Kuskil kirikus või lossis käies liiguvadki seal ainult turistid, paljud käigud ei võimaldagi rühmati liikumist. Väljas on rühm 99% eraldatud. Risk tekib siis, kui kari omapäi lastakse. Kes läheb turule, kes ostlema, kes kohvikusse, muuseumi jne, seal ikka kellegagi kokku puututakse. Näiteks täna Madriidis või Sevillas või Barcelonas on nakatumine vägagi tõenäone, kuid satud pisiku teele. Ja siis saab nakatada ka teisi reisijaid.
  Lennukiga sõites istuvad taas kõik segamini oma kohtadel, rühmad omaette, kus taas eeldatavalt keegi pole haige.
  Laeval on ruum vabam kuid ka seal saab seda arukalt piirata. Sööma ei lasta suure karjana nagu praegu, vaid kellaajaliselt rühmiti, et vaba ruumi oleks küllalt. Kajutites oldaks nagunii omaette.
  Veelgi vabam on reisida autoga ja jalgrattaga. Seal ööbid looduses või kämpides või öömajades. Toitud samuti valikuliselt vabamates kohtades.
  Üldiselt oleks päris huvitav jälgida, kuidas selline katkuvastane lahing lõppeks. Kui Eesti elanikkonnast surebki 100000, siis mõnekümne aasta pärast ei mäleta neid keegi nagu meie ei mäleta kunagisi katkusuremishooge.

 4. Jah 2 aastat ago
  Reply

  See on kurb et meid jälle rpndab koroona. Ehk oli viga piirid lahti teha mõnedele riikidele. Polnud vaja korraldada ka võistlusi. Kahju on sellest küll et see viirus jälle levib- Meil on keskerakondlik valitsus ja elu hakkas paremuse poole minema .. Mõned isamaalased tegelevad rohkem sõjaliste asjadega ehkki teavad väga hästi et meid ei kavatse keegi rünnata ja kuigi ründakski ei läheks mitte üks riik Venemaa vastu sõtta. Raha peaks minema vaesematele inimestele toetuseks ja peaks lõpetama teiste riikide abistamine sest vajame ise abi. Tuleks lõpetada oma nina toppimine teiste riikide siseasjadesse. Seose koroonaga on isegi Reformierakondlased vähendanud oma valesüüdistuste sepitsemist aga ehk koguvad jõudu uuteks. Aga meip pole ka enam saadet Meedia keskpunkt kust saime teada mis meie riigis tegelikult toimub. Aga ehk saame ka rohtu koroona raviks kunagi. Kuid mitmed haigused on ravimatud nende seas ka vähk.Vihavaenutsemise asemel võiks parem panustada uuringute tegemiseks mis aitaksid ravimeid saada mitmesuguste haiguste jaoks aga seni suudavad arstid vaid haigusi leevendada.

 5. Jah 2 aastat ago
  Reply

  Vabandan vea pärast –peab olema ründab koroona.

 6. eestlane 2 aastat ago
  Reply

  Venemaa pole meile kunagi midagi halba teinud. Positiivne on EKRE esimehe teade kaitsekulude vähendamisest, Venemaaga heade sidemete ja koostöö tegemiseks on see hea algus. Aitab meile evrokärnadest, tuleb iseseisvuda ja alustada OMA RIIGI ülesehitamist

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.