Ratas arutab erakorralisel ülemkogul Euroopa digipööret ning ELi välissuhteid

Euroopa Liidu Ülemkogu, Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 1. oktoober 2020 – Peaminister Jüri Ratas osaleb täna ja homme Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide erakorralisel kohtumisel Brüsselis. Ülemkogu arutab välisasju, sealhulgas olukorda Valgevenes ning suhteid Türgi ja Hiinaga. Samuti on oluliste teemadena päevakorras ühtne turg, tööstuspoliitika ja digipööre.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on ülemkogul fookuses paljud strateegilise tähtsusega välissuhted Euroopa külje all ning ka kaugemal olevate riikidega. „Peame leidma võimalusi kasvavate pingete leevendamiseks ning leidma võimalusi koostööks ka suurte ülemaailmsete väljakutsetega nagu COVID-19 pandeemia ja kliimamuutused. Oluline, et Euroopa Liit räägib ühel häälel ning seisaks ka väärtuste ja huvide eest,“ lausus peaminister Ratas.

Kõneldes olukorrast Valgevenes pidas peaminister Ratas äärmiselt oluliseks, et Euroopa Liit jõuaks kiiresti sanktsioonide kehtestamiseni. „Tegemist on terve ELi jaoks väga märgilise küsimusega, millega peame andma edasi võimalikult kiire ja selge signaali,“ sõnas Ratas.

Reedel keskenduvad ülemkogu arutelud teemadele, mis on olulised Euroopa siseturu toimimise parandamisele ja konkurentsivõime tõstmisele. „Uus pikaajaline eelarve ja taaskäivitamise kava võimaldavad meil arendada targalt Euroopa majandust nii, et see aitaks koos rohe- ja digipöördega eurooplaste elu paremaks muuta. Euroopas on palju edukaid tehnoloogiaettevõtteid, kuid peame looma tingimused, et neid tuleks veelgi enam. Peaksime võtma sihiks, et järgmisel kümnendil kasvavad just Euroopast digimaailma ning innovatsiooni eestvedajad. Samuti soovime, et Euroopa oleks uute avalike e-teenuste, küberturvalisuse, andmemajanduse ja tehisintellekti arengute vallas globaalne suunanäitaja,“ lausus Ratas ning tõi näitena esile Euroopa Komisjon algatust luua turvaline Euroopa e-identiteedi raamistik. „Tegime Eesti poolt selle kohta ettepaneku aasta tagasi. Teame omast kogemusest, kuidas digiühiskonna arendamine ja e-teenused on inimeste elu lihtsamaks, aega ja rahasäästvamaks muutnud. Kõigil eurooplastel peab tekkima samasugune võimalus,“ lisas ta.

Täna räägivad ELi riikide juhid välisasjadest, eeskätt suhetest Türgiga ja olukorrast Vahemere idaosas ning viimastest arengutest Mägi-Karabahhis. Samuti käsitlevad riigipead ja valitsusjuhid suhteid Hiinaga, olukorda Valgevenes ja Aleksei Navalnõi mürgitamisega seonduvat.

Reedel, ülemkogu teisel päeval arutavad liikmesriikide juhid võimalusi, kuidas süvendada ja tugevdada ühtset turgu. Samuti on neil kõne all tööstuspoliitika ambitsiooni ja ülemaailmsel konkurentsivõime suurendamine ning digipöörde kiirendamine.

Kohtumise lõpus tehakse kokkuvõtte Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisust.

Enne ülemkogu toimub Eesti, Leedu, Läti Rootsi, Soome ja Taani (NB6) riigijuhtide nõupidamine.

Reedel, 2. oktoobri hommikul kohtub peaminister Jüri Ratas koos Läti, Leedu ja Poola ametikaaslastega Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga Balti riikide elektrisüsteemi Euroopaga ühildamise teemal.

Lisainfo ülemkogu kohta ning täpsem ajakava: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/10/01-02/

10 kommentaari
 1. Mai 2 aastat ago
  Reply

  Euroopa Liit rikub välissuhteid ja kurb et meie peaminister läheb sellega kaasa. Mis meil on asja Valgevenega. Las nad ise otsustavad mis neile hea on. Sanktsioonide kehtestamise soovitus on alatu ja ebakohane. Meil on omal palju probleeme. Ei ole meie elu EL-us olles paremaks läinud. Ansipi valitsuse ajal vaesus aina kasvas. Valitsusest oleneb inimeste heaolu. See mida teeb keskerakondlik valitsus meeldib mulle aga välispoliitika mitte. Valispoliitikas on äärmiselt ebameeldivad riigid Poola ja Läti- Mis te topite oma nina võõraste riikide siseasjadesse.

  • uskmatu-toomas 2 aastat ago

   Topime aga mõnuga oma nina igale poole ja muudkui kaagutame – sanktsioone,sanktsioone ! Võtame kõike puhta kullana nagu see valge pulber mis päädis Iraaki tungimisega.
   Kõige selle maailmas toimuva vassimise ja valetamise käigus – Navalnõi väide mind lasi mürgitada Putin !
   Keegi isegi ei vaevu mõtlema kes sellest novitsoki epopöast kasu teenivad ! Venelasi peetakse täielikeks idiootideks ja ega oma rahvaid…. !
   Omal vaesus üha suureneb aga meie võtame 300 miljonit laenu militaartehnika ostuks ,kaitsekulutuse juba niigi üle 2,6% SKT`est ? Kelleks meie valitsus meid peab ?
   Ilusat sügist kõigile,loodame ka Jõulud üle elada !

  • Almar Glustsenko 2 aastat ago

   Kas sa ise omad Poolas tuttavaid, kes on uhiskondlikud arksad ja teadlikud sellest, et kustkohast mingi info, kelle kaudu ja labi missuguse fitri tuleb? Mul oli just 1 (Eesti) uhiskonna erudiit Poolas ja isegi tema ei saa pea m6hkugi aru, sealsest seisust, sest ei oma Poolas isiklikke tuttavaid. Utles ainult, et negris on Varssavis naha hulga vahem, kui Tallinnas, aga ukrainlasi see-eest rohkem. Aga ma ei ole kindle, et ta ei aja ukrainlasi ilmtingimata valgevenelastega segamini, eriti siis, kui ta nendega nende keeles ei raagi.

   Palun arvesta ka asjaoluga, et peale Edgari, kui Keskerakonna uhiskonnafilosoofia valjatootaja ja elluviija, poliittappu (sh Ratase ja tema RSR-i poolt, (v6i on keegi selles v6imeline mulle vastu vaidlema?), on selgelt Paides IRL Heleniuse-Muraka Euro-poliitkurjategijate toetusega RSR-i asutanud Ratas sunnitud praegu olukorda, et vahegi Eestsis oma nailise valijaskonna hoidmiseks (sestl on vaja selleks lipitseda eurojuut Toomi ja korealase K6lvarti ees) on tal vaja jatta muljet, et ta kavatseb midagi Eestis eestlaste heaks ara teha (pensid, jatta m6ned postkontorid ja pangaautomaadid).

   Tegelikult on aga K6IK Eestis, vahemalt viimase 16 aasta, Valitsused viinud ellu niisugust admin-koondamist, mis vahendab igal alal eestlaste oma v6imu ja annab koguaeg uha rohkem voli Eurojuutlale ja nende siinsetele poliitkapikutele.

   Reaalselt otsustele vaadates , on koos IRL-i kurjategijatega (kellele ta peab olema tanulik, et sai v6imule, sest endal tal niisugust v6imekkust polnud ja ka oma valijate ja poliitilist toetust) ja Helmela araandjatega tema konkreetsed admin- ja majandus(muugi)otsused tahendanud (vahemalt nii, nagu see avalikkusele silma paistab),

   et nii sisepoliitilised kui valispoliitilised Ratase otsused annavad kokku tulemuse, et Ratas muub hoogsalt Eestit Eurojuutlale maha (milles, seda vaata mu allpool olevast kommentaarist). Mingit arutlust nende otsuste ule avalikult ei toimu ei konkreetsete RSR-i (endise Keskerakonna) valijatega. Ka mitte IRL-il ja EKRE-el endi valijatega (IRL-il pole kunagi olnud oma meediat, sest nende vabamuurlased ja poliitoligarhid on algusest peale seda keelanud, kuna tegelevad teadlikult kuritegevusega; EKRE viimase aasta sammud naitavad selgelt, et nad kas s6ltuvad tugevalt vabamuurlastest sionistidest v6i, mis veel hullem, on ise).

   Ammugi siis ei toimu arutlusi ka RSR-i, IRL-i ja EKRE uhiskondlikult aktiivsete gruppide vahel, sest erakondade juhtkonnad on selle kiivalt keelanud, ilmselt seeparast, et ei tuleks praegusest veelgi enamal maaral avalikkuse ette, et nad on omaarust muunud Eesti isemajandamise juba aasta v6i rohkem tagasi maha Eurojuutlale, et ise nende toel v6imul pusida.

   Ainukesed nende 6iguslikeks vaidetavad etendused on need, et mingid kapiklad annavad neil mingeid asju nende vabamuurlikust alluvusest labiimbunud kohtutesse ja sealt tulevad ridamisi otsused, mis lubavad neil meid maha muua endisest veel hoogsamalt.
   Naiteks.
   “Parast” Eesti poliitiliselt pelletioligarhilt pistist saanud Eesti Metsa Abiks algatas, Roheerakonna sionistla toel, remmelgakaitse, et Klandorf saaks, Helmede toel, ehitada TalSinki maa-aluse jaamaga Reidi tee ja keegi seda ei takistaks. Samuti osales EMA aktiivselt Maakogu Asutaval Kogul, et selleks vabamuurlastelt raha vahendav Rea Raus saaks hiljem tegeleda rahvusvahelise metsaoligarhia organisatsiooni esindamisega ja Valitsus saaks utelda, et RSR-iga valimistel liitunud Raus ongi 6ige inimene Eesti 140 000 vaiketalu metsa igaveseks Eurojuutlale poliitkinkima.

   EKRE juhtide etendus, milles lasti sihtasutise Pere ja Traditsiooni Kaitseks juhil, Varro Vooglaiul
   (kes on muuseas katoliiklane ja professor Ulo Vooglaiu poeg, kas omakorda kuulu vabamuurlaste ruutliordusse nimega Rooma klubi, koos Maakogu Asutavat Kogu kokku klopsinud Kaupo Vippiga)

   meelitada lihtsameelsetelt rahvuslastelt algul “Tarandipeksjatele” trahviraha valja, aga aeti nad kohtu eest protestimast EKRE juhtide poolt minema, sest oldi Auleegioni ordeni

   (vaata: et.wikipedia, Auleegioni orden)

   ruutliordus oleva Indrek Tarandiga kokku leppinud, et Tarand v6tab ka selle rahvuslaste raha vastu ja varastab avalikult ara (roovib, sest politseijuht, Elmar Vaher on suurima poliitvargla, Oravate ustav kapik edasi), aga poliitetenduse andjad lihtsalt halavad meie ees, et arge enam oma rahvuslikke tegevusi rahastage, sest nae, kuis laits.

   Seda enam ei toimu, 3 Valitsuspartei soovil, mingit valjaselgitamist., kes v6iksid olla need rahvuskogukondlikud parismaalased, keda uks korralik rahvuslik Valitsus peaks esindeama, kui selle maa peremehi, kelle peremehe6igusi pole seni 800 aasta jooksul keegi tahtnud taastada.

   VALITSUSEPOOLSE VALIPOLIITIKA MITTEMEELDIMISE P6HJUSTEST.
   Kas saab olla nii, et sama Valitsus ajab vaga meeldivat sisepoliitikat (eriti kui arvestada eelnevat juttu) ja samas taiesti vastuv6etamatut valispoliitikat?

   V6i siiski on valispoliitikas toimuvat Eesti sisesel, Eesti Valitsuse poolt mingil maaral veel kontrollitaval

   (mis pole ilmtingimata paha, juhul, kui Valitsus on ise hea),

   meedial lihtsalt hulga raskem kontrollida ja seet6ttu paistab valismeediast katte siia laiem spekter arvamusi, mille alusel jalgijal oma arvamust kujundada?

   Kuigi, neid eri arvamusi on Eestis meediav6imul olevatel

   (ei ole paris uheselt aru saada, mil on selleks Valitsus ja mil naiteks Linnamae, H.H.Luik v6i Sildam)

   v6imalik ka labi oma filtri lasta siis, kui need uudised juba Eestisse sisenevad.

   Sellega arvestades, kas sulle ei tundu, et Poolas on juba aastaid p6him6tteliselt v6imul erakond 6igus ja 6iglus, kes on Poola rahvuslased ja Eurojuutla lihtsalt leidis nuud v6imaluse kuis neid oma muude poolakatega ja Lukshenka valgevenelastest rahvuslastega tulli ajada, et naiteks Eestis sinusugused patrioodid paneksid Poolas k6ik uhte patta ja liigitaksid poola patrioodid samuti nende rahvusreeturite hulka, kelleks on need Eurojuutla kapikud, nagu Donald Tuski ja Latis Valdis Dambrovskis, kes on loetud aastatega taielikuks eurosaastaks muutunud

   (kuidas me tagame, et juba homo-feminismi seriaalis metsavendade juhina metsavendi habistanud EKRE “opositsionaar”,Jaak Madison seda edaspidi veel hullemini ei tee)?

   Tegelikult algas see juba paar aastat tagasi, kui Leedu 100. aastapaeval saime me eesti patriootidega Vilnjuse Gediminase valjakul imetleda terve paeva sadu lippe, kus punasel taustal on valge Gediminase kuju valgel hobusel. Imestasime toona, et mis punalippude massnaasmine see on, kas impeerkommud on Leedus v6imule naasnud.

   Kui nuud, suvel nagime Valgevene, Balti riikide ning Poola pealinnade valjakutel uhiskonnast marginaalset kogust Eurojuutla poolt selleks araostetuid, kes ei osanud sellepeale meile mingeid oma konkreetseid poliitkavasid esitada endi uhiskondades muutmist vajavate suundumuste kohta

   (Kaisin isiklikult seda 23.08.2020 – 19 Vabaduse valjakul uurimas ja kusisin ka suukorvis Mihhail Lotmanilt, et mis ta arvab neist asjadest, aga ta ootas vaiki, kui suukorvis seda “Valgevene Balti keti” etendust korraldav kapik mulle politsei kutsub ja Eurojuutla araostetud politsinik mind minema toimetab; LOE ka KOMMENTAARE LOTMAN.EE BLOGIST),

   siis panime nende kaes tahele tapselt samasuguseid lippe, nagu oli Eurojuutla raha eest paar aastat tagasi sokutatud m6tlematute Poola patriootide, pigem ajupestavate koolilaste katte.

   Ainult selle vahega, et tanapaeva Eurojuutla ei suudaks Baltikumis ja Poolas laiale avalikkusele veenvalt seletada, et miks selle lipu p6hifoon peab punane olema ja selleparast on nuud Valgevene “revolutsioonis” nende poolt kasutataval lipul punane vaid kesktriip.

   Nii siis tekitatakse margilisi assotsieerumisi laiadel massidel ja jaetakse meile seejuures teatud elemente nendest alateadlikule tasemele.

  • Poolas 2 aastat ago

   aasta tagasi ma neegrite horde küll ei silmanud, kuid Lõuna-Poolas oli näha mitmes kohas vjette (Vietnamist). Need olid hõivanud kiirsöögikohad. Sõin seal isegi. Suur liud oli, andis järada. Ja maitsev oli samuti. Nuudlid kastme ja lihatükkidega. Mitte nii nagu mõnes meie restos, kus otad pool tundi ja siis tuuakse ette mingi pisike hunnik koos mittesöödavate rohelehtedega ümber.
   Üldse jäi Poolast meeldiv mulje. Ehitatakse, põldudel käib töö, lehmad on karjamaal, suured aiad toodavad odavaid aedvilju ja puuvilju.
   Eriliselt jäi meelde külaelu. Oli laupäev ja pool küla jalutas hommikul kirikusse nagu kellegi pulma. Kuna kirik tervet küla ei mahuta, siis teine pool külast läks pärast esimest jumalateenistust. Muidu katoliiklus elus välja ei paistnud.
   Igatahes on poolakad meist alalhoidlikumad ja töökamad ning oskavad oma õiguste eest seista. Neist on meil palju õppida. Ainult keel on jube.

 2. Soo 2 aastat ago
  Reply

  Imelik et Ukrainas ei karistatud verise ja ebaseadusliku valitsuse vahetuse tegelasi. Ma lugesin kunagi et neid mõrtsukatest riigipöörajaid valmistati ette Poolas j Leedus- Ega ma väga kindel selles pole aga oleks pidanud neid välja selgitama. Märatsejaid ja valimiste rikkujaid Valgevenes tuleb karistada aga mitte Valgevenele sanktsioone kaela määrida. Ei tea kas meile tulevad ka sanktsioonid kui avaliustatakse Reformierakonna valestsenaariumid ja mitmeta meie peavooluajakirjanike valed ja ärapanemised.

 3. Ohoo 2 aastat ago
  Reply

  Mis on EL-ul asja Türgi ja Hiinaga.Ilma El-uta oleks paljudel riikidel parem elu. Iga riik peab otsustama ise mis talle hea on.See nina toppimine võõraste riikide siseasjadesse on lasa vastik.Edukad väikeriigid seda ei tee. Kas EL-ul pole muud midagi teha kui sanktsioone välja mõelda. Laisa uskumatu et keskerakondlane läheb sellega kaasa.

 4. Sellest 2 aastat ago
  Reply

  jaburast EL-ist tuleb varvast lasta nii kiiresti kui võimalik.

 5. koit 2 aastat ago
  Reply

  Küll USA, Venemaa ja Prantsusmaa saavad hakkama. Väikeriikidega nagunii keegi ei arvesta.

 6. Almar Glustsenko 2 aastat ago
  Reply

  AK oli monteerinud tana EL-kogust luhikese video. Naidati Ratast ja siis EL Parlamendi peajuuti.

  Ma ei v6ta utelda, et Ratas on ka juut ja et ta on ilmtingimata ka sionist, aga AK juutla ja nende kapikuist homola olid monteerinud video nii, et RATASE suust jai k6lama, et ta raakis jalle mingtest Valgevene dem valimistest ja muudest teemadest, milles ta TAHAB AIDATA EUROJUUTLAL meie UGRILAT isemajanduslikus tegevusvabaduses TASA LULITADA.

  (k6lab juba klisheena, kui arvestada, et EKRE diplomat ja euroliitumisel uks kannuseteener, Toivo Tasa, pole ikka veel avalikult teatanud, et ta on niiv6rd ugri patriot, et loobub Rochildi ja Macroniga koostoo eest talle antud Auleegioni ordenist ja selle ruutliordu vabamuurlaseks olemisest, kuigi ma vihjasin sellest talle selgelt juba 24.09.2020 Solarise Apollo Raamatumajas, vabaduss6jalaste erakonna juhist, Artur Sirgust, raakiva raamatu esitlusel)

  Kallid Lindanisa kuljes rippuvad (Bilderb)orgia ja covid-poliitnutuvabamuurla broilerid.

  Teil oleks aeg juba ammu aru saada, et igasugune TUNNISTAMINE, ET EESTI ON EL-is (kuigi sellest vabanemise pikk s6nas6da seisab meil veel ees) ja VASTAVALT selle JUUTLA PLAANIDELE EESTI UGRILA JUHTIMINE e-orjusse, covid-vangi ja rahvustappu loetud nadalatega,

  EI OLE TEIL MINGIL JUHUL POLIITPERSPEKTIIVNE.

  On utelus: Minu vasalli vasall ei ole minu vasall.

  See tahendab, et kui Eesti 900 000 ugri on Eurojuutla poolt, teie abil, poole aastaga valja suretatud, siis Eurojuutla paneb enda ja teie vahele mingi oma poliitilise nuku, tapselt samamoodi nagu ta pani meie (900 000) ja enda vahele teid,

  ja siis ei ole te enam tema otsene vasall, see tahendab, et ta sulitab ka teie peale ja laseb teidki valjasuretada.

  Teil, poliitpimedad juhtoinastatud, peab olema vaga hea meel, et kogu selle suure poliitrahastuse juures, mida Eurojuutla on viimase aastaga eriti panustanud Eestisse Balti meedia kokkuostuks (Linnamae), TV-laus-covid-propagandaks, LIDL-isse (Jarviku 140 000 vaiketalu-turu asemele), Toostuse, massiliselt p6llumaa, labi Asmeri Timberi metsamassiivide ja tulnuka-magala alla, maa kokkuostuks v66rastele (Helmela ja nende jaanud ministrite rida p6hiliselt),

  et Eurojuutla on, kogu selle te lausrumaluse juures, mille jargi te me parimat s6pra meie piirkonna stabiilsuses, Lukashenkat, Eurojuutla jeaks parlamentaarselgi tasemel juba materdate,

  sellegipoolest valinud Ida-Euroopas oma jarjekordseks militaars6jaks mitte me Meredevahelise Liidu Balti-Poola osa, vaid Karabahhi. Et ta on selleks toetanud juba tukk aega Kaukaasias talle sobivaid poliitkapikuid.
  KASUTAGE SEDA MEILE ANTUD AEGA ESTEXITIKS ja BALTEXITIKS TARGALT ning ARGE VENITAGE SELLEGA.

 7. Jurka 2 aastat ago
  Reply

  kerkles seal et vähe polnud. Küll mõisteti hukka, nõuti läbipaistvust, võeti vastu otsuseid. Kuid kuhu jäid TEOD?
  Mis on nende otsuste taga? Kes kelelle kallale läheb ja vabastab? isegi Lukašenka jäeti piirangute alt välja. Nagu peasüüdlased Medvedev ja Puutin pärast Krimmi vallutamist. Kellele selliseid õhkutäis otsuseid vaja on?
  Kujutan ette, kuidas Jurka om lastelastelastele sonib, milliseid vägitegusid ta kunagi Brüsselis tegi.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.