Tanel Kiik valiti 2019. aasta seksuaaltervise edendajaks

Tanel Kiik

Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid 2019. aasta seksuaaltervise edendajaks sotsiaalministri Tanel Kiige.

Auhinnaga soovitakse tunnustada inimest, kes on Eestis seksuaaltervise valdkonnas eriliselt silma paistnud, olulistes küsimustes kaasa rääkinud ning mõjutanud sellega positiivselt kõikide inimeste elu.

Eesti Seksuaaltervise Liidu presidendi doktor Jaana Belowi sõnul esitati sotsiaalministri kandidatuur liikmete poolt põhjendusega, et ta lähtub oma tegevuses inimõiguste tagamisest ning seisab kõigi ühiskonnagruppide eest. „Tanel Kiik kaitseb lapsi, noori ja vanu, naisi, erineva seksuaalse identiteediga inimesi, neid, kes meie ühiskonnas kaitset vajavad. Ka valitsuse keerulistes diskussioonides on ta jäänud kindlaks oma seisukohtadele ja väärtustele. Õige inimene õige koha peal,“ selgitas Below. „Eesti Seksuaaltervise Liit lähtub oma töös samadest põhimõtetest ja seisab hea selle eest, et kõigile, sõltumata soost, vanusest, seksuaalsest orientatsioonist või rassist, oleksid nii inim- kui seksuaalõigused tagatud.“

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas liidule tunnustust pikaaegse ja tulemusrikka töö eest. „Tunnustan Eesti Seksuaaltervise Liidu panust Eesti inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste eest seismisel. Olen väga tänulik auhinna saamise üle, ent mõistagi ei ole sellega töö seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas lõppenud. Pean oluliseks, et suunaksime piisavalt ressursse nii vaimse tervise valdkonda, ohvriabi tagamisse kui kvaliteetse seksuaalhariduse pakkumisse tõstmaks teadlikkust tervet ühiskonda puudutavatel teemadel,“ sõnas minister Kiik.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Põhiväärtused“ anti aasta seksuaaltervise edendajale üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud kohtumisel, kus arutati COVID-19 põhjustatud uut reaalsust nii meditsiini- kui tervisevaldkonnas laiemalt – reproduktiivtervise teenuste kättesaadavust ja sisu – et inim- ja seksuaalõigused ning ravi ja nõustamine oleksid tagatud ka koroonaviiruse leviku ajal.

Oluline on tõsta inimeste seksuaaltervise ja -õiguste teadlikkust nii koolide seksuaalhariduse tundides kui lastevanemate seas, kes omal ajal on selleteemalisest haridusest ilma jäänud. Minister Tanel Kiigega jagati ka murekohti, milleks on vaimne tervis ja vägivald, selle märkamine ning abi vähesus. Juurde on vaja lastepsühhiaatreid, koolides napib psühholooge. Oluline on veel enam tegeleda ka peresisese vägivalla ja alkoholiprobleemidega. Oldi ühel nõul, et need teemad mõjutavad eelseisvatel kümnenditel Eesti elu perekondades ja inimeste üldist heaolu määramatult rohkem, kui erinevate peremudelite tarbetu vastandamine.

Eesti Seksuaaltervise Liit on valinud seksuaaltervise edendaja alates 2017. aastast. Auhinna nominente saavad esitada kõik liidu liikmed. Liidu liikmed valivad laureaadi aastakoosolekul. 2017. aasta laureaat oli Risti Koguduse õpetaja Annika Laats, 2018. aasta laureaat oli väärkoheldud lapsi aitava Lastemaja juht Anna Frank-Viron.

Mittetulundusühing Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste eestkosteorganisatsioon.

BNS

6 kommentaari
 1. Üldse 3 kuud ago
  Reply

  ei imesta, kui Tanel on pedede rahastaja nr 1.

 2. vana 3 kuud ago
  Reply

  Eks ta vast nii ka ole nagu vanarahvas väidab, et tihti ju ka välimus reetvat olemust!

 3. Küll 3 kuud ago
  Reply

  ta varsti kapist välja ronib.

 4. Elmer Hill 3 kuud ago
  Reply

  Ehk pederastid ja pederastide soosijad eesotsas Kiigega selgitaksid, kuidas nad seksuaaltervist edendavad?Kas pärasoole süstemaatiline venitamine soodustab tervise tugevnemist?Kuidas on lood hügieeni ja esteetilise poolega?
  Sm.ministrist laureaat ehk võtab vaevaks selgitada?

 5. Almar Glustsenko 3 kuud ago
  Reply

  No tule eile meile.
  Ratasest , Helkmedest ja Seedrist ei ole mitteerakonnastatud rahvuslastel uldse selgelt v6imalik aru saada, et nad teeksid midagi olulist oma 900 000 ugriga rahvusriikgi pusimise nimel.
  Peale nende enese(ugrirahvus)tapjalikku uhisdeklarit, mi soli ju tingitud sellest, et nad ise LASID TAHTLIKULT LGBT meie ESIVALJAKULE R6VETSEMA JA UHISKONDA VAIMSELT HAVITAMA,
  NUUD SIIS KA SELLE RIIGI OMAKULTUURI HAVITAMISE PIKAAEGNE, RIIGILT VARASTATUD RAHAG,A RAHASTAJA, TANEL KIIK ON NENDE NUTUVABAMUURI POOLT PANDUD MEILE, 900 000 UGRILE, NAKKUSULITAMA, KUI MEILE PALJUNEMISE RIIKLIK ESI6PETAJA!!!
  MIDA TE, 5 RIIGIKOGU ERAKONNA, EESTI200 JA ROHESIONISTIDE HULGAS REDUTAVAD NUTUVABAMUURI KURUTEGELIKKUD J6UKUDE LIIKMED 6IGE ARVATE, KUIPALJU TE NIIVIISI 900 000 UGRI PAGANA SURVELE VASTU PEATE?
  LOOMULIKULT ON MEILE ILMSELGE, ET TE TAHATEGI VIIA EESTI UHISLONDA MALMO V6I PARIIS KOLLASTE VESTIDE ALALISTE RAHUTUSTE TASEMELE, SEST TE OLETE J6UDNUD JUBA OMA TULNUKAID VAHEMALT 70 000 ULATUSES SIIA SMUGELDADA JA TE AHTAST ARUST TINGITUNA ON TEIE ARUST KATTE J6UDNUD AEG UGRIRIIK TAIELIKULT OMA KONTROLLI ALLA V6TTA.
  AGA SIISKI, KAS AJALUGU POLE TEID 6PETANUD?

  Ei ole uldse pilt sedamoodi, et nad (Valitsuserakondade juhid ja Riigikogu muude erakondade juhid) tahaksid v6i suudaksid olla mingi adekvaatne vastuj6ud nutuvabamuurile, nagu on olnud Edgar.
  Uks jada hiljutisest meediast, mida ei ole suutnud Valitsus kontrolli all hoida ja mida oravad, SDE, Eesti200 ja Rohesionismierakondade nuituvabamuur on lasknud nagu torust tuleb:
  16.10.2020 6htuleht kirjutab lk.2 (artiklis: Eesti loob biomeetrilise andmekogu ABIS), et meilt hakatakse nuud k6igilt ja k6ikjal nao- ja kaes6rmejalgi lugema ning telefoni jargi asukohta jalgima. Juba vahemast 2 aastat v6tab politsei passi andmise eeldusena juba ka 8 s6rmejalge ilma kusimata, kas uhiskond seda tahaks. Maailmavallutajate Covid-majanduskriisi valguses on ilmne, et seda tehakse oma rahvussamasuse l6hkumiseks ja eriti hasti 6nnestub see Balt riikide sugustes vaikeriikides, kui kohalikud Valitsused sellele koos ja susteemselt vasru ei astu.
  Samal lehekuljel, kirjutab 6htuleht (artiklis: Riigisaladus, relvad) juba kahjuks tuupiliseks kujunenud avalikust soigumisest, et ESPLA-ga mujal parismaalasi tapma kupatatud (et meie nutuvabamuur saaks enid hiljem meile oma orjaks sisse osta ja nende ulesarritaute abil nii ka meid havitada) et 1 s6dur on migadagi hingepealt ara raakinud (ilmselt esitletakse seda jakirjanduses ja kohtuasjas selleparast nii, et Eesti nutuvabamuur saaks ta pikaks ajaks vangistada ja siis siis vanglas, vabadusega meelitades oma sugu vahetama sundida ning sellega taiendavalt eesti noori hoiatusena ja LGBT-suguv6imetustades demoraliseerida, nagu seda tehti ka Assange’ile “vilet puhunud” USA ausa s6duriga) , ta saab aru, et tema tegevuse t6ttu Afgaanis, Iraagis, Liibanonis Riigikogu esipiraadi laeval Aafrika ja India Tamiilia vahel v6i Malis, Prantsuse tuumakaevanduste umber, on kohalikud vaga meie peale vihale aetud ja neile sealsetele tavaparaselt k6rbenomaadiliku eluviisiga maarahvastele on nutuvabamuur konstrueerinud omaltpoolt, umbes 1500 aastat tagasi, eriti konkreetse veritasuga ilmperiaalusu, mida pikalt viljelenuna nad lausa piltlikult ootavad, kui saabub taas volinik Siim Kallase enne 2016 valimisi lubatud lennuk jargneva kokku EL 600 000 000 000 euroga aastas, et tuua nad sealhulgas Eestisse katte maksma.
  18.10.2020 lallasid juba Vabaduse valjakul LGBT-s, orjadena Soome poliitpagendatud vanemate, tutred, keda SDE, orava ja Rohelibede ning Eesti 200 poolt ESM-ist Kiige jms kaudu rahatud professionaalideks saanud lesbistajad on pika aja valtel Telliskivi ja uues P6hjala kummikutehase kultuurituskeskuses, Narva Vabal Laval loos suudimatu Buratiina Kadriorgiaga ning ning Kadriorus, v66rorje sisseostva Teaduste Akadeemia juhist juudi ja teaoreetilise Geo/Bioloogia kevadkooli 15-24 aasta valtel hiilanud teoreetiku, Tarmo Soomere *Tihedalt Kooselamise Teooria” loengut kuulates (sygiskool.ee/2014) ja IRL Aegiga seelikus meestega poseerides, s6na otseses m6ttes pikallt demoraliseerinud ja lootusetult pedofiilistanud. Pikalt ja jarjekindlalt ning ilma Valitsuse poolt mingit vastutegevust kartmata. Miks ma nii utlen? Sest Valitsusele vahemalt formaalselt alluvas politseis on Elmar Vaher, Raivo Kuut, Valdo P6der, Reimo Raivet ja mitmed muud nutuvabamuuri kasilased, ja sisult Mossadi Gladio-B s6durid (Terroritegusid panevad toime v6imud ise, ajaleht Rahvuslik Teataja, 1-7/2017, lk.10-11, tallinna Keskraamatukogu keldris, lugemissaali arhiivist kusitav), tegelenud susteemselt juba vahemalt 4 aastat sellega, et on valinud spetsiaalselt noori uksikuid mehi, keda Kreeka ja Itaalia pagulaslaagritest Eestisse tuua. Ja sellega tegeleb edasi naiteks orava kasilasena minuteada senini Politseiametis v6i Siseministeeriumis tootav ja selleks 10 aastat tagasi Eestisse ostetud Ukraina paritolu Vasja, kes kirjutas aasta tagasi Eestissse v66raste nutuvabamuuri diversantide ostmist poliitiliselt reklaamivat Tallinna Ulikooli magistritood, kohtus regulkaarselt raamatukogudes neegrite gruppidega ja vormistas neile Eestisse oma pisipere moodustamiseks ja elama jaamiseks dokumente ning ilmselt tegeleb sellega siiani, ilmselt eriti Soomerele alluvate TA-s ja Tallinna Ulikoolis, ja kes utles mulle, et kui Helme sellest teada saab ja teda toolt vallandab, siis hakkab ta oma kogukonnaga eriti intensiivselt sellega tegelema, huvitav, kas Helme tahab sellest siiani mooda vaadata). Kui te vaatate Vabaduse valjakul (Aasmae surnukskukkumise majas olevat) neegrite gruppide tekkimisele suunatud kohvikut, selle vastas Snus House-i (mille toetuseks IRL-I Kojamees ostis asja koos Kiigega Riigikogus noorte p6senarkostamise seaduse,mille vastu kogu Sotsministeeriumi vastav erialainimeste osakond oli, viidates kevadel valja tulnud Vene vastupidisele heale seadusele), kui te vaatate seda jarjekindlust, millega juba 2-3 aastat tagasi kiitis meedia meile toredat neegriansamblit selmet nende teadus6pinguid Aaviksoo TalTechistatud TTU-s, siis mis mulje teile jaab? Kas on tegemist lihtsalt apsuga, millest Valitsus kogemata mooda vaatab? V6i on Riigikogu ja Valitsus teie arust allutatud mingile suuremale nutuvabamuurlikule sionistide vanden6ule meie 900 000 maalahedase ugri riigi havitamiseks, labi nende sisseostetud ja me vastu tigedaks aetud v66rorjade kuritegelike islamistide ja LGBT-stajate? Et sionistid saaksid tegeleda oma tavaparaste riiklike majanduste vargustega. Rahastades sellest saaduga Iisraeli?

  Varske ajaleht Kesklinna S6numid (21 10.2020, lk. 9 ilmunud loos: Saksa noor vabatahtlik innustab siinseid noori), ei kirjuta ju, et omakultuuri havitava ratasla poolt millegiparast Tallinnasse elama ostetud Saksa, Gruusia (pole aru saada, mis rahvusest, aga vaadates Tallinna varsket Sotsiaalteenuste juhti, siis v6ib oletada, et juudi rahvusest v6i Iisrael Start-up Nationi pandeemilise rattatiimi fannid) noored on Valitsuse poolt meile sisse osta lubatud 18.10.2020 Vabaduse valjakul eriti aktiveerunud homostamise vastu, vaid otse vastupidi, ajalehes on nende s6nadena valja toodud, et nad tulid meile maailma muutma (New World Order?), et luua siin tolerantsem ja avatud maailm (v66ragentidena meie kultuuri havitamise heaks tootama, sest kuidas me kujutame ette, et siin omandatu peaks 82 000 000 elanikuga Saksamaal, 1 siit loodetavasti tagasilainud noore m6jul uhiskonda muutma ja kuidas see 1 noor siit selleks midagi vaartuslikku ja kogukondlikku omandada suudab, kui artikkel ei valjenda kuidagi, et seda siiatulijat oleks me riigi/linnavalitsus lasknud selle tundma6ppimiseks kuidagi ka meie kultuurile ohutuna ette valmistada?).

  Tekib tahtmatult parallel umbes aasta tagasi Eesti telekanalis esitatud filmiga Gruusia neiust, keda valmistati ette Utoya saare tapatalgutesse minema, koos sadade teiste Euroopa rahvusriikidest nutuvabamuuri tapva ideoloogia etturiteks roovitavate parismaalastest noortega (Rahvuslik Teataja, 1-7/2017, lk. 10-11 artiklite sari: Terrorotegusid panevad Toime V6imud Ise), keda seal Mossadi Gladio-B-statud politsei
  (mis tegusteb niisugusena ka Eestis, nagu ma olen isiklikult olnud sunnitud veenduma omal nahal, kui 1 neist vigastas jaadavalt, 30.11 2018 Toompea terrorismi6ppuste,l mu katt ja teine saatis mu telefoni hadaabi k6ne peale mulle Tornimaele trammi sama katt vigastama oma agendi, enne valimisi 22.02.2019 kl 20.20, teades vaga hasti, et olen Riigikogu uksikkandidaat ja et ma uhiskondlikku korda fuusiliselt ei ohusta, kuid keda on neile soovitatav kasv6i fuusiliselt valimistelt k6rvaldada)
  lasi hiljem mitmel seni avalikustamata oma partneril 77 inimese (enamikus lapse) koguses tappa.
  23.10 . 2020 6htulehes (lk. 10, artiklis vabamuurlased…) v6tab s6na Eesti Olumpiakomitee varijuht, Toomas T6nise, kes vaatab meile vastu fotolt veidi ullatus-hirmunult, kuid siiski pilguga, milles ta sisendab endale oma peremehesust ja eksimatust. Artikli sisu raagib, et vabamuurlus on justkui ohutu suurte pooiste mang (sisult:kelle eesmark on eemalduda oma rahvusidentiteedist ja hakata tootama siinmail 800 aastat vastu pidanud ristianastajate kasuks, arvateks endid nendeks?), et selle puhul olevat tegemist mitte poliitika m6jutamisega, vaid suures osas liiikmete poolt oma sisemise maailmaga tegelemisega (vaat kus lops, ja Siima Kallas on selle sisemise vaimse vajaduse ajel varastanud 1980-tel oma juhitavast Hoiukassast 500 000 n6uka rubla, mille eest mitmed osakonnajuhatajad on aastateks vangi lainud, aga Moskvas panganduses tootanud sisuliselt mossad ei ole teda puutunud: on varastanud oma Viru juut Aabrami kambaga ja advokaat Aare Tarkiga ja muude kurjategijatega Eesti Pangast 10 000 000 dollarit, et kinkida sellest 5 000 000 dollarit Berlusconile selleks, et ta Sitsiilia Cosa Nostra Maffiaga, Forza nime all v6imule tuleks, varastanud kambaga 47 000 000 dollarit VEB- forndi raha, mille vaidetavaks uurimise juhiks tahtis Auleegioni ordeni ordu Rottsildi nutuvabamuurlane, Urmas Reinsalu panna Maakogusse metsast rahvuslust viljelema taas tulnud IRL kangelasisa, ja endise siseministri, Kaido Kama ja sellega talle “Kotti pahe t6mmata” (umbes nagu asjasel puhapaevasel Vabaduse valjaku etendusel lesbi seda vastustavale siniaratlasele v6i odinlasele) ,kuni ma Kama sellesse nutuvabamuuri ambrisse astumast hoiatasin).

 6. Almar Glustsenko 3 kuud ago
  Reply

  (selle kommentaarii 2. osa)
  Kull aga toob see artikkel valja “millegiparast” esinutuvabamuurlase vihje sellele, et ega salaloozhi liikmed ei leia ju sobivat oleva tanavatele plakatitega protestima tulla (seega: mille nad on minu kaela”armuliuselt jatnud” huvitumata , kas ned endi poolt uhiskonnast riisutava hulgast peaksid ka selleks tegevuseks mingeid vahendeid eraldama, kasv6i samas maaras nagu Kojamehele ja IRL-i poolt regulaarselt Eestisse poliitorjaks ostetavatele Ukraina ja Valgevene noortele, kes seda Vene saatkonna ees igal nadalal tunni kaupa hirmsalt k6va haalega karjudes tasa teenivad, ning arritavad vene diplomaate veel enam Ukrainas ja Tshetsheenias kohalike rahvush6imude vastu s6dima, ja on 6nnelikud, kui ei pea seda tegema ise, sisult ESPLA kahurilihana Ida-Ukrainas Bideni poja naftaari eest langedes) ja samas k6rvalloos laseb ajakirjanik Sirje Presnal, vaidetavalt anonuumsest kultuuritegelasest kusitletul, tuua sisuliselt valja, et 1980-tel on Juri Lina oma tegevuses talle ja s6pradele suureks vaimseks eeskujuks, kuid nuudse, sionistlikule pandeemiale alluva, vabamuurluse susteemseid riiklikke kuritegusid uues valguses paljastav jyrilina.com raamatu Maailmaehitajate Pettus taiendtrukk viib ta m6ttele, et Linale ei oleks vabamuurlased pidanud v6imaldama selle sajandini elada. Kas ka 900 000 ugrilikule siinsele paganale? Kas nuud kaib covidis vigade parandus?

  Sellest annab ehk aimu 24.10.2020 err artikkel, milles raagivad Vseviovide (raadios Venemaa kohta, koos rahvuskaaslase, Kersnaga vaenulikkust laus6hutav ajalooprofessor ja ta USA suursaadfiku kohalt oma sionistlikke sidemeid Eestisse tagasi importiv poeg, kes maandus selleks Reinsalu masoonistatud ministeeriumisse vastavaks asekantsleriks) ja ideelis-rahaliselt Roheerakonda juhtiv, USA-s riiliku narkov6rguga miljonariks tehtud Eesti paritolu mehe Eestisse sisseostmist jarjekindlalt uritav sionist, Aleksander Laane, nutuvabamuuri eestluse vastasest kuritegelikust uhendusest Casa Nostra (tai se r6hutas mulle e-kirjas, et seda ei tohi segi ajada, siin eelpool mainitud Sitsiaaliast New Yorki laienemisega pererahvuslikust nutuvabamuurlikuks muutunud Casa Nostraga, eks uurige ise ja otsustage, kas neil on vahet)

  nutuvabamuurlaste kamba poolt Roheerakonda juhtima pandute Zuzu ja ta libevasaku (taiest vastukaiv ja poliitskaalaliselt absurdne s6nauhend ju) erakondliku esimeeskaaslase esitletu, et nad korjavad petitsioonina 12 000 homolembestatult sisult oma rahvuse pusima jaamise vastase noore kaest haali ja suruvad Riigikogulased sellega nii enesetapjalikuks, et selle toel on nad sunnitud vastu v6tma Eestis kelleiganes vahel s6lmitava ametliku abieluliidu lubatavause. (ja Riigikogu peaks siis olema nii omarahvusvaenulik, et sulitab 800 000 selle uhiskonnatapjaliku plaani vastase peale siin ja siit 100 000 Soome orjaks aetu peale?).

  Ilmselt sellest, et (suurmeister T6mise s6nastuses) v66rsionistide kapikutest Eesti nutuvabamuurlasteks lollitatud on 6nnelikud, enesekindlad ja ei lase end terroriseerida ning “ei pageks” niisuguses endi alustatud Valitsuse-LGBT keerise paanikas ja Eesti rahvusliku moraali agoonias parema meelega, koos selle kapiga, milles v66ragendid on neid harjunud hoidma, parema meelega Iisraeli putku v6i “ei peituks” habist maa alla,
  ilmselt sellest annavad tunnistust ka 24.10.2020 6htulehes ilmunud artikkel (lk. 12, Suur Vanden6uteooriate Ulevaade), milles nad on lasknud omaarust 900 000 ugri paganale haledalt karbseid pahe ajades, paanikas k6ik oma teooriad sassi ajada, raakimata seejuures k6ige olulisemast oma USA ADL isanda, Abraham Foxmani New Yorki 2.-l Sionistide Kongressil peetud k6nest, milles r6hutati sisult, et sionistlid on oma nutuvabamuurlaste kaudu juba pannud valged inimesed habi tundma, et me ei ole veel saanud k6ik homodeks ja seega ei ole veel k6ik oma parimuse ja oma geenide edasikandmise suhtes v6imetuteks taielikult muutuda j6udnud, nad pole suutud veel meid endi kodumaadele neegreid ja kollase rassi inimesi sisse tooma nii suurel maaral, et seda enesetappu peagi terve uhiskonnana sooritada.
  Sellest, et ka Eesti keskealiste p6lvkonna ja kogunisti meedias EKRE liikmeks ja (rahvuslikuks?) konservatiiviks pikalt esitletud liikmed on sattumas selle nutuvabamuuri eluohtliku m6ju alla ja v6vad nutuvabamuurlaste poolt oma maal tootuks jaetuna hakata neid nende sisult katteta eurode eest teenima, annab tunnistust ka sama 6htulehes olev artikkel (lk. 14, Hannes…), milles Hannes V6rno on saadud nende poolt esinema 6nnetu kunstnikuna, kes ajab samasugust silmakirjalikku enese sisemise otsingu juttu, aga tegelikkuses r6hutab honorari eest (sest ukski m6istuslik taiskasvanud rahvuslane ei hakka seda juttu, ja eriti kogenud ajakirjanikuna, raakima, teades vaga hasti, kuis seda v6idakese tema ja ta rahvuse vastu vaanama hakata) , nagu eelmises lehenumbris nutuvabamuuri meistrid T6nise, Ruutel ja Himma, raakides oma sisemistest eneseotsingutest ja poliitiliselt justkui ulekohtuselt covid-isolatsiooni jaetud Eesti saarte elanikele lohutuseks maalide maalimisest, kuid seejarel lajatades 900 000 paganale pahe (nagu lesbi odinlasele oma lipuga 18.01.2020 Vabaduse valjakul), et tema on saanud oma sisemisest uksindusest ule hoopis mustal p6hjal paremalt vasakule araaabia kirja maalides ja araabia keelt 6ppides, et on plaaninud araabiamaadesse t6de otsima minna, olnud sisult selleks teistele ugridele giidikski (ja kas tahtnud saada plaaniliseks nutuvabamuurlikuks terrosistide sealt sisseostjaks?) ja samas on (nagu S66rumma?) viljelemas budismi keskuses 6pinguid (jarelikult ta pole ka eht metsaugri, kui ta sellega muud moodi toime ei oska tulla, miks ta peaks siis olema meile esitletud rahvusvaimselt sobiva eeskujuna 6htulehe tervelt 2-l lehekuljel, kui see ei ole tehtud ilmselgelt nutuvabamuurliku ja meie rahvust havitava tahtliku ettev6tmisena?).

  2014 aastal oli Kullo Lastegaleriis oma loenguid pidamas Dalai Laama parem kasi ja pikaaegne 3000 6pilasega budistliku kooli juht, munk. Minu kusimuse peale, et mis ta oskab oelda budistlike 6petajate suhtumisest Adolf Hitlerisse, kes samuti kais Tiibetis vaimselt t6de otsimas ja oli nende seltskonna poolt hasti toetatud ning et eestlased tunnevad praegu ohtu rahvuslikuks havimiseks, kuna paljud meid juhtivad poliitikud on hakanud tegutsema meie rahvuse pusimajaamisele vastu, lastes massiliselt Eestisse v66rkultuuri ja selle eluohtlikke esindajaid, vastas budistlik 6petlane mulle, Hitleri nime uldse mainimata, et temaarust peavad rahvad omavahel hasti labi saama.

  Kuid ei err-i intervjuus esiletooodud fraasi utelnud V6rno, kes amillegiparast alavaaristab oma senise hariduse vaartust

  (kuigi olen veendunud, et toonases, juutide Kallase Euroopa Esunduse ja LHV ametiuhingu nutuvabamuuri poolt veel lammutamata Kunstiakadeemia andis hulga laiapildilisema ja analuusiv6imelisema hariduse 1980-test kuni 2000-teni, kui enamik Eesti riigiulikoole)

  ja alavaaristab lootusetult ka praeguste eesti ugri noorte v6imet saada haridusest katte oma rahvuskestlikku looduslikkust tagav iva, kui ka ilmselgelt Dalai Laama vaimne semu ei suuda, oma suurtele massidele m6eldud ja ugridele v66rast pan-usku siia suure poliitsurve all ja suure raha toel importides, pimestatuna nutuvabamuurlikust pandeemiafilosoofiast, aduda seejuures, et me vaiksel rahval ei ole seda v6imet tantsida oma pusimajaamise tantsu , kui me lahustume iga jargneva vaimsegi anastaja usu ees ja vaatame mooda t6demusest, et Ida- Aasias ja Aafrikas on looduslikus iseregulatsioonis olnud reegel, et peab sundima palju inimesi (tihedus kohati 200-1100 inimest km2-le , k6rbes aga kohati 0), kuid Eesti kliima n6uab looduskestlikkuseks mitte ule 30 inimese km2-le. Kuna Soomes on see maar looduslikule lahedaselt siiani 15, siis P6ja-Eesti looduskestlik asustustihedus on juba ule 100 aasta kriitiliselt uletatud.

  Aga mooda e tohi vaadata ka intervjuu teinud Saagimi ajakirjanduslikest eesmarkidest, mis pigem sarnanevad Tenzin Gjatso laamalike, urbaniseerumise s6ltuvuses olija eesmarkidega, sest Saagim ei ole peljanud ka maailmakuulsat reklaamisuurkuju nende uhise ajakirjandustegevusega seoses “haneks t6mmata”.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.