Aab: riigireformi tegevused on jätkuvalt töös

Jaak Aab

Täna toimunud riigireformi koordinatsioonikogu koosolekul tehti vahekokkuvõte riigireformi tegevustest ja arutati edasisi samme.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul jätkus vaatamata koroonakriisile ka sel aastal töö riigireformi tegevustega. „Liidame valdkonnaüleselt riigiameteid, et kaotada dubleerimist ning korraldada paremini ja tõhusamalt teenuseid,“ ütles minister. „Haridus- ja Noorteamet alustas juba tegevust. Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet alustavad tööd uuel aastal ning loodetavasti ka Liikuvusamet riigikogu peatsel heakskiidul.“

Minister märkis, et valdkonnapõhine lähenemine loob eeldused kõigi seotud asutuste ja tegevuste suuremaks koostööks ja sünergiaks. „Saame osutada keskselt paremaid teenuseid ja mõnes valdkonnas vähendada töötajate arvu ning teises põhjendatud vajadustel hoopis kasvatada, näiteks nagu praegu tervishoius või kaitseväes,“ lisas minister. „Riigitöötajate arv muutub pidevalt, kuid üldnumbri asemel tuleks vaadata pigem valdkonna põhiselt, mis tööd riigitöötajad teevad ja teenuseid osutavad.“

Ümberkorraldused peegeldavad ka suuri muutusi tervikuna töötamise viisides. „Nii nagu igal pool, kaasame ka riigitööl digilahendusi, et laiendada kaugtöötamise võimalusi üle Eesti,“ sõnas Aab.

Minister märkis olulisematest tegevustest veel ettevalmistusi IKT valdkonna baasteenuste parandamiseks ning riigiasutuste dokumendihalduse valdkonna konsolideerimist. Jätkatakse e-riigi arendamist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutamist avalike teenuste osutamiseks. Töös on riigimajade loomine maakonnakeskustesse, et tulla kodanikule ja ettevõtjale parema teenuse korraldusega lähemale. Sel aastal avasid uksed Rakvere ja Jõhvi riigimajad. Järgmisel aastal valmivad Jõgeva, Rapla ja Pärnu riigimajad. Kõik riigimajad on kavas valmis ehitada 2026. aastaks.

Riigireformi koordinatsioonikogu moodustati eelmise aasta kevadel eesmärgiga koordineerida riigireformi tegevusi ja tähtaegset elluviimist ning tõhustada ministeeriumite vahelist koostööd. Selle liikmeteks on kõikide ministeeriumite kantslerid. Riigireformi tegevused on kirjas valitsuse tegevusplaanis ning riigireformi tegevuskavas 2019 – 2023. Riigireform on valitsuse 2019-2023 prioriteetne tegevus, mille eesmärk on kujundada jätkusuutlik, tõhus ja elanikkonna vajadustega arvestav riigivalitsemine.

1 Kommentaar
  1. Väga 1 aasta ago
    Reply

    õige! Kõik Tallinnasse ja Harjumaale, rohkem kolkaid! Ning Tallinnas rohelust vähemaks, tuleb hakata rajama 10-korruselisi parkimismaju ja 3-korruselisi tänavaid, sest tikkuritel pole muidu kuskil sõita ega oma nunnukest parkida.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.